Sikre vekst til tross for usikre økonomiske tider

mann som har bedriftslån for å bedre likviditeten sin og kan selge mat i foodtruck

Publisert torsdag, 09 februar 2023 08:31Finansiering

Det makroøkonomiske bildet i Norge preges nå av stor usikkerhet, naturlig nok avhenger dette bildet av hvilken bransje du er i. Det blir viktig å være bevisst på arbeidskapital, og søke kunnskap og gode råd fra andre.

Vi har merket oss flere forventede utfordringer innen norsk makro-økonomi de nærmeste månedene:

  • Prisstigning
  • Svak kronekurs
  • Høye strømpriser
  • Økt markedsrente
  • Redusert etterspørsel

Prisstigning og svak kronekurs

Normalt vil et marked hvor det ikke finnes nok ressurser til å tilfredsstille etterspørselen, uunngåelig føre til prisstigning. Mesteparten av prisstigningene vi ser i Norge, skjer på importerte varer og tjenester, som matvarer, strøm og drivstoff. At den innenlandske etterspørselen reduseres, spiller derfor liten rolle for prisnivået i Norge.

Den norske kronen er relativt svak, mot valuta som Euro og Dollar. Det er gode nyheter for bedrifter som får oppgjør i valuta, men dårlige nyheter for de som kjøper varer og tjenester fra utlandet. For de som må veksle norske kroner mot annen valuta, blir prisene i norske kroner veldig mye dyrere. Dette bidrar helt klart til økt prisnivå på de importerte varene som husholdningene har behov for og etterspør.

 

Høye strømpriser og økt markedsrente

Mange bedrifter – og spesielt innen kraftkrevende industri, sliter tungt på grunn av de høye prisene på strøm. De har liten mulighet til å overføre kostnadene over på kundene sine, og i 2023 forventer vi å se mange nedleggelser av bedrifter som opplever denne problemstillingen.

Den høye prisstigningen fører til at sentralbanken øker markedsrenten som har betydning for både boliglånet til privathusholdninger, og bedrifter som er avhengige av lån for å finansiere sin virksomhet. De økte rentekostnadene går rett på bunnlinjen.

 

Redusert etterspørsel

Bedriftene som opererer i privatmarkedet, har allerede begynt å merke at husholdningene har begynt å stramme inn. Etterspørselen etter luksusvarer og nye biler stuper, og mange foretrekker å kjøpe brukt. Etterspørselen etter nye boliger reduseres også kraftig og presser prisene ned.

Frode Kvarsnes
Vi skal sørge for at våre kunder har tilstrekkelig arbeidskapital, til å ta de mulighetene som byr seg underveis. Vi skal også sørge for at det er mulig for våre kunder å vokse selv om markedet er turbulent, og omfanget av dårlige betalere er økende.

Vår rolle som bank blir viktigere

Usikkerheten rår, men en ting er sikkert, vår rolle som bank blir viktigere. Vi skal sørge for at våre kunder har tilstrekkelig arbeidskapital, til å ta de mulighetene som byr seg underveis. Vi skal holde samfunnets maskineri i sving med tilgang på lånte penger. Høy kompetanse blir enda viktigere for kundene, og verdien av gode råd, øker.

 

Fordringsfinansiering

I Svea tilbyr vi mange forskjellige produkter og tjenester, deriblant fordringsfinansiering. Fordringsfinansiering innebærer at bedrifter som selger på kreditt til sine kunder, kan selge eller belåne sine utgående fakturaer. I stedet for å vente på oppgjør fra kundene, blir det mulig å få tilnærmet hele eller deler av oppgjøret for en faktura, med en gang den blir utstedt.

Les mer om factoring her

Dette er en elegant måte å dekke behovet for arbeidskapital på, fordi bedriften gjør seg mindre sårbar når kunden betaler sine fakturaer til riktig tid og for økt kapitalbinding når bedriften vokser.

Det er viktig å være klar over at svak likviditet kan føre til at bedrifter går konkurs, ikke svak lønnsomhet. Det er fullt mulig å drive lønnsomt, men likevel gå konkurs. Økt vekst innebærer økt kapitalbinding iblant annet varelager, maskiner og utstyr, eiendommer og andre eiendeler som bedriften har betalt for.

 

Faktura, – et verdipapir

Vi ser på en utgående faktura som et verdipapir – på samme måte som for eksempel en obligasjon eller en aksje. Bedriften har levert en vare eller tjeneste til avtalte vilkår og verdien er grei – det er fakturabeløpet. Mens andre eiendeler bedriften rår over kan ta lang tid å realisere eller selge, er verdipapiret omsettbart med en gang. Fra vårt ståsted er dette derfor en meget elegant måte å sørge for at bedriften til enhver tid har nødvendig arbeidskapital til å drive sin virksomhet.

 

Trygge egen bedrifts økonomi

En faktura kan selges eller belånes, når det er gjort en avtale om det. Vi følger opp hver faktura fra det tidspunktet den er registrert hos oss, men etter kundens anvisning. Har din bedrift en svært viktig kunde som du vet alltid gjør opp for seg til tross for forsinket betaling? Ønsker du likevel ikke å sende ut purring? – da blir det som du ønsker.

Vi vet hvor viktige kundene er for våre kunder, og behandler dem deretter. Samtidig har mange bedrifter behov for oppfølging og struktur – som vi kan levere. Våre kunder kan derfor trygt overlate oppfølging av sine kundefordringer til oss samtidig som de frigjør seg fra uønsket kapitalbinding.

- Det er viktigere å ha gode rammer og ikke ha umiddelbart behov for dem, enn å ha behovet for økt likviditet når løsningen ikke er på plass, sier Frode Kvarsnes.

I de urolige og krevende tidene vi nå befinner oss i bør alle sørge for å vurdere alternative finansielle løsninger. Bedriftsfinansiering gir deg flere muligheter, og factoring- eller fakturakjøpsløsning kan være et godt alternativ for alle bedrifter som har kredittomsetning.

Les mer om bedriftsfinansiering,vår fleksible kassekreditt her