Vi gir bedriftslån når bankene sier nei

Publicerad torsdag 21 januar 2021 10:17Finansiering

Stadig flere bedrifter sliter med å få låne pengene de trenger for å vokse – eller for rett og slett å sikre driften.

Det gjør at vi i Svea Finans spiller en stadig viktigere rolle som finansieringspartner. Vi gir nemlig bedriftslån også der hvor bankene sier nei, enten det gjelder «vanlige» lån eller belåning av bedriftens fakturaer.

Her kan du søke bedriftslån

På den måten gjør vi det mulig å drive – og vokse – videre. Det er ikke bare viktig for våre enkelte kunder. Det er viktig for hele samfunnet. Uten levedyktige bedrifter sliter jo hele AS Norge, fordi problemene smitter over på deres underleverandører, som så får problemer som smitter videre, og så videre.

Mange sliter med likviditeten

Våre bedriftslån blir stadig viktigere. Årsaken til dette er at bankene har endret sin utlånspolitikk, i tillegg har regjeringen bestemt at de må øke kravet om egenkapital. Bankene blir derfor kanskje mer pessimistiske når de vurdere bedriftenes fremtidsutsikter. I tillegg har obligasjonsmarkedet, altså lån direkte fra investorer, tørket inn.

Resultatet er at flere bedrifter får problemer. Bankenes krav resulterer i at mange må revurderer eller utsetter investeringsprosjekter. Situasjonen har gjort at NHOs Eierforum setter fokus på en enklere hverdag for små og mellomstore bedrifter.

Les om Business Credit - et godt alternativ

Verst for små og mellomstore bedrifter

Hvis du som bedriftsleder tar opp låneproblematikken med naboen eller venner og kjente, vil du trolig møte liten forståelse. De nye egenkapitalkravene merkes – tross alt – lite for privatkunder på jakt etter boliglån.

For små og mellomstore bedrifter (SMB), altså bedrifter med mellom 10 og 100 millioner kroner i årlig omsetning, er situasjonen derimot en helt annen. Grunnen er at bankenes utlån vektes ulikt mot egenkapitalen utfra hvem som låner pengene. Vektingen innebærer at en bank kan låne ut mer penger til boliglån enn til SMB-markedet, med samme egenkapital.

– Det er en stor utfordring for AS Norge. Det er viktig at disse bedriftene holder hjulene i gang og at de kan gjøre nødvendige investeringer. Hvis det ikke skjer, blir igjen andre bedrifter nødt til å produsere eller selge mindre. Det blir en negativ spiral. Omsetningen går ned i én bedrift, så sprer nedgangen seg til deres leverandører, og så videre, sier Olav Grøndahl, som er administrerende direktør i Svea Finans i Norge.

Viktig rolle utenfor bankene

Han spår et tøft år for mange bedrifter. Samtidig konstaterer han at bankenes tilbakeholdenhet med å gi bedriftslån, gir nye muligheter for oss i Svea Finans. Kapitalen fins nemlig. Du må bare gå utenom de tradisjonelle bankene.

– Vi ser at bankene ikke satser på SMB-markedet. Vi i Svea Finans, derimot, er spesialister på å gi likviditet nettopp til små og mellomstore bedrifter. Vi tilbyr dem å låne penger på fakturaene sine, i tillegg til å gi dem vanlige lån. Dermed bidrar Svea Finans til at de får raskere omløpshastighet for salget, og at de får pengene med en gang. Det gjør at kundene våre kan fortsette veksten de har, eller å satse for å skape ny vekst, sier Grøndahl.

Les mer om factoring her

Bedriftslån – enklere og raskere

Hvorfor kan så vi gi lån selv når bankene ikke tør? Vi ønsker jo heller ikke å tape pengene våre? Svaret er at vi har spesialisert oss på dette. Det er dette som er jobben vår. Våre rådgivere er eksperter på lån til mindre bedrifter, og på å ta og vurdere en langt høyere risiko enn tradisjonelle banker. Selvfølgelig vurderer også vi konseptene før vi inngår en avtale. Men vi liker å kalle oss «enklere, raskere».

Vi skal ha rask saksbehandling, der vi vurderer konseptet og den mulige kundens kunder. Hvis det lover godt, får du lånet. Enkelt og raskt, slik at du kan konsentrere deg om det du er best på. Slik vi da nettopp har gjort det vi kan best.