80/20-regelen: Få bedre lønnsomhet med Pareto-prinsippet

Publicerad onsdag 01 november 2017 12:37Finansiering

Kan et enkelt matematisk prinsipp effektivisere bedriften din – og gi deg et mer variert kosthold?

20 prosent av tjenestene dine står for 80 % av avkastningen. Det høres abstrakt ut, men i praksis er Pareto-prinsippet et anvendbart og effektivt verktøy for å analysere ressursbruk og avkastning.

Du må bare forstå det – og bruke det riktig. Da kan du effektivisere ressursbruken, og sette inn tid og krefter der du får mest igjen for det. Det dreier seg om å identifisere og avgjøre hvilke faktorer som er viktige for vekst, og så fokusere på disse faktorene. Oppsummert i forholdet 80/20. Ved å finne de 20 prosentene kan du enkelt sagt øke lønnsomheten!

Pareto-prinsippet

ParetoPrinsippet har fått navn etter den italienske matematikeren Vilfredo Pareto. På begynnelsen av 1900-tallet analyserte han velstandsfordelingen i Italia og fant at rundt 20 prosent av befolkningen eide 80 prosent av jorden. Men viktigere: Han fant at akkurat dette forholdet går igjen i «alle samfunn, alle land, til alle tider».

Funnene hans ble plukket opp av andre fagområder som fant det samme: Forholdet 80/20 går igjen på en rekke områder, fra samfunnsøkonomi til hverdagsliv. For eksempel hva akkurat du har på deg akkurat nå.

80/20-regelen i hverdagslivet

For du bruker 20 prosent av klærne dine 80 prosent av tiden. 80 prosent av maten du lager er basert på 20 prosent av oppskriftene du kan.

Hvorfor er det viktig? Vel, det vil si at du kan kaste 80 prosent av klærne dine og bruke garderobeplassen til noe annet. Eller bestemme deg for å spise mer variert ved å ta i bruk oppskriftene du kan, men ikke bruker.

Dersom du forstår dette forholdet og hvordan Pareto-prinsippet fungerer, kan det hjelpe deg å ta bedre beslutninger.

Bedre lønnsomhet

For bedrifter kan 80/20-regelen frigjøre tid og energi, effektivisere driften og øke lønnsomheten. Forutsatt at du gjør en analyse av virksomheten og identifiserer hvor prinsippet kan anvendes.

Den britiske investoren og forfatteren Richard Koch skriver i bestselgeren «The 80/20 Principle: The Secret to Achieving More with Less» om hvordan Pareto-prinsippet ofte viser seg i bedrifter:

  • 20 prosent av produktene eller kundene står for 80 prosent av gevinsten.
  • 20 prosent av markedsføringen eller selgerne gir 80 prosent av inntektene.
  • 20 prosent av ditt arbeid gir 80 prosent av resultatet.
  • 20 prosent av de ansatte står for 80 prosent av personalproblemene.
  • Og omvendt: 80 prosent av klagene kommer fra 20 prosent av kundene.

Slik analyserer du bedriften

Så hvordan kan du bruke dette for å drive bedre? Først må du se prinsippet i praksis ved å gjøre en analyse av egen virksomhet. Slik gjør du det:

  • Lag to kolonner med sammenlignbare data. Det vil si at du sorterer ut grupper, for eksempel kunder, varer, tjenester eller andre innsatser som kan regnes om til prosent. Deretter finner du interessante egenskaper ved de ulike gruppene, som for eksempel hvor mye fortjeneste de står for eller hvor mye tidsbruk som kan kobles til dem.
  • Sett opp to kolonner for hver gruppe. Vi bruker her kunder som eksempler: Lag en kolonne med kundene og en kolonne for generert gevinst fra hver kunde. Sorter kolonnene slik at de mest lønnsomme kundene kommer øverst. Regn ut hvor stor andel av gevinsten hver kunde står for.

I prinsippet skal altså 20 prosent av kundene stå for 80 prosent av gevinsten. I praksis kan det se annerledes ut; kanskje forholdet for din bedrift er 90/10 eller 75/25. Tallene er ikke hogget i stein, men prinsippet står.

Uansett kan du bruke informasjonen til å fokusere på de kundene som gir mest utbytte med minst innsats. Du kan for eksempel arbeide med å gjøre de ulønnsomme kundene lønnsomme, eller rett og slett takke nei til ulønnsomme kunder. Forstår du prinsippet om ujevn fordeling, at noen innsatser gir mer avkastning enn andre, kan du bruke det til å drive mer effektivt. Fokusere på det som gir deg mest igjen.

Tiden og ressursene du sparer kan du investere i andre områder. Eller kanskje lære deg noen nye oppskrifter?