Hvordan påvirker koronasituasjonen ditt regnskap?

Publicerad lørdag 21 mars 2020 09:28Kunnskap

Det er ingen tvil om at vi trenger litt positive innspill i en periode som er ellers er preget av vanskelige spørsmål og alvor. Vi lar økonomisjef Gunnar Nesheim snakke litt om regnskap, i tillegg til å være svært dyktig i faget er han faktisk alltid blid. Både Gunnar, og våre eksperter på bedriftsøkonomi deler gjerne av sin kompetanse hvis det kan virke betryggende i disse tider.

Enten du arbeider med regnskap til daglig, eller har regnskapsrelaterte spørsmål som følge av koronasituasjonen, håper vi du kan finne svar her. 

Usikkerhet vil påvirke norsk næringsliv

Mediebilde kan virke skremmende og legge opp til en følelse av usikkerhet hos mange, spesielt hos de av oss som ikke har tilstrekkelig kompetanse om økonomi og regnskap. La oss først se på hvilke forhold som kan påvirke regnskapet til norske bedrifter.

- Norge er en liten aktør i en stor verdensøkonomi. Alle globale situasjoner vil skape usikkerhet og påvirke norsk næringsliv. De aller fleste bedrifter er avhengig av verdensmarkedene for å importere produkter og tjenester. Forstyrrelser som vi opplever nå kan føre til stans i produksjonen og utfordringer i verdikjeden. Dette kan gi konsekvenser. Manglende tilgjengelighet på det som skaper næringsgrunnlaget for bedrifter skaper bekymringer. Det kan resultere i færre salg, og dårligere fortjeneste eller produktivitet. En svekket kronekurs skaper utfordringer spesielt for importbedrifter, i tillegg til økt volatilitet i verdien av finansielle instrumenter, forklarer Gunnar.

Les hvordan du velger riktig regnskapsfører

Men hva snakker vi egentlig om her?

Vanskelige terminologier skaper utrygghet hos mange, og det vil vi ikke ha noe av. Det er derfor viktig for oss å forklare deg hva økt volatilitet betyr.

Ifølge Gunnar er dette er en betegnelse som brukes om svingningene i aksjemarkedet. Dagens situasjon skaper stor usikkerhet og store svingninger i aksjekursene på verdensbasis. Det påvirker avkastning fra en aksje i en bestemt periode. Høy volatilitet i aksjemarkedet betyr store svingninger i avkastningen i en avgrenset periode. For en bedrift kan det bety lavere avkastning, og påvirke evnen til å for eksempel skaffe finansiering fordi det er mindre verdier i selskapet.

Unødvendig bekymring

En rekke norske bedrifter opplever utfordringer. Bedrifter som er tynget av regjeringens tiltak og begrensinger påvirkes direkte. Det gjelder næringer som er tett knyttet til turisme, og ikke-essensielle reiser og sport, kulturelle- og andre fritidsaktiviteter. Tradisjonelle «brick and mortar» forretninger påvirkes negativt med stenging av fasiliteter og butikker.

Her finner du regjeringens veiledning

Men langsiktig da?

Alle forhold som påvirker inntekter, utgifter, fortjeneste og produktivitet gir ringvirkninger i bedriften på sikt. Et konkret forhold vil være at bedriften ikke opplever den veksten som eieren hadde regnet med. Det gir tap av fremtidige inntekter.

Les om hva du som bedriftseier bør tenke på nå

Oppsummert, hvilke forhold kan påvirke regnskapet?

 • Produksjonsstans
 • Utfordringer i forsyningskjeden
 • Ikke tilgjengelig personell
 • Reduksjoner i salg, fortjeneste, eller produktivitet
 • Stenging av fasiliteter og butikker
 • Veksten stagnerer
 • Manglende evne til å skaffe finansiering
 • Økt volatilitet i verdien av finansielle instrumenter
 • Redusert turisme, og forstyrrelser i ikke-essensielle reiser og sport, kulturelle aktiviteter og andre fritidsaktiviteter.

Litt om regnskapsmessige konsekvenser

Disse finnes det mange av, men her er noen av forholdene som gitt dagens situasjon, gir direkte regnskapsmessige konsekvenser.

Koronakrisens negative regnskapsmessige konsekvenser kan vise seg i;

 • Verdifall på ikke-finansielle eiendeler (inkludert goodwill)
 • Verdsettelse av varelager
 • Avsetning for forventet kredittap
 • Vurdering av virkelig verdi
 • Vurdering av store kontrakter
 • Valutatap (evt. gevinst)
 • Manglende innbetaling fra kunder

Les om hva koronakrisen betyr for din privatøkonomi

Viktigst av alt– slik får du hjelp

Myndighetene vurderer løpende tiltak for å hjelpe bedriftene i denne situasjonen. Mulige handlinger kan være utvidede garantiordninger, lavere sats for arbeidsgiftavgift, redusert MVA-sats, eller lignende forklarer Gunnar.

I tillegg finnes det mange ulike finansielle løsninger for bedrifter som opplever en likviditetsskvis.

Her kan du lese om 3 aktuelle finansieringsløsninger for bedrifter

- Virksomheter bør vurdere de stadig bredere effektene av Covid-19 og de negative konsekvensene dette har på verdensøkonomien og finansmarkedet, legger vår engasjerte økonomisjef til.

Det viktigste du gjør som bedriftseier nå er å vurdere virksomhetens unike omstendigheter og risikoeksponering nøye når du analyserer hvordan nye hendelser kan påvirke din finansielle rapportering.

- Finansiell rapportering og relatert noteinformasjon må reflektere alle vesentlige effekter av Covid-19, sier Gunnar.

Vi avslutter som Gunnar ville sagt det selv; «regnskapet er ryggraden i bedriften» og de fleste forhold kan ha påvirkning. Har du behov for en regnskapsfører eller hjelp med bedriftens økonomi, fremtid og muligheter? Ta kontakt med vår flinke partner: Regnskapsbyrået Accountor. De digger regnskap!