Derfor tar det så lang tid før pengene er på konto

Publicerad onsdag 29 november 2017 02:34Finansiering

Tid er penger. Men i verste fall tar det 62 timer fra kunden betaler til pengene står på kontoen din.

Fredag klokken 15.35 er siste frist. Har ikke kunden betalt innen det tidspunktet, er pengene i et slags likviditetsmessig limbo fram til mandag morgen klokken 05.40. Det er 62 timer. 3.720 minutter. 223.200 sekunder. I en verden der aksjetransaksjoner tar millisekunder, er det lang tid.

Fire overføringer

Alle transaksjoner mellom kontoer i Norge gjøres via Norwegian Interbank Clearing System (NICS), bankenes felleseide system for avregning og likviditetsinformasjon.

I snitt går NOK 200 milliarder daglig gjennom systemet, fordelt på fire overføringer, som skjer klokken 05.40, 11.05, 13.35 og 15.35.

Dersom du og kunden har samme bank, går bankoverføringer som oftest på dagen, hvis ikke kan det ta lenger tid. Konsekvensen er at saldoer kan være ute av synk med faktiske transaksjoner. Og dersom et tilstrekkelig antall kunder betaler klokken 15.37 på fredag, kan de 223.200 sekundene bety mye.

Fakturakjøp gir fleksibilitet

For små og mellomstore bedrifter er likviditet og fleksibilitet viktig. Derfor velger stadig flere å selge fakturaer, fremfor å måtte bruke tid og ressurser på fakturering og innkreving selv.

Ved å velge fakturakjøp selger du et valgfritt antall fakturaer videre til en finansinstitusjon, som kontrollerer fakturaene og foretar kredittsjekk av kundene. Deretter kjøper de fakturaene for 95–98 % av porteføljens verdi.

Sparer tid

Du kan inngå avtale om fortløpende salg av visse fordringer, eller benytte fakturakjøp når det er behov for kontanter til et annet formål. Kontantflyten blir mer forutsigbar og du vet at betalingen står på konto når den skal.

Du slipper å bruke tid og ressurser på å følge opp fakturaer – noe som gir bedriften din mer fleksibilitet i en verden der ting ikke behøver å ta 223.200 sekunder for mye.

Tenk nytt!

Det skjer mye spennende innenfor betalingsløsninger nå, og trege banker utfordres av nye aktører. Kanskje din bedrift trenger å tenke nytt?

  • Gå gjennom rutinene deres, kan noe gjøres bedre eller enklere?
  • Hvor mye tid og ressurser bruker bedriften på fakturering og oppfølging? Vil det være mer kostnadseffektivt å selge fakturaene for 95–98 %?
  • Mindre beløp kan betales med PayPal eller kredittkort – er dette en mulighet for din bedrift? SveaWebpay sin applikasjon WebPay tilbyr et sett betalingsløsninger som gjør det enklere for deg som driver nettbutikk, med fleksible systemer som passer ulike behov.