Uniqon Protection AS - fra idé til handling

Publicerad torsdag 06 mai 2021 11:26Finansiering

Fjorårets pandemi skapte raskt mangel på smittevernsutstyr. Da ble både nytenkning og felles dugnadsarbeid viktig. Uniqon Protection AS gjorde sin innovative forretningsidé om til handling! Med Svea på laget ble det mulig for selskapet å få finansiert prosjektet – med mål om å dekke et enormt behov i markedet.

Tidlig i pandemien manglet helsetjenestene i Norge store mengder smittevernutstyr. Sykehusinnkjøp HF, som gjør alt innkjøp for Norges fire regionale helseforetak, gikk da i rød beredskap. Sammen med 44 andre aktører ble Uniqon Protection AS med i konkurransen om å produsere en ny type åndedrettsvern etter Sykehusinnkjøp HF sine spesifikasjoner – og vant dette anbudet!

Et stort bidrag til fellesdugnaden

For å kunne produsere og levere 2,5 millioner kirurgiske FFP3-åndedrettsvern i henhold til spesifikasjonene fra Sykehusinnkjøp HF, måtte det bygges en fabrikk hvor det kunne produseres effektivt og helautomatisk. Uten den rette finansieringspartneren ville denne oppgaven vært umulig.

- Vi var lite forberedt finansielt for å kunne håndtere en slik rask oppbygging. Her var Svea behjelpelig med å sikre en god og bra driftskreditt, samt gi oss delfinansiering med sikkerhet fra Innovasjon Norge, sier Kjell L. Risnes i Uniqon Protection AS.

Det nye åndedrettsvernet ble utviklet i tett samarbeid med Uniqon sine ingeniører, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Sykehusinnkjøp HF. Etter hardt arbeid og på tross av utfordringer med blant annet stengte grenser, stod fabrikken klar for testing i januar 2021. For å kunne starte opp fikk selskapet veiledning og finansiering av Svea. I tillegg stilte Innovasjon Norge med sikkerhet for lånet.

Dette bør du kreve av finansieringspartneren din 


Behov for kapital

Da Uniqon Protection AS vant anbudet stod de overfor en stor oppgave. Selskapet trengte støtte for å kunne bygge seg opp så raskt som mulig. Selv stilte de opp med betydelig egenkapital og etablerte et eget eiendomsselskap som stod for hele utbyggingen. Svea satte på sin side opp et prosjektteam som hurtig kastet seg over denne oppgaven – slik Svea ofte gjør ved komplekse case:

- Ved å tenke utenfor den tradisjonelle «boksen» og samtidig benytte hele verktøykassen til Svea, skreddersydde vi en individuell løsning for Uniqon Protection AS. Vi klarte på kort tid å sette sammen et finansieringsprodukt som løste likviditetsutfordringene til selskapet, sier Sven G. Rambech, prosjektleder i Svea og ansvarlig for kunden.

 

Sven G. Rambech, prosjektleder og kundeansvarlig i Svea
Det handler om å løse likviditetsutfordringer

Å starte opp i utfordrende tider

Vi har ikke tidligere sett en lignende pandemi som den vi opplever nå, og selv om det har ført til store utfordringer for næringslivet generelt, har det likevel ført til nye muligheter for selskap som Uniqon Protection AS. Selskapet har løst en stor utfordring for Sykehusinnkjøp HF, som trengte 2,5 millioner åndedrettsvern. I skrivende stund har prosjektet i tillegg tilført 25 nye arbeidsplasser på Heiane i Stord kommune.

En utfordrende periode for bedriftseiere. Hva skal du gjøre nå?

Ved den offisielle åpningen av fabrikken deltok Erna Solberg for å belyse viktigheten av arbeidet til Uniqon Protection AS, og for å belyse hva prosjektet tilfører det norske samfunn.

Svea er stolt av å få hjelpe selskapet på den første delen av reisen, og i tillegg få bidra med løpende finansiering for å gjøre dette industrieventyret mulig også fremover.

- Den tette og gode dialogen mellom kunden, Innovasjon Norge, og våre rådgivere internt førte til at vi lykkes med denne løsningen, sier Sven G. Rambech avslutningsvis.

Les mer om hva ditt selskap kan gjøre i dag, for å bli godt økonomisk rustet for fremtiden