Irritasjon ut - kapital inn

Publisert fredag, 06 april 2018 10:33Finansiering

Har du misligholdte fakturaer du burde følge opp - når du en gang får tid og overskudd til alt maset, altså aldri? Da har vi en idé. La noen andre gjøre jobben for deg.

Det at kunder ikke gjør opp for seg er en del av det å drive bedrift - en kjip, tidkrevende og frustrerende del, men en del av det. Å følge opp, purre og eventuelt ta saken til inkasso tar tid og krefter.

Klikk her og les hvordan inkasso og inkassovarsel fungerer

Porteføljekjøp – hva er det?

Dersom det er snakk om mindre summer velger mange å utsette - eller bare gi opp - den omstendelige prosessen det kan være å drive inn krav. Samtidig kan summen av slike «småsummer» bli et anselig beløp.

– Mange kunder har fakturaer man bare har «gitt opp». Men det som kan virke håpløst for mindre bedrifter, kan være en rutinejobb for oss, sier Øivind Weidling, ansvarlig for porteføljekjøp i Svea. 

Ved porteføljekjøp selger du misligholdte fakturaer og får penger på konto. Porteføljekjøp er altså en løsning der man selger misligholdte fakturaer, kjøpt i bolker - altså en portefølje. Med porteføljekjøp slipper du dermed å vente på innbetalte småbeløp på dine utestående fordringer.

Irritasjon ut - kapital inn

Mange kunder tar kontakt for å få mer informasjon om finansieringsløsninger som factoring og fakturakjøp. Men dette er løsninger for fakturaer som ikke er forfalt. Samtidig har altså mange misligholdte fakturaer.

Klikk her og les om forskjellen mellom factoring og fakturakjøp

– Det er jo ofte grunnen til at bedrifter tar kontakt, at de ser hvor mye tid og energi som går med til å følge opp dette. De færreste starter en bedrift for å jage rundt etter utestående fordringer, sier Weidling.

– Da kan porteføljekjøp være en løsning, og mange mindre bedrifter blir overrasket over at vi kan kjøpe slike misligholdte fakturaer. Som en kunde sa det: Irritasjonsmoment ut - kapital inn. Det er jo ikke et dårlig bytte.

Hvem kan bruke løsningen?

– Vi har kunder fra mange bransjer, fra telecom til håndverkere. Størrelsesordenen på kjøpene varierer, fra 10 fakturaer til tusenvis.

Porteføljekjøp er en fleksibel løsning, og i teorien kan alle slags fakturabunker selges. I praksis er det ofte fakturaer på mindre beløp som selges, men slike småbeløp kan bli en ganske stor sum.

– Summer fra 50 000 og oppover er vanlig, men vi har kjøpt porteføljer på en halv milliard, så det er ingen øvre grense, forteller Weidling.

Så blir tusenkronersspørsmålet: Hvorfor vil dere kjøpe fakturaer som ikke blir betalt? Er ikke det dårlig butikk?

– Vel, det er nå en gang finans vi driver med. Vi har erfaring i og kompetanse med å drive inn krav. Vi kan ikke trylle vi heller, men har nok bedre kort på hånden enn de fleste småbedrifter. Noen fakturaer får vi selvfølgelig ikke drevet inn, men risikoelementet er en del av gamet. Å identifisere og evaluere risiko er tross alt en viktig del av det vi gjør. 

Mennesker - ikke milliarder

Finans er mer enn tall - det handler mye om mennesker. Og det å ikke få betalt er frustrerende.

– Slike ubetalte krav kan bli noe mer enn penger - det ligger og gnager litt. Hvis du har gjort ditt beste og levert noe bra, skal du jo ha betalt! Særlig for mindre håndverksbedrifter, som ofte har møtt kunden, hatt kontakt og bygget en sosial relasjon - da oppleves det som ganske kjipt å ikke få betalt. Det vet vi at mange synes, forteller Weidling.

Samtidig er det å ha en god relasjon til kundene viktig for å få betalt.

– Vi vet at gode relasjoner gjør det mer sannsynlig at kunden gjør opp for seg. Så et tips er: Vær en man ønsker å gjøre opp med. Dette prinsippet jobber også vi i Svea Finans etter, og vi følger opp slike misligholdte fakturaer på en profesjonell og ryddig måte, slik at man kan fortsette å ha et godt forhold til kunden. Vi skjønner at skyldneren er kundens kunde.

Kan gi kickstart

Alle bedrifter er ulike - det de har til felles er at de må ha god likviditet og få betalt for det de leverer.

Klikk her og les hvordan du kan ta kontroll på kostnadene 

Porteføljekjøp er en av flere løsninger som kan hjelpe bedrifter med å bedre likviditeten. Det er enkelt: Du selger en bunke misligholdte fakturaer, og får penger på konto. En annen fordel er at det letter jobben med å føre regnskap - i stedet for å måtte holde oversikt over mange enkeltbeløp så får du en sum å forholde deg til. Og slipper altså å bruke tid og krefter og frustrasjon på å følge opp «håpløse tilfeller».

– Bedrifter tar kontakt etter sommeren, forteller Weidling.

– Sommeren er ferietid og produksjonen kan da gå ned, samtidig skal de ansatte ha lønn når de kommer tilbake fra ferie – og det kan skape utfordringer.

Klikk her og les hvordan du kan hindre at feriepenger blir en utfordring for bedriften 

– Porteføljekjøp kan være en løsning som gir en kickstart mot bedre likviditet. 

Klikk her og les mer om porteføljekjøp