Velg riktig regnskapsfører

Publicerad onsdag 04 april 2018 02:24Finansiering

Et sikkert vårtegn er at regnskapsførere blir nedringt av småbedrifter som skjønner at det å føre regnskap selv ikke var så enkelt likevel. Her får du noen gode tips for å finne Den Rette Regnskapsføreren.

Det er vår. Naturen våkner til liv, solen titter fram og næringsoppgaver må leveres. Kanskje ikke vårens vakreste eventyr, men det må gjøres!

Ikke alle nystartede selskaper har regnskapsplikt, men alle må føre oversikt over inntekter og utgifter. Dette er både et statlig krav, og helt nødvendig for å ha kontroll over firmaets økonomi. 

Hjelp til regnskap

Mange næringsdrivende gjør regnskapet sitt selv, med vekslende hell. I følge Skatteetaten er det fem typiske utfordringer for næringsdrivende uten regnskapsfører:

  • Sammenblanding av privatøkonomi og virksomhetens økonomi.
  • Rapportering av mva og skatt. Her er det krevende regelverk og et krevende skjemavelde som kan skape problemer for virksomheter som ikke har regnskapsfører og/eller revisor.
  • Regnskapsavslutning. Dette gjelder spesielt å sette opp balanse (inkludert overskuddsdisponering).
  • Periodisering/tidfesting av inntekt og fradrag – spesielt avskrivninger (regnskapsmessige/skattemessige) og inntekts- og fradragsføring ved årsskiftet.
  • Dokumentasjonskrav. Det er strenge krav til innhold i salgs- og kjøpsbilag, reiseregninger og representasjon.

Oversikt over regnskap og regelverk

Heldigvis er det hjelp å få. Regnskapsbransjen har gått gjennom store endringer de siste årene. Digitalisering og automatisering endrer bransjen i høyt tempo, og nye regnskapsprogram og integrerte løsninger for mindre bedrifter, gjør det enklere å føre regnskapet selv. Enklere ja, men langt fra enkelt. For du skal ha god oversikt over både eget regnskap og regelverket, og feil kan koste dyrt.

Ikke velg første og billigste

Digitalisering og automatisering av regnskap har endret rollen til regnskapsførere, men fortsatt er regnskapsføreren en nøkkelperson for at din bedrift skal lykkes. Derfor bør du ikke velge den første og beste, eller billigste, men finne en regnskapsfører som kan bli nettopp den nøkkelpersonen du trenger, og som kan hjelpe bedriften med å nå sine mål. En god regnskapsfører lønner seg, fordi man sparer tid og penger, men også fordi man kan få verdifulle innspill som gir økt verdiskapning.

Hvordan finne Den Rette?

Det er selvsagt mange faktorer som spiller inn her, som bedriftens størrelse, finansielle situasjon og interne kompetanse. Her er noen punkter du bør tenke over før du tar valget.

Vær ærlig på hva du kan

Hvilken kompetanse har bedriften internt - og hvordan kan den brukes? Hva bør og skal settes ut? Hva vil dere oppnå? Ved å sette klare mål, har både dere og regnskapsføreren klare kriterier å forholde seg til.

Avklar hvilken rolle regnskapsføreren skal ha - og tilgjengeligheten

Skal det være mulig å bare ta en telefon når man lurer på noe, eller begrense bruken til noen dager i året? Hvor mye skal regnskapsføreren følge med og følge opp din bedrift – og hvor mange råd og innspill vil du ha?

Velg en regnskapsfører du kommuniserer godt med

Ettersom regnskapsførerens rolle endres blir det å ha en god dialog stadig viktigere. Her kan det være en fordel å velge en regnskapsfører som har kompetanse ikke bare på sitt eget felt, men også forstår bransjen du driver i. Da kjenner regnskapsføreren gjerne til problemstillinger som er typiske for din bransje, og forstår både kjernevirksomhet og faguttrykk.

Velg riktig system

Det har skjedd enorme endringer innenfor regnskapssystemer de siste årene, og i dag er det en jungel av systemer med ulike funksjoner for ulike behov. Valg av regnskapssystem er svært viktig og vil ha innvirkning på den daglige driften. Sørg for at du velger et system som passer din bedrift, se på muligheten for integrerte løsninger og velg en regnskapsfører som virkelig kan og forstår systemet du bruker. Regnskap Norge gjorde i fjor en undersøkelse over hvilke systemer som blir brukt, og hvor fornøyde brukerne er. 

Ta i bruk teknologi

Hva forventer dere, hva trenger dere, hva vil dere betale for det? Vil dere ha skybaserte tjenester og apper? Områder som AI og Big Data er viktige for mange bedrifter. Regnskapsførere sitter “midt i det” - og har tilgang på mye data. Derfor kan de gi innspill til hvordan man kan effektivisere datainnsamlingen og gjøre bedre analyser.

Tips: Prøv et regnskapsprogram som er integrert med Svea.