Bootstrapping for nybegynnere

Publicerad fredag 01 februar 2019 09:37Finansiering

Du har ideen, du har kompetansen – men ikke kapitalen. Du er ikke alene. Å skaffe kapital til oppstart og vekst er den største utfordringen for mange gründere, men det finnes muligheter for finansiering: rett deg opp i ryggen, stram støvlene og gå for bootstrapping.

– De fleste finansieringstilbud i markedet er tilpasset etablerte selskaper, med lavere risikoprofil enn et ambisiøst oppstartsselskap, sier Håvard K. Bjor, gründer og forfatter av boken «Fra Ide til Vekst». Samtidig er finansiering kritisk for de fleste oppstartsselskaper.

Bootstrapping dreier seg om å bruke de ressursene man har tilgjengelig, og ikke minst: bruke mangel på ressurser som et konkurransefortrinn.

Hvordan kan mangel på kapital være et konkurransefortrinn? Vel, det tvinger deg til å fokusere! Du har – bokstavelig talt – ikke råd til å ta dårlige beslutninger, fokuset må være på å få salg, og få inn penger.

I stedet for å betale deg ut av utfordringer må du være kreativ og finne løsninger; Alternative måter å skaffe utstyr og betale ut lønn.

Eksempler kan være å forhandle kontorplass, bytte tjenester, rigge seg til på kafe eller bibliotek, få folk til å bidra mot eierandeler, ikke lønn.

Smarte finansieringsløsninger

Bootstrapping handler i stor grad om å snu på spørsmålet om hvor mye kapital man trenger og heller spørre seg om hvor lite man kan klare seg med. Det dreier seg om å ha fokus på å være forsiktig med ressursene, holde kostnadene nede og være bevisst hva utgiftene dine egentlig er.

Du velger ikke flotte kontorer og lokaler dersom det ikke vil gi mer salg. Du kjøper brukt kontorutstyr der du kan. Du forhandler og pruter, og handler gjerne på salg. Dersom det er mulig å bytte varer og tjenester gjør du det. Alt handler om å holde kostnadene nede og være bevisst på hvor pengene går – og de skal gå til noe som betyr noe.

Samtidig er de aller fleste avhengig av noe kapital i oppstartsfasen, og å tenke smart rundt finansieringsløsninger er kanskje det aller viktigste dersom du velger å bootstrappe, i følge nettmagasinet Entrepreneur.com.

Magasinet anbefaler å sondere markedet og vurdere ulike alternativer, som factoring, kredittløsninger eller fakturabelåning.

Her er en oversikt over noen alternativer bedrifter har for å skaffe kapital og bedre likviditeten.

1. Venner og familie

FFF kalles det på engelsk, og står for «Friends, family and fools» – men med glimt i øyet. Dersom man har mulighet til å få inn kapital gjennom slike private investeringer eller lån vil det i mange tilfeller være den beste løsningen i en oppstartsfase. Men sørg for å ha ryddige avtaler.

2. Banklån

En kreditt med lang frist, tilpasset nedbetalingstid, amorteringstakt og rentenivå. Gis i hovedsak mot sikkerhet. Pant i eiendom, varelager og kundefordringer er vanlig. Jo større risiko, jo strengere krav til sikkerhet.

Dersom bedriften ikke har sikkerhet å stille kan man ta privat lån, for eksempel ved å ta opp lån med sikkerhet i egen bolig. Mange velger å gjøre dette, men da står man personlig ansvarlig for lånet.

3. Kassakreditt

En løpende kreditt, knyttet til bedriftens driftskonto. Egner seg godt for bedrifter som har behov for å dekke kortsiktige utgifter, men banken krever som oftest sikkerhet for å gi det.

4. Business Credit

Svea Finans tilbyr bedriftslån. Med Business Credit kan du få opp til 1 million i kreditt – og du bestemmer selv hvordan bedriften skal bruke pengene. Det er ingen krav til verken forretningsplan eller finansielle rapporter. Du betaler en sum for å ha tilgang til kreditten, men renter kun på det du bruker. Lånevilkårene avhenger av en risikoevaluering, for eksempel om du har sikkerhet å stille. Med BankID og bedriftens kontonummer søker du via nettet og får svar innen et par minutter.

Les mer om Business Credit her

5. Leasing

I stedet for å kjøpe for eksempel en maskin eller firmabil leier man av et leasingforetak, og betaler per måned. Etter endte leieavtale kan du velge å kjøpe maskinen, eller bytte den inn i en nyere variant. Leasing passer primært for bedrifter som trenger å investere i utstyr, maskiner og lignende.

6. Factoring

En enkel måte å få inn likvide midler til bedriften er å belåne utestående fordringer. Du får omgående ut 70–90 prosent av utestående faktura, og resten når kunden betaler. Factoringselskapet sørger også for at kunden betaler, og en fordel er da mindre risiko for din bedrift, i tillegg til bedre likviditet. Kostnadsdelen for bedriften ved benyttelse av factoring består av administrasjonskostnader og renter.

7. Fakturakjøp

Du selger dine fakturaer til et finansselskap, og får opp til 98 prosent av fakturaens verdi utbetalt. Finansieringsselskapet tar over risikoen for at kunden ikke gjør opp for seg, samt jobben med å få inn pengene. Å selge fakturaer frigjør tid og energi som du kan bruke på andre ting enn å håndtere ubetalte fakturaer.

Kilder: bjor.org og entrepreneur.com