Ta kontroll på kostandene

Publisert mandag, 12 mars 2018 13:06Finansiering

Hvordan kan du ta kontroll over kostnadene før de tar kontroll over deg? Svaret er å sette opp et likviditetsbudsjett, og - pust rolig - det er ikke så komplisert som du tror!

Likviditet og lønnsomhet er ord som stadig dukker opp når det er snakk om små og mellomstore bedrifter – og ofte med negativt fortegn. For kan egentlig bedrifter med allerede stram økonomi, få det litt bedre? Ja, men da må du ta kontroll over pengestrømmene og sette opp et likviditetsbudsjett. Jo før, jo bedre!

Sett av tid – i tide!

– Altfor mange venter med å ta kontroll over kostnadene til det er krise, sier Espen Helgesen, Sales Manager i Svea Finans.

–Og så står du der en dag: Kassa er tom, det er ikke lønn til de ansatte, regningene stabler seg opp og DA begynner du å forsøke å finne pengene. Vi ser det altfor ofte, at folk tar kontakt og trenger kreditt på dagen - helst i går. Da blir veien fra forespørsel til avtale mye mer kronglete enn den kunne vært. Hadde de tatt kontakt et par dager før, kunne vi kanskje funnet en løsning. Men viktigere: Hadde de satt av litt tid jevnlig, ville de sluppet krisen.

Små justeringer gir store utslag

De fleste bedrifter kan kutte kostnader og dermed bedre resultatene sine. Eksempler på slike kostnader kan være: Dyre firmabiler, dårlige avtaler, høyt varelager og overprisede kaffemaskiner. Mange bekker små og så videre. Små justeringer kan få store utslag, sier Helgesen.

–Mange inngår avtaler som bare ruller og går. Særlig for mindre selskaper uten egen økonomiansvarlig, kan det fort spore av litt. Uansett bakgrunn, bransje og størrelse bør du sette deg ned og ta en grundig gjennomgang, anbefaler han.

– Alle bedrifter bør ha et likviditetsbudsjett! 

Ta kontroll over pengestrømmen

Likvidi-hva-for-noe?

– Hvis du skal drive bedrift er det tre ting du må tenke på: Likviditet, likviditet, likviditet, sier Helgesen og ler. Han ler fordi det er en ganske morsom finansvits. Humoren er altså at du selvsagt også trenger å tenke på andre ting, men likviditeten er enormt viktig: God likviditet gir deg handlingsrom og muligheter. Selv om det er mange og sammensatte grunner til at bedrifter går konkurs, er dårlig likviditet noe som går igjen. Helgesen tror mange bedrifter nedprioriterer det å ha kontroll på pengestrømmen fordi de har så mange andre ting å gjøre.

– Mange ledere som selv jobber mye, tar seg ikke tid til dette viktige arbeidet, og jeg skjønner at det kan være en bøyg å sette av tid til dette. Men dette bør du ta deg tid til. En ting er at du får bedre flyt, og frigjør midler så du kan drive bedriften bedre. I tillegg unngår du perioder der kassa er tom mens utgiftene løper.

– Det er enormt stressende å sitte i en situasjon der man ikke har midler til å skjøtte forpliktelsene sine. Ikke sett deg i den situasjonen. Sett deg heller ned så snart som mulig og ta en gjennomgang av dette. Det er kanskje kjedelig, men nødvendig.

Slik setter du opp et likviditetsbudsjett:

  • Sett av tid og sett deg ned! Du starter med å gå gjennom alle fakturaer og bilag, for å få oversikt. Systematiser det, så du ser hvilke poster som faktisk er absolutt nødvendig, hva som kanskje kan forhandles og hva du kan kutte ned på - eller kutte ut.
  • Dersom du ikke selv er en typisk «tallknuser» av natur - allier deg med en. En dyktig regnskapsfører vil være gull verdt når man skal sette opp et likviditetsbudsjett. Eventuelt noen i omgangskretsen din som både kjenner bedriften og kan dette med tall, tipser Helgesen.
  • Et likviditetsbudsjett trenger ikke være komplisert. Det kan være en enkelt beregning i Excel som viser inntekter og utgifter i et tidsrom, for eksempel seks måneder fram i tid. Da er det lett å se hvilke perioder det kan være nødvendig å se seg rundt etter løsninger for bedre likviditet.
  • Dersom du føler at dette er noe du må lære mer om, finnes det mange gode kurs man kan melde seg på. Kanskje du oppdager at du liker «tallknusing» bedre enn du tror? Det er uansett absolutt nødvendig å ha kontroll på tallene for å drive bedrift.

Bli mer bevisst

Men skal alt handle om å kutte kostnader? Selvfølgelig ikke. Dette handler om å bli bevisst på hvor pengene går. Dersom du har lyst på og råd til en fin firmabil kan du selvsagt unne deg det, men det går altså ut over bunnlinja. Men hvor streng skal man være, Helgesen? 

Så streng som nødvendig! 

Men skal alt handle om å kutte kostnader? Selvfølgelig ikke. Dette handler om å bli bevisst på hvor pengene går. Dersom du har lyst på og råd til en fin firmabil kan du selvsagt unne deg det, men det går altså ut over bunnlinja. Men hvor streng skal man være, Helgesen?

  • Så streng som nødvendig!
  • For nystartede bedrifter er mitt tips å bygge grunnmuren først, og virkelig kutte kostnader.Så kan du heller belønne deg med litt hverdagsluksus - som god kaffe - når bedriften begynner å tjene penger.
  • For mer etablerte bedrifter er det ofte mange avtaler man har som kan forhandles. Dersom det du kutter er regnet som ansattegoder, må du være oppmerksom på jussen her, og uansett er det viktig at de ansatte er med på laget og forstår hvorfor eventuelle kutt kommer. Og husk at de aller fleste setter langt mer pris på trygge arbeidsplasser enn jålete kaffe uansett.