En utfordrende økonomisk periode for bedriftseiere

Publisert lørdag, 21 mars 2020 07:18Kunnskap

Mange norske bedrifter står overfor en utfordrende økonomisk periode, og norsk næringsliv møter en av de største prøvelsene på mange tiår. Det krever handling og samarbeid. Da er det høyst aktuelt å legge til rette for finansiell støtte og hjelp. Så hva bør du som bedriftseier tenke på i disse tider? Vi skal prøve å finne de gode svarene. Pust med magen, denne stormen står vi i sammen!

- Svea og vi som arbeider i Svea må ta vårt ansvar for å holde hjulene i Norge i gang, og vi er bevisst vår rolle som en samfunnsaktør og at den vil være viktig fremover, sier Olav Grøndahl, CEO i Svea Norge. 

Hvilke utfordringer står næringslivet overfor?

Det viktig for oss å ha en hyppig dialog med kundene våre i disse tider. Det gir oss et innblikk i utfordringene de ulike bransjene opplever nå. Målet er å få tilstrekkelig med kunnskap slik at vi kan tilrettelegge og komme med gode tiltak for å minimere usikkerheten og uroen i en ellers krevende hverdag.

Mange bransjer opplever nedgang i antall ordre, og selger mindre. Dette fører igjen til lavere inntjening og negative salgstall. Når folk oppfordres til å holde seg hjemme, betyr det færre butikk- og senterbesøk, og mindre bruk at ulike tjenester. Situasjonen vi befinner oss i rammer ikke bare forretninger, men også tjenestebedrifter.

Bygg og anleggsbransjen er eksempel på en sårbar bransje. Med mange ledd i verdikjeden, kan sykdom eller ansatte i karantener skape ringvirkninger som rammer flere ulike funksjoner i et prosjekt. Dette kan resultere i forsinkelser, eller i verste fall føre til at prosjektet ikke kan ferdigstilles. Marginene er allerede små og situasjonen kan medføre store tap for selskapene det gjelder. Det er likevel positivt at man ser løsningene før utfordringene.

- Uavhengig av bestemmelsene i Norsk Standard opplever Svea at byggherrene viser forståelse overfor sine kunder innen bygge- og anleggsnæringen, med tanke på utfordringene viruset skaper. Krav om fristforlengelser blir behandlet og innvilget raskt, uten at entreprenørene må kjempe for å få gjennom kravene sine. Sveas erfaring er også at entreprenørene selv har iverksatt nødvendige tiltak for å hindre smittespredning på byggeplassene, sier John Peter Alstad som er spesialrådgiver i Svea. 

Mangel på likviditet?

Manglende likviditet er en fellesnevner for mange, og flere kan ha utfordringer med å betale regningene sine.

- Bedriftene vil oppleve at likviditeten forsvinner og vi forventer at selv lønnsomme bedrifter vil gå konkurs. Situasjonen vil gi langsiktige ringvirkninger, som kan vare i flere år fremover. Vi som finansiell aktør tar vårt ansvar, sier Salgsdirektør Steinar Tyssedal i Svea. 

Så hvordan kan man ta ansvar og hindre konkurs? Det finnes fortsatt bransjer som gjør det like godt som før, om ikke bedre. Kan vi lære noe av netthandel, transportbransjen eller de som drifter digitalt? La oss se på noen tiltak som kan være nyttig for deg som bedriftseier.

Les mer om hva betyr koronakrisen for din privatøkonomi? 

Så, hva bør du som bedriftseier tenke på?

1. Støtt deg på fagkompetanse 

Det er viktigere enn noen gang at vi stoler på de med fagkompetanse, og støtter oss på anbefalingene som kommer. Dette gjelder både råd og tiltak fra regjeringen, helsedirektoratet og FHI, men også rådene fra banker, regnskapsførere og andre finansielle rådgivere.

For å legge til rette for videre drift er det nødvendig å oppdatere seg på råd om smittevern, og hvordan du kan redusere risikoen for spredning av viruset. De nye regler i forbindelse med permittering kan også være lønnsomme. Disse oppdateres jevnlig i tråd med utviklingen.

Søk finansiell rådgivning, av to årsaker;

  • Du får økonomisk hjelp og bistand i form av penger på konto.
  • Rådgivningen kan virke betryggende, og legge en demper på usikkerheten og uroen knyttet til bedriftens fremtid. 

For å hjelpe til med dette jobber vi med å gjøre tjenestene våre enda lettere tilgjengelig. Det er også viktig for oss å opplyse om at kunder som havner i en vanskelig situasjon vil kunne søke Svea om betalingsutsettelse. Vi er i full drift og våre rådgivere sitter klare til å ta imot henvendelser fra kundene våre.

Les mer om ulike finansieringsløsninger her

2. Alternativ drift

Det kan lønne seg å tenke alternativt rundt drift i perioden vi nå står overfor. Hvordan kan du tilrettelegge for drift i denne perioden? Kanskje kan ting gjøres annerledes eller løses på en annen måte enn vanlig. Tilby markedet noe nytt eller bruke kompetansen dere besitter i en annen sammenheng.

Fysiske butikker kan legge til rette for nettsalg og frisørsalonger kan sende produkter til kundene sine via post. Det finnes nisjevirksomheter som har koblet seg opp mot aktuelle apper, kommer med produktanbefalinger og leverer på døra til privatpersoner. Nå er det viktigere enn noen gang å tenke kreativt! Kanskje kan du og bedriften din bidra med noe til samfunnet? Det finnes mange gode løsninger på utfordringene, utover økonomisk bistand.

3. Digitale løsninger

Les mer om våre integrasjoner her

En ting er i hvert fall helt sikkert - all aktivitet i denne perioden skjer online. Vi logger oss på nettverket for å holde møter, oppdatere hverandre, samarbeide, kommunisere, jobbe, oppdatere oss, søke råd og ikke minst sørge for daglig drift der det er mulig.

For vår del er vi glade for at alle tjenestene og løsningene våre er tilgjengelige digitalt. Vi har integrasjoner mot flere regnskap- og fagsystem, dette gjør i tillegg tjenestene mer tilgjengelig for bedrifter, regnskapsførere og andre ansvarlige. For å sikre et økonomisk handlingsrom for norsk næringsliv i krisens akutte fase og i tiden fremover, har vi også gått inn i et samarbeid med Accountor.

Med heldigitale løsninger er det mulig for oss å fortsette driften vår som vanlig. Kan du koble deg på, og tenke digitalt i disse tider?