Your browser is not supported

Your browser is not supported. Please download one of the following browsers to be able to get a full Svea experience.

Skip to content

Ingen møter - mer innovasjon

Publisert | Finansiering

Endeløse møter, detaljstyring og overrapportering koster næringslivet milliarder. Men man kan endre en slik kultur. Hos Dynamic Precision har de tatt grep, kuttet møtevirksomhet - og slik  fått en mer innovativ bedriftskultur. 

Hva arbeidsdagen til Bjørn Furu og hans ansatte vil bringe, vet han ikke, men en ting er sikkert - den er i hvert fall ikke full av uproduktive møter. 

- Da jeg tok over som leder var det første jeg tenkte: For å lykkes må vi endre bedriftskulturen. Vi må få fokuset tilbake på produksjonen og kundene, og kvitte oss med tidstyver som endeløse møter og overrapportering, forteller Furu, som er daglig leder for teknologiselskapet. 

Innovativ bedriftskultur

Bjørn Furu og tre andre tok over selskapet som skulle bli Dynamic Precision i 2016. 

- Det hadde utviklet seg en organisasjonskultur der mye av arbeidsdagen gikk med til møter og rapportering. I tillegg var organisasjonen blitt svært topptung, og det var mye utskiftninger i ledelsen, forteller Furu. 

Han står i selskapets produksjonslokaler på Kjeller. Avdelingen er ESD-sikret, det vil si at den er sikret mot statisk elektrisitet. Alle som skal inn her må ta forholdsregler, som å ha på spesialsko og måles for statisk elektrisitet. For høyt spenningsnivå - av den rent fysiske formen - kan rett og slett ødelegge komponentene og kretskortene som produseres her. For det er kjernevirksomheten - å utvikle innovative elektroniske løsninger for kundene, og levere hele verdikjeden fra ideutvikling til produksjon. Furu er utdannet økonom, og har lang og bred fartstid som leder. Kommunikasjon, logistikk, IT og produksjon er noen av områdene han har jobbet med.

- Det å ha kjennskap til ulike felt er en styrke. I tillegg er jeg svært teknisk interessert, og det er en absolutt fordel i denne bransjen.

Utvikling og investering

Dynamic Precision har også den unike databasen Notefied. Databasen ble utviklet av et svensk selskap, og Furu var med å starte den norske avdelingen i 2006, og jobbet i selskapet i flere år.  Det var lagt ned titalls millioner samt mye tid og krefter på å utvikle denne databasen. Så ble det bestemt at den skulle legges ned. Da tok Furu og partnerne grep kjøpte opp selskapet og startet opp Dynamic Precision.  Men for å ta grep trengte de finansielle muskler. 

- På papiret var tallene for selskapet  ganske dårlige, men Svea Finans så bak tallene og så det samme potensialet vi så, og vi fikk en fleksibel og god finansieringsløsning. Å få lån til gode ideer i tradisjonelle banker er nær sagt umulig, da de tradisjonelle bankene ikke har klart å finne sin rolle i hvordan verdiskapningen skjer i dag, mener Furu. 

- Det er et stort problem for alle oss som ønsker å skape noe,men heldigvis finnes det alternativer, sier Furu og supplerer med et godt råd: 

- Mange grundere er veldig fokusert på å hente inn kapital, men finans er mer enn det. Det å ha løsninger på plass som gir god likviditet gir deg både kontroll og spillerom. 

-  Selv om kundene først og fremst er fra industrien, som Kongsberggruppen og ABB-gruppen,  får selskapet innimellom forespørsler fra  gründere med gode ideer.  Og dersom ideen faktisk er god, du har en forretningsplan som holder og  Dynamic Precision har tro på deg, kan de ta oppdrag for deg. 

- Men altså, du skal ha kommet et godt stykke fra kjøkkenbenken din før du kommer hit.         

Møter? Nei takk!

Siden oppstart har selskapet hatt solid vekst, og har i dag over hundre ansatte i tre  land. Som altså ikke går i møter. Aldri?

- En gang annenhver måned samler jeg alle de ansatte her på Kjeller for å oppdatere om prosjekter, hvordan vi ligger an og ha en samling. Det holder. 

- Ett møte annenhver måned? 

- Ja. Vi er 30 ansatte her på Kjeller, og vi ser hverandre stort sett hver dag. Dersom vi har noe å ta opp, tar vi det opp og finner en løsning uten å sette opp et formelt møte. Det kan vi gjøre nettopp fordi arbeidsdagen vår ikke er bundet opp av møter. Ofte lar ting seg løse på like lang tid som det ville tatt å innkalle til møtet.  Nå skal det sies at salgsavdelingen selvfølgelig har kundemøter. Men vi er veldig opptatt av at hvitsnippene våre, altså de på salg og administrasjon, er her for å støtte produksjonen og hjelpe kundene. Uproduktive møter er et enormt problem for næringslivet. Les om hvordan du kan ha bedre møter her. 

Automatiserte løsninger

Rapporteringen er også holdt på et absolutt minimum. 

-  Vi rapporterer det som er påkrevd, selvfølgelig, men vi har automatiserte løsninger for det meste, som for eksempel regnskapssystemer, så det tar lite ressurser, sier Furu.  Framover vil Dynamic Precision få noe mer strukturer på plass. 

-  Vi skal rapportere mer der hvor vi vi ser det trengs, og det er jo et mye bedre utgangspunkt å ha. Vi rapporterer ikke for å fylle ut papirer som havner i en skuff, men for å produsere bedre. Det samme med møter - dersom vi ser det er et faktisk behov for det vil vi selvsagt ha det - men møter for å ha møter? Nei takk. 

Publisert