Dette må du vite som gründer eller leder av en nystartet bedrift

Publicerad lørdag 17 juli 2021 09:44Finansiering

Flere starter bedrift enn noen gang. Hvis du er en av dem, eller går med gründer-planer, bør du lese disse rådene.

Antallet nystartede bedrifter er større enn noensinne, nærmere 35.000 bare i første halvår i år. Her følger noen råd til hvordan du kan lykkes med å starte ditt eget selskap – og å få driften til å gå rundt når det først er etablert.

1. Registrer firmaet med en gang

En del gründere venter med å registrere foretaket til de skal gjøre sitt første oppdrag eller selge sin første vare. Det er dumt. De fleste har en rekke utgifter før de får inntekter, både til planlegging og investeringer. Hvis utgiftene påløper før foretaket er registrert, kan du ikke ta dem med i regnskapet. Det betyr at du må betale mer skatt, siden utgifter kan trekkes fra.

Når du registrerer foretaket må du velge organisasjonsform, som aksjeselskap, ansvarlig selskap eller enkeltpersonforetak. Her er det lurt å spørre en mentor om råd.

2. Tenk gjennom markedet

Mange gründere er altfor optimistiske og produktorienterte. De er svært glade i sitt eget produkt, men tenker mindre på om markedet faktisk ønsker produktet. Derfor bør du alltid tenke kritisk gjennom hva kundene faktisk ønsker, og hvordan de ønsker den varen eller tjenesten.

3. Planlegg pengestrømmen

Mange gründere innser ikke alvoret i pengestrømmen. Selv om du har solgt en vare, tar det ofte lang tid før du har pengene på konto. Utgiftene har du derimot umiddelbart – og gjerne lenge før du gjør selve salget. Dette gjør at du må planlegge pengestrømmen. I tillegg til det vanlige budsjettet, trenger du et likviditetsbudsjett som viser når pengene går inn og ut – og sørge for at du har nok penger hele veien.

Merk deg også at jo større kundene dine er, jo lengre forfallsdato vil de kreve på fakturaene du sender dem. Det fins flere veier til forbedret likviditet. For en nystartet bedrift er det ofte nødvendig med finansieringspartner i ryggen. Her kan du lese mer om hvilke krav du bør stille til finansieringspartneren.

4. Husk at vekst krever likviditet

Nært beslektet med forrige punkt kommer det faktum at det er dyrt å vokse. Økt omsetning gir rett og slett økt behov for penger i bakhånd. Du må jo kjøpe mer varer, kanskje ha et lager, ansette flere medarbeidere, eller investere i mer anleggsutstyr lenge før du får innbetalingene fra kundene – som du gjerne ikke har på konto før 90 dager etter at du sendte fakturaen. Fakturakjøp kan være en god løsning slik at du har likviditet til å komme deg gjennom investeringsperiodene.

5. Ha en mentor

Erfaring er viktig for å lykkes med en nystartet bedrift. Derfor bør du få med deg en mentor som har startet eller driver bedrift selv. Da kan du spørre mentoren etter hvert som det dukker opp spørsmål blant annet om krav fra det offentlige. Du kan selvfølgelig også spørre revisoren din, men da går «taksameteret» idet du ringer. Derfor er en rådgiver som ikke fører timer, gull verdt! Mange finner en rådgiver blant venner og kjente. Det fins også ulike miljøer som dyrker oppstartsselskaper. Innen IT kan du gå inn i et mentorhus, i andre bransjer fins det bransjeorganisasjoner som kan være til hjelp.

6. Bruk en regnskapsfører

Ikke alle nystartede selskaper har regnskapsplikt, men alle må føre oversikt over inntekter og utgifter. Dette er både et statlig krav, og helt nødvendig for å ha kontroll over firmaets økonomi. Det er fullt lovlig å føre regnskapet selv, men med mindre du har god oversikt over regelverket, bør du likevel sette det bort til en regnskapsfører. En regnskapsfører vil også kjenne reglene for når du blir revisjonspliktig.

7. Husk mva-plikten

En nystartet bedrift blir momspliktig idet omsetningen passerer 50.000 kroner i løpet av 12 måneder, forutsatt at omsetningen ikke er særlig fritatt fra mva. Husk å legge på mva på (hele) den første fakturaen som overskrider grensen. Hvis selskapets aller første faktura er på 50.000 kroner, skal du altså legge MVA allerede på den. Når du er mva-registrert, kan du få refundert merverdiavgiften du har betalt for varer og tjenester også før registreringen. Dette gjør du i forbindelse med den første ordinære merverdiavgiftsoppgaven. På Altinn finner du mer informasjon om mva og Merverdiavgiftsregisteret.

8. Følg opp fakturaene!

Dette punktet høres kanskje unødvendig ut, men det er langt fra noen selvfølge at alle kunder gjør opp for seg. Derfor er det viktig å ha gode rutiner for innkreving av utestående fordringer. Det hjelper jo ikke hvor mye du klarer å selge, hvis du ikke mottar betaling fra kunden. Mange gründere syns oppfølging av fakturaer er tidkrevende – og ikke minst kjedelig. Derfor kan det være lurt å overlate fakturaoppfølging til profesjonelle.

Vi i Svea Finans lever for å hjelpe våre kunder med å lykkes. Vi håper at disse tipsene vil bidra til at flere norske gründere klarer å skape levedyktige selskaper ut av sin nystartede bedrift.