Humankapital er gull verdt

Publisert mandag, 22 januar 2018 11:57Kunnskap

Å utvikle en nasjons humankapital er faktisk den viktigste faktoren for økonomisk suksess på lang sikt. Men hva er egentlig humankapital og hvordan kan du som leder jobbe riktig med dette i din bedrift?

Har du noen gang tenkt på at du jobber med folk som er utrolig gode på mye mer enn de får vist i hverdagen? At snekkeren du ofte hyrer inn, er veldig flink og aktiv på sosiale medier? At frisør-lærlingen din er en racer på regnskap? Når du tenker deg om så har du kanskje noen kvaliteter selv, som du ikke får så god nytte av i løpet av arbeidsdagen? Alle mennesker kan mye mer enn faget sitt. Alle mennesker har kunnskaper og ferdigheter som er verdifulle.

Å se potensialet i medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter er viktig. Humankapital er et samfunnsøkonomisk begrep som defineres som«kunnskapen og ferdighetene mennesker innehar som gjør dem i stand til å skape verdier». Og ledere som klarer å utnytte denne kapitalen i sin bedrift har et stort fortrinn.

Norge på topp

World Economic Forum gir hvert år ut rapporten The Global Human Capital. Dette er en rapport som rangerer hvilke land som klarer å utnytte denne kapitalen best. Denne rangeringen er altså et tydelig uttrykk for befolkningens kunnskap og ferdigheter.

Norge troner på toppen av listen, etterfulgt av Finland, Sveits, USA og Danmark, men på verdensbasis er bare 62 % av humankapitalen utnyttet godt nok, i følge rapporten. Samtidig viser rapporten at det å utvikle en nasjons humankapital er den viktigste faktoren for økonomisk suksess på lang sikt. Så hvordan skal du klare å utnytte den humane kapitalen som befinner seg i din bedrift?

En investering – ikke en utgift

Humankapitalen kan økes gjennom utdanning og opplæring, men det er ikke begrenset til formell utdannelse. Altfor mange bedrifter ser på humankapital som noe statisk, som en ferdig pakke du ansetter. Tvert imot er humankapital dynamisk. Og underutnyttet, i følge rapporten.

For å skape økonomisk vekst gjennom folks kunnskap og ferdigheter, må bedrifter tenke nytt. Fortsatt ser mange ledere og bedrifter på det å bruke penger på å tilrettelegge for læring og utvikling, som en utgift isteden for den invester ingen det faktisk er. Bedrifter er ingen «forbruker» som kjøper ferdigmikset humankapital på et arbeidsmarked. Derfor må du ta en aktiv rolle for å utvikle humankapital i din bedrift. Dette gjør du ved å sørge for kontinuerlig kompetanseheving og læring hos dine medarbeidere. Du som leder må rett og slett sørge for at de har kunnskapene og ferdighetene som trengs for å gjøre jobben sin godt.

Slik kan du jobbe med humankapital

Business News Daily har funnet fram til fire konkrete tips til hvordan du som leder kan jobbe med såkalt Human Capital Managment – eller ledelse av humankapital.

HER ER TIPSENE:

  • Mange bedrifter er for fokusert på rekruttering, altså på å få tak i talentene. Men når de først er ansatt og i gang på jobb så glemmer ofte organisasjonen å utvikle talentene sine videre. Eller “glemmer”? Å la være å prioritere er kanskje mer presist. Husk også at medarbeidere som har vært med lenge, trenger å få utvikle og utfordre seg på jobb.
  • Folk er forskjellige, og det må du som leder ta hensyn til. Alle har et unikt utgangspunkt, og alle har potensiale for å bli bedre. Noen medarbeidere krever mer oppfølging og lærer best gjennom å «gjøre», andre ved å studere. Yngre arbeidstakere har ofte andre forventninger enn eldre. Å se den enkelte, og dens potensiale, vil også gjøre at medarbeiderne blir mer engasjerte i det daglige arbeidet.
  • Denne typen relasjonsbasert ledelse har mange fordeler, men kan også være krevende. Derfor bør du ta i bruk teknologi og løsninger som frigjør tid og energi til dette viktige arbeidet. Du kan bruke teknologi på to måter her: Verktøy som gjør rutineoppgaver enklere, vil frigjøre tid til å fokusere på dine medarbeidere. Riktig teknologi gir deg også oversikt over medarbeidernes kompetanse, og det gjør det lettere å hjelpe dem med å fylle på der det trengs. Oversikt over hva dine medarbeidere kan og vil, gjør det enklere og bedre for deg som leder å hjelpe dem til å prestere.
  • Vær klar i kommunikasjon. Tydelig, positiv og åpen er stikkordene for hvordan du bør kommunisere – særlig i endringsprosesser, men også i arbeidshverdagen. Vær tydelig på hva som forventes, vær positiv til hver enkelt medarbeiders potensiale og vær åpen om realitetene. I en tid der endring er den nye normalen, er det viktig at de ansatte involveres, og at kommunikasjonen er transparent og konstruktiv.