Ikke la feriepengene skape problemer for bedriften

Publicerad fredag 19 januar 2018 10:07Finansiering

Hver sommer ringer stressede bedriftsledere Caspar Eckbo fordi utbetalingen av feriepenger skviser dem økonomisk.

– Slike telefoner får jeg hver eneste sommer, ja. Flere ganger. Feriepengeutbetalingen gir rett og slett problemer med likviditeten, sier Caspar Eckbo, som er sales manager i Svea Finans. Dessverre, legger han til, tar mange av disse bedriftslederne kontakt altfor sent til at han – eller andre finansinstitusjoner – kan hjelpe dem.

Utbetaling av feriepenger må derfor planlegges, også i bedrifter som går godt.

Reglene for feriepengeutbetaling

Reglene for feriepenger er egentlig både forutsigbare og relativt enkle. Baksiden er at de gir svært lite rom for fleksibilitet. De ansatte har samme krav på å få feriepengene utbetalt til avtalt tid som de har på vanlige lønnsutbetalinger.

  • Feriepengene skal utbetales på siste vanlige lønningsdag før ferien. Det mest vanlige er likevel at alle ansatte får feriepengene samtidig, og da som regel i juni.
  • Bedriften skal ikke betale lønn for feriedagene.
  • Det lovpålagte kravet etter Ferieloven er at alle arbeidstagere skal ha fire uker og en dag ferie. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av året, har krav på en ekstra ferieuke. Mange bedrifter har avtale om fem uker ferie – og seks uker for ansatte over 60 år.
  • Feriepengene beregnes utfra vanlig lønn i foregående kalenderår. Bonus og provisjon av arbeiderens personlige innsats skal også inngå i feriepengegrunnlaget. Feriepenger, diett og reisegodtgjørelse gir derimot ikke grunnlag for feriepenger.
  • Hvor mye feriepenger de ansatte har krav på, avhenger av feriens lengde. Satsene er:
  • 4 uker og 1 dag ferie: 10.2 prosent av feriepengegrunnlaget.
  • 5 uker ferie: 12 prosent av feriepengegrunnlaget.
  • For arbeidstakere over 60 år er satsene henholdsvis 12,5 og 14,3 prosent.

Feriepengeutbetaling og likviditet

Selv om reglene altså er klare, skaper utbetalingen av feriepenger hvert år likviditetsproblemer for norske bedrifter. Grunnen til dette er sammensatt, forklarer Eckbo.

Med fem uker betalt ferie innebærer feriepengene en litt større utbetaling enn vanlige månedslønner. Forskjellen utgjør drøyt 11 prosent ved fem ukers ferie.

– 11 prosent høres kanskje ikke all verdens ut. Men for bemanningsbyråer og andre bedrifter hvor lønn utgjør en stor del av utgiftene, er det en betydelig sum. Spesielt siden utbetalingen skjer om sommeren, som er en periode med lav aktivitet i mange bedrifter, sier han.

Frie midler

Regnskapsmessig skal den ekstra utgiften ikke komme som noen overraskelse. Etter loven skal selskapene avsette og kostnadsføre feriepenger hver måned. Pengene er imidlertid frie midler som bedriftene fritt kan benytte til drift og investeringer frem til lønningsdato.

– Dette er fullt lovlig og ofte fornuftig. Hvis det dukker opp gode muligheter for god avkastning, bør man gripe dem, sier Caspar Eckbo.

Samtidig er det akkurat dette som hvert år skaper problemer for mange bedriftsledere. Årsaken er at en del selskaper nærmest spekulerer i å betale fakturaer etter forfall – uten at datoen for feriepengeutbetaling forskyver seg av den grunn.

– Si at du skal ut med 12 millioner kroner i feriepenger midt i juni, og planlegger å utbetale dem med en stor faktura som forfaller tidligere i måneden. Hva skjer da hvis kunden din ikke betaler i tide? spør Eckbo retorisk.

Planlegg pengestrømmen

Rådet hans er både klart og enkelt:

Bedriftsledere bør sette opp et likviditetsbudsjett i tillegg til det vanlige budsjettet.

– I et vanlig budsjett setter du opp utgifter og inntekter. I et likviditetsbudsjett periodiserer du dem: Når kommer pengene inn, og når kommer utgiftene? forklarer han.

Hvis du da ser at feriepengeutbetalingen avhenger av en faktura med betalingsfrist kort tid før, bør du sikre deg – og gjøre det i god tid.

– Hvis du venter til fakturaen allerede har forfalt, er det for sent. Så vidt meg bekjent kan ingen finansinstitusjoner kjøpe en forfalt faktura, sier Eckbo.

Når bør du planlegge feriepengene?

Hans råd er å ta affære allerede i begynnelsen av mai.

– Vi i Svea Finans har løsninger som kan eliminere usikkerheten. Den rimeligste måten er en factoring-avtale. Da får du 80 prosent av fakturaen samme dag som du sender den, og kan sove godt om natten og kose deg på sankthansaften, i stedet for å bekymre deg for om lønnskjøringen går ut som den skal, sier han.

Det tar imidlertid litt tid å få i stand en slik avtale.

– Svea Finans må gjøre en vurdering av selskapet, vi skal avdekke behovet og finne fornuftige betingelser, og sikkerheten skal tinglyses i Brønnøysund. Dette pleier å gå raskt. Men for at prosessen skal bli så god som mulig, bør vi ha 3-4 uker på oss, sier han.

– Moralen er å planlegge og å være i forkant. Altfor mange gode og lønnsomme bedrifter har blitt slått konkurs. Det er manglende likviditet som sender bedrifter til skifteretten, for du kan som kjent ikke betale feriepengene eller andre utgifter med kundefordringer, sier Caspar Eckbo.