Verdensherredømme? Tre tips for ekspansjon

Publicerad fredag 19 januar 2018 01:34Finansiering

Sverige regnes som et av de mest innovative landene i verden, og mange svenske selskaper har global suksess. Hvorfor lykkes svenskene med dette?

Grunder med globale ambisjoner? Her får du tipsene som hjelper deg å ta steget ut i den store verden!

“Born Globals” kalles selskap som tenker globalt fra første stund. Ofte i, men ikke begrenset til, teknologisektoren, vil slike Born Globals ofte ha noen kjennetegn, ifølge Technology Innovation Management Review (TIM Review)

De har høy aktivitet i internasjonale markeder helt fra begynnelsen, og ledere med sterkt internasjonalt fokus og grunderinnstilling. De legger vekt på differensiering og å levere kvalitet, og er konkurransedyktige selv med mindre ressurser.

Eksempler som ofte trekkes fram på slike suksessfulle Born Globals, er Skype og Spotify. Begge er svenske. Sverige er regnet som et av de mest innovative landene i verden, og mange svenske selskaper har internasjonal suksess. Hvorfor lykkes så mange svensker med ekspansjon?

Sverige og globale ambisjoner

Anders Lidefelt, VD for Svea Finans Sverige, tror mye har med mentalitet å gjøre. Sverige har en sterk industri, som har gjort det godt internasjonalt. Det gjør kanskje at   svenskene har en mentalitet om at det de skaper er bra nok – også for et internasjonalt marked – og gjør det lettere å ta det store skrittet ut i den store verden, tror VD-en.

Lidefeldt trekker frem fintech og spillindustrien som eksempler på områder med høy grad av innovasjon – der Sverige hevder seg internasjonalt.

Svea Finans jobber mye mot små og mellomstore selskaper, også i oppstartsfasen.

Mange av de store bankene har de siste årene valgt å fokusere på de største kundene, på bekostning av tilbudet til små og mellomstore bedrifter. Det har skapt et marked for andre finansinstitusjoner, som Svea Finans.

Små og mellomstore bedrifter er avhengig av gode finansielle løsninger, og tjenester som fakturahåndtering har hatt fantastisk vekst i Sverige. Slike løsninger gir bedrifter fleksibilitet og likviditet, og mulighet til å fokusere på kjernevirksomheten og videre vekst og ekspansjon. Verden venter, hva venter du på?

Tips for ekspansjon

Neal Gandhi, CEO av selskapet Quickstart Global, ga for noen år siden ut boken “Born Global” – en håndbok for selskaper som ønsker å ekspandere ut i verden. Han trekker fram tre tips:

  • Det første er å bare være “med”. Les publikasjoner, som Economist eller bøker som “The World is Flat”, hold deg oppdatert.
  • Det andre er å ta i bruk teknologi. Særlig SAAS (software as a service)  og skytjenester  – som gjør det mulig for bedrifter å jobbe globalt, med tilgangen til alle ressursene du trenger. Små og mellomstore bedrifter, som ikke har store, tunge systemer å endre, har store muligheter her.
  • Det tredje er å tørre å prøve det! Det finnes løsninger, blant annet QuickStart Global, som lar deg teste å ha salgsrepresentanter i ulike markeder – og det trenger ikke være store utgifter på dette.

Kilde: Freshbusinessthinking.com