Je browser wordt helaas niet ondersteund

Je browser wordt helaas niet ondersteund. Download een van de volgende browsers om de volledige Svea ervaring te krijgen.

Skip to content

Svea Finans ontvangt keurmerk ‘Erkend MKB Financier’ van Stichting MKB Financiering

Remko Goeyenbier

Met dit keurmerk toont Svea aan dat zij uiterst professioneel handelt.

Svea Finans ontving eind maart 2020 het keurmerk 'Erkend MKB Financier' van Stichting MKB Financiering (SMF). Dit keurmerk toont aan dat Svea een MKB financier is die voldoet aan de hoogste eisen voor klantgericht, passend en verantwoord financieren aan ondernemers. En op die manier bijdraagt aan een professioneel en eerlijk financieringsspeelveld voor ondernemers.

Profiteer nu tijdelijk van de actie van Svea: laat de kredietwaardigheid van jouw opdrachtgever gratis checken, zodat je weet met wie je zaken doet.

Erkend MKB Financier Artboard Created with Sketch.
Stichting MKB Financiering is een onafhankelijke partij opgericht om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de alternatieve financieringssector.

Waaruit bestaat de toetsing van Stichting MKB Financiering?

Een strenge audit van een onafhankelijke deskundige heeft bewezen dat Svea met haar manier van financieren uiterst professioneel handelt en het keurmerk glansrijk heeft verdiend. Tijdens deze audit wordt gebruikgemaakt van de door de SMF opgestelde gedragscode MKB Financiers. Voldoe je aan de uitgangspunten van de gedragscode? Dan krijg je het keurmerk ‘Erkend MKB Financier’ toegekend. Svea scoort dus positief op alle punten van de code, namelijk:

  • Deskundigheid en professionaliteit
  • Degelijke organisatie en werkprocessen
  • Transparante rentetarieven
  • Actieve provisie transparantie
  • Niet misleidende communicatie
  • Passend en verantwoord financieren
  • Klachtenprocedure
  • Passende zekerheden

Controle naleving gedragscode

SMF monitort bovendien of financiers de gedragscode ook daadwerkelijk blijven naleven. Op die manier waarborgt zij dat Svea aan bovenstaande punten blijft voldoen.

Vertrouwen vergroten

Met het keurmerk wil SMF transparantie bieden en zo het vertrouwen van ondernemers in financiers vergroten. Want de sterke groei in de financieringssector, maakt het echter lastig om de kwaliteit van de aanbieders te beoordelen. Om diezelfde reden is er ook een onafhankelijk klachtenloket geopend bij KiFiD. Hier kunnen ondernemers terecht met klachten over alle financiers die het keurmerk van SMF dragen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de invulling van Svea aan het keurmerk? Of onze financieringsvorm factoring? Wij vertellen je graag meer!

Copyright © Svea Finans Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een zoeksysteem of worden verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Remko Goeyenbier