Tillit fra staten gjør det lettere å hjelpe deg

Publicerad fredag 29 mai 2020 02:13Finansiering

Statsgarantien – hva betyr den for deg, og hvordan fungerer det egentlig?

Under Korona-pandemien har Regjeringen lagt frem en garantiordning der staten garanterer for lån, for å hjelpe små og mellomstore bedrifter som er alvorlig rammet.

Lånegarantiordningen er på 50 milliarder kroner og er fordelt mellom norske banker og finansinstitusjoner. Disse skal sammen hjelpe til og bidra inn i den felles dugnaden. I ekstraordinære tilfeller som dette, er det viktig at bankene, finansinstitusjonene og staten samarbeider for å hjelpe ellers levedyktige bedrifter til å komme seg gjennom krisen.

Garantiordningen, i likhet med de andre tiltakene som har blitt gjort, er særdeles viktig for det norske næringslivet, da vi i dag har den høyeste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig. Sammen skal vi gjøre det mulig.

Koronasituajsonen - dette bør du tenke på som bedriftseier

En stor tillit fra staten

Vi heier på norske bedrifter, og jobber daglig for å tilrettelegge for videre vekst for alle våre kunder. Dersom du tror på bedriften din, tror vi på deg! Dette har alltid vært viktig for oss, men kanskje enda viktigere i disse tider. Det er derfor en tillitserklæring å få tildelt en stor del av pengene i garantiordningen. Med en større andel, får vi også mulighet til å hjelpe flere. Sammen med andre norske banker og finanshus blir vi en verdifull ressurs, og kan hjelpe bedrifter som har blitt ekstra rammet med å komme seg på beina igjen.

Dersom bedriften din er alvorlig rammet av pandemien og med det ikke kan tilbakebetale lånet, vil staten dekke 90 prosent av tapet, mens banken dekker de resterende 10 prosent. Dette gir et større mulighetsrom, slik at flere kan få hjelp.

Les mer om finansiering her

Størst andel av finansinstitusjonene

De store bankene, med et stort antall kunder får også nødvendigvis veldig mange saker å behandle – som igjen kan føre til ventetid. Det er viktig for oss å hjelpe raskt, og få fortgang i sakene slik at du får penge på konto så raskt som mulig. Hos oss skal alle føle seg sett, alle skal få rett rådgivning og hurtig utbetaling. Enklere og raskere flyt for både oss og deg.

Så hvordan fungerer det for deg? 

Deg som er liten eller mellomstor

Ordningen gjelder for små og mellomstore bedrifter. Disse er definert som bedrifter med under 250 ansatte, med en omsetning på under 492 millioner kroner, eller en samlet balanse på under 423 millioner kroner.

For deg som er større enn dette

Garantiordningen har også åpnet for at større bedrifter kan motta garantert lån. De samme reglene gjelder, bortsett fra at større bedrifter kan få større lån og må da betale større garantiprovisjon til staten.

Hvordan søker du om hjelp?

Bedriften kan søke om lån hos sin bank eller finansielle rådgiver. Hvis søknaden innvilges, vil staten garantere for 90 prosent av lånet. Trenger du penger raskt, er det lurt å søke hos en aktør som har tid til å behandle saken så fort som mulig.

Allerede tatt opp lån

Allerede innvilget lån vil ikke falle inn under ordningen.

Så mye kan du få

Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019. I begrunnede tilfeller kan det være høyere for å dekke bedriftens likviditetsbehov de neste 18 måneder. Løpetiden er maksimalt tre år, og det gjelder kun nye lån som er innvilget etter at lovforslaget har tredd i kraft til og med 1. juni 2020.

Dersom du vil snakke med en rådgiver hos oss, eller har noen fler spørsmål. Ikke nøl med å ta kontakt. Tror du på bedriften din, tror vi på deg.