Groeien als bedrijf? Uitdagingen en tips voor het MKB

Published | Artikel
Benieuwd naar de mogelijkheden om groei te financieren?

Aan de hand van de 3 belangrijkste uitdagingen voor het MKB zetten we een paar handige tips op een rij.

3 uitdagingen voor het MKB
Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een voorstel gedaan voor een MKB-actieplan, waar de ministerraad in mee is gegaan. Het is het resultaat van de MKB-tour zoals Keijzer die maakte door Nederland, om met ondernemers te spreken over hun grootste uitdagingen. Samengevat gaat het bij hen om:

  • Personeel
    Het MKB-actieplan moet er de komende jaren voor zorgen dat het makkelijker wordt om te investeren in nieuw personeel. Om menselijk kapitaal aan te kunnen trekken en te kunnen ontwikkelen worden er projecten gestart zoals Verzilver je Talent, MKBIdee en Katapult. Studenten en bedrijven worden bij elkaar gebracht, iets waarvoor een bedrag van 25 miljoen euro beschikbaar is. Dit moet ervoor zorgen dat bedrijven die geld lenen daadwerkelijk kunnen groeien, omdat ze nieuw talent aantrekken dat kan helpen de organisatie naar een hoger niveau te tillen.

  • Digitalisering
    Hand in hand met de vraag om meer personeel gaat de uitdaging om de digitalisering bij te kunnen houden. Vandaar dat de digitalisering van het MKB versneld zal gaan worden door de overheid. Er komen regionale praktijklessen en voor de aanpak van Cybersecurity wordt de komende jaren een bedrag van 31 miljoen euro uitgetrokken. Bovendien komen er grotere budgetten voor innovatie en op het gebied van kennisdeling. Er komt in totaal 123 miljoen euro voor MIT, SBIR en het Innovatiekrediet, zodat de digitalisering sneller kan verlopen.

  • Financiering
    Echt interessant voor MKB’ers die willen groeien wordt het bij de financiering. Geld lenen moet al jaren makkelijker worden, maar blijkt in de praktijk vaak nog erg lastig. Een zakelijk krediet of een zakelijke financiering is lang niet altijd beschikbaar en soms is er sprake van ingewikkelde en complexe voorwaarden. Het valt niet mee om daar goed aan te voldoen en er op een eenvoudige manier gebruik van te maken.

Er komen regionale financieringstafels en een intensivering van financiële instrumenten zoals SEED. Om zo snel mogelijk groei mogelijk te maken dankzij de aantrekkende economie lijkt er echter meer nodig. Het MKB en ZZP’ers zoeken oplossingen die hen direct kunnen helpen. In dat licht is factoring een interessante optie, om op basis van bestaande facturen snelle groei mogelijk te maken door de wachttijd om facturen te innen volledig weg te nemen.

Groei financieren met factoring

Deze drie elementen maken het lastig om te groeien, ondanks de economische voorspoed die zich inmiddels steeds duidelijker aftekent. Geld lenen om te investeren is lastig, vooral voor het MKB. Bovendien valt het niet mee om goed personeel te vinden en brengt ook de digitalisering allerlei uitdagingen met zich mee. Het kabinet stelt binnen het MKB-actieplan tot 2021 een bedrag van 200 miljoen euro beschikbaar. Dat zal grotendeels besteed worden aan het werven van personeel en de digitalisering, al blijft er ook een deel over voor zakelijk krediet en zakelijke financiering.

Heb je niet de tijd om daarop te wachten of wil je vanuit eigen kracht zorgen voor meer mogelijkheden? Wij helpen je met factoring te profiteren van de aantrekkende economie, zodat je kunt groeien zonder dat je daar de hulp van de overheid bij nodig hebt. Tenminste, als het gaat om de financiering.

Factoring: financieren op basis van jouw debiteuren

Uit diverse praktijkcases blijkt hoe ondernemers nog lang niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheid tot factoring, terwijl dat grote voordelen te bieden heeft. Geld lenen bij de bank is niet meer nodig, omdat je als MKB-organisatie of ZZP’er je nieuwe facturen kunt verkopen. Daar ontvang je meteen het factuurbedrag voor, min de kosten voor de factoring. Op deze manier is er direct geld beschikbaar om zelf te investeren, bijvoorbeeld in nieuw personeel of een nieuwe machine die meer capaciteit mogelijk maakt.

Factoring is voor steeds meer bedrijven een interessant alternatief voor een zakelijk krediet of een zakelijke financiering. Het is niet meer nodig om ingewikkelde contracten met de bank aan te gaan en een langlopende verplichting af te sluiten. In plaats daarvan is het al mogelijk om factoring in te zetten vanaf één factuur of gewoon voor één opdrachtgever. Zodra dat goed bevalt is het mogelijk om de factoring uit te breiden of daar voor alle facturen gebruik van te maken. Volledig vrijblijvend en altijd zonder langlopende verplichtingen om er heel flexibel mee te kunnen werken.

Bijkomend voordeel is dat factormaatschappijen naast het kredietrisico ook het debiteurenbeheer van je overnemen. Dat betekent dat jij letterlijk je handen vrij hebt, vrij om het geld van de factuur aan te pakken en daarmee nieuwe investeringen te doen of op een andere manier te groeien.

Svea geeft advies op maat

Denk je erover na om geld te lenen of een zakelijk krediet aan te gaan, maar weet je niet zeker of dat de juiste manier is om te groeien nu de economie weer aantrekt? Dat is hét moment om meer informatie in te winnen over factoring. Het is een vorm van financiering, waarmee je juist in tijden van economische voorspoed de kans hebt om de koe bij de horens te vatten en de plannen tot groei werkelijkheid te maken.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. We geven je daarin precies aan wat we voor je kunnen betekenen, hoe het werkt, wat de kosten zijn en waar je rekening mee dient te houden. Geen vervelende verrassingen af, maar een helder proces dat jou de kans biedt om te groeien zonder geld te lenen.

Published