Je browser wordt helaas niet ondersteund

Je browser wordt helaas niet ondersteund. Download een van de volgende browsers om de volledige Svea ervaring te krijgen.

Skip to content

Oplopende betalingstermijnen facturen verlagen naar 1 dag?
Kies voor factoring via Svea

Yolanda van Bemmel

Betalingstermijnen facturen liepen in het 2e kwartaal verder op naar 41,2 dagen gemiddeld. Daardoor komt de cashflow van ondernemers nog verder onder druk te staan. Veel MKB’ers & ZZP’ers weten echter niet dat zij met factoring betalingstermijnen eenvoudig verkorten naar 1 dag!

Waar de gemiddelde betalingstermijnen van facturen in maart nog op 38,4 dagen lag, is deze in het  tweede kwartaal gestegen naar 41,2 dagen. Voornamelijk in sectoren als de horeca (+5,2 dagen), overheid (+4,6 dagen), en cultuur, sport & recreatie (+3,8 dagen) namen de betalingstermijnen fiks toe. Ook zagen veel ondernemers hun omzet de afgelopen maanden door Corona kelderen tot een dieptepunt. Waardoor cashflow problemen op de loer liggen. Want al lijkt de economie weer op te starten, straks moet je financiële noodregelingen terugbetalen en nemen de betalingstermijnen hoogstwaarschijnlijk nog verder toe door de zomervakantie. Het is dus nog maar de vraag of ondernemers deze onzekere tijden kunnen overbruggen.

Actuele ontwikkelingen betalingstermijnen

Maar ondanks dat gloort er een sprankje hoop. Want door Corona lopen onze ministers nóg harder om deze moeilijke periode te doorstaan. Hoe? Door te lobbyen voor lagere betalingstermijnen & het vergroten van de toegang tot (non-bancair) financiering, zoals factoring. En juist die laatste kan cashflow problemen verhelpen. Want verkoop je je facturen aan een factoringmaatschappij als Svea? Dan krijg je ze direct betaald. Zo verlaag je betalingstermijnen eenvoudig naar slechts 1 dag! Wij zetten deze 3 actuele ontwikkelingen voor je op een rij en leggen uit hoe ze kunnen bijdragen aan het verkorten van betalingstermijnen:

1. Mogelijke verlaging wettelijke betalingstermijnen

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken & Klimaat) werkt samen met minister Dekker (Rechtsbescherming) aan een wetswijziging om de wettelijke betalingstermijn van het grootbedrijf aan het MKB te verlagen van 60 naar 30 dagen.

In 2017 is al de 'Wet late betalingen' doorgevoerd met het doel om betalingstermijnen te verlagen. Deze moet MKB’ers & ZZP’ers helpen om onafhankelijker te zijn van grote bedrijven. In deze wet staat dat:

  • Een betalingstermijn in een overeenkomst in principe maximaal 60 dagen mag zijn tussen grote afnemers, leveranciers en MKB’ers.
  • Wordt een betalingstermijn van langer dan 60 dagen afgesproken? Dan geldt die niet en wordt die automatisch omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen.
  • Is die betalingstermijn van 30 dagen verstreken en is de factuur nog niet betaald? Dan moet de afnemer een schadevergoeding betalen.

Maar ondanks de ‘Wet late betalingen’ blijft de gemiddelde betalingstermijn van facturen boven de 30 dagen uitkomen. Keijzer gaf ondernemers vorig jaar nog de kans zelfstandig de gemiddelde betalingstermijn terug te dringen. Maar een daling bleef uit. Sterker nog: door Corona lopen de betalingstermijnen van openstaande facturen nu alleen nog maar harder op, waardoor ZZP’ers & MKB’ers nog langer op hun geld moeten wachten en hun cashflow in de knel komt. Dit kan al voor problemen zorgen bij economische voorspoed, laat staan bij tegenspoed. Daarom besloten Keijzer & Dekker een wetsvoorstel in te dienen om de wettelijke betalingstermijn te verlagen van het grootbedrijf aan het MKB van 60 naar 30 dagen. Dit moet ondernemers meer ademruimte geven om de crisis hopelijk te overbruggen.

Als het daadwerkelijk lukt om de wettelijke betalingstermijn te verlagen naar 30 dagen zou dat natuurlijk geweldig zijn. Maar ondanks dat kan deze verkorte termijn voor ondernemers alsnog een té lange periode zijn. Want moet jij bijvoorbeeld vooraf investeren om je product of dienst te leveren? Heb je geen financiële buffer om je kosten voor te financieren? Of moet je wekelijks salarissen uitkeren als uitzend- of detacheringsbureau? Dan wil je direct over werkkapitaal beschikken om aan je financiële verplichtingen te voldoen. Gelukkig maakt factoring via Svea dat mogelijk. Want met deze financieringsvorm op basis van je debiteuren verkoop je jouw facturen aan een factoringmaatschappij als Svea. Vervolgens ontvang je direct je geld en wachten wij op de betaling van je klant. Dat betekent dus dat je jouw betalingstermijnen kunt verkorten naar het minimum: slechts 1 dag!

2. Mogelijk verbod op verpandingsverbod opent deuren voor kortere betalingstermijnen!

Begin juni diende minister Dekker bovendien een wetsvoorstel in om een verpandingsverbod van facturen te verbieden. Op die manier moeten bedrijven hun facturen altijd kunnen inzetten als onderpand voor leningen. Wat kan leiden tot een extra financieringsruimte van wel €1 miljard voor het MKB! Want het vergroot de toegang tot financieringsmogelijkheden, zoals factoring.

En dat is nog niet alles: want meestal zijn het juist de grootbedrijven die lange betalingstermijnen én een verpandingsverbod hanteren. Zo verlengden sommige retailers hun betalingstermijnen tijdens Corona zelfs al tot wel 150 dagen! Het gevolg: je wacht onwaarschijnlijk lang op je geld, het financieren van activiteiten wordt belemmerd & de liquiditeitspositie van kleinere ondernemers komt in het gedrang. Extra fijn dus als je juist de facturen van dié opdrachtgevers kunt factoren en direct uitbetaald krijgt.

3. Factoring: stijgt in populariteit om betalingstermijnen te verkorten

Uit recent onderzoek van Stichting MKB Financiering is bovendien gebleken dat non-bancair financieren flink wint aan populariteit. In 2019 is het totaal aantal verstrekte non-bancaire financieringen via factoring met wel 95% gestegen ten opzichte van 2018. En ook in 2020 zetten steeds meer ondernemers in op alternatieve financieringsvormen. Want ondernemers worstelen door de Coronacrisis met een instabiele cashflow en hebben behoefte aan extra werkkapitaal. Daardoor overweegt 40% van de ondernemers die nog geen gebruikmaakte van een financiering nu om wél externe financiële middelen te benutten.

En laat factoring nu juist bij uitstek geschikt zijn om deze struggles aan te pakken. Want met deze financieringsvorm op basis van debiteuren, overleef je lange betaaltermijnen. Je verkoopt je facturen als MKB’er of ZZP’er gelijk na het leveren van een product of dienst aan een factoringmaatschappij als Svea. Vervolgens ontvang jij direct je geld en wachten wij op de betaling van jouw klant. Niet gek dus dat het toeneemt in populariteit. En kies je voor factoring via Svea? Dan profiteer je zelfs van een 3-in-1 financiering op maat:

  1. Directe betaling facturen: voor 12 uur ingediend? Vandaag betaald. Daardoor komen betalingstermijnen te vervallen. Zo verbeter je je cashflow aanzienlijk en beschik je direct over werkkapitaal.

  2. Overname debiteurenbeheer: heeft je klant de betalingstermijn overschreden? Wij verzorgen het beheer van je debiteuren. Zodat jij tijd & kosten bespaart.

  3. Afdekken kredietrisico: met de overname van jouw facturen nemen we ook het risico van je over. Daardoor ben je 100% verzekerd als opdrachtgevers niet betalen of failliet gaan.

Door je betalingstermijnen met factoring te verlagen naar 1 dag, verbetert dus je liquiditeit, bespaar je tijd & krijg je zekerheid. Zo word je financieel ontzorgd en kan jij je volledig focussen op het zakelijk overbruggen van Corona.

Liever zelf aan de slag om betalingstermijnen van je facturen te verkorten? Gebruik dan de 7 tips van Svea voor snellere uitbetaling van openstaande facturen. Of bereken je Days Sales Outstanding (DSO) en gebruik onze tips om die te verlagen.

Jouw betalingstermijnen verkorten naar 1 dag?

Maak gebruik van factoring via Svea! 

  • Toegankelijk, flexibel & snel
  • Al klant binnen 48 uur
  • Lange betaaltermijnen zijn verleden tijd
  • Bevrijd direct werkkapitaal uit je facturen

Copyright © Svea Finans Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een zoeksysteem of worden verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Yolanda van Bemmel