En løsning for at færre skal oppleve ufrivillig barnløshet

Publisert onsdag, 21 oktober 2020 08:47Finansiering

Ny bioteknologi-lov åpner opp for nye muligheter innenfor fertilitet, og nye spesialiserte helseforetak som Frøya dukker opp. Navnet stammer fra gudinnen for kjærlighet og fruktbarhet – og her kan vi se klare paralleller til selskapet. Nå gjelder det å gjøre tjenestene så tilgjengelig som mulig for alle og her kommer Svea inn.

Ufrivillig barnløshet eller sekundær infertilitet er et voksende problem i dagens samfunn. Faktisk er dette i en så betydelig vekst både her til lands og i resten av verden, at Verdens Helseorganisasjon kategoriserer infertilitet som en sykdom. Det er derfor det er så viktig å bidra, slik at vi kan jobbe sammen for å dempe denne negative trenden, og redusere antall kvinner som opplever ufrivillig barnløshet i Norge.

Staten finansierer ikke behandling for alle

Svea og Frøya har dannet et solid samarbeid i denne sammenheng, vi bidrar med den kompetansen vi besitter basert på vår erfaring, og de med sin. Frøya har lagt vekt på delingsøkonomi i sin prismodul, og med tilrettelagte løsninger fra Svea blir det lettere for unge kvinner å gjennomføre ønsket behandling – uavhengig av økonomisk situasjon.

Klikk og les om hvordan du kan få løsninger integrert i ditt system

Hvorfor er arbeidet til Frøya Life så viktig?

Frøyas modell dekker uttak, frysing og lagring av egg, men også befruktning og tilbakeføring av eggene – altså alt fra egg til baby. På denne måte kan kvinner fristille seg fra sin biologiske klokke og fryse egg i en optimal fertil alder. I de aller fleste land som tillater nedfrysing av egg dekkes ikke disse kostnadene gjennom offentlig finansiering. Det er derfor så viktig å tilrettelegge betalingsløsningene, slik at alle får de samme mulighetene og kan betale i eget tempo.

Klikk og les mer om betalingsløsninger fra Svea

 

Steinar Tyssedal, salgsdirektør og partneransvarlig i Svea.
Vi har fokus på å etablere og videreutvikle løsninger som skal sikre markedets beste kundereise for pasient.

- Med et økende antall kunder ser vi at Svea på kort tid har blitt en betydelig aktør innenfor helsebransjen. Vi har fokus på å etablere og videreutvikle løsninger som skal sikre markedets beste kundereise for pasient. Gjennom 2020 har vi etablert vårt helt eget helseteam og vi opplever at det gode samspillet mellom salg, produktutvikling, kundeservice og teknologi-avdelingen gjør utslag i våre verdiforslag som står sterkt i konkurransen med andre aktører.

- Flere selskaper velger Svea når de søker finansiell partner, og tett dialog med våre partnere er avgjørende for at vi skal kunne være i stadig utvikling. Hos oss er løsningene integrert i kundens system og spesialtilpasset den enkelte – helt unikt i markedet. Det er den brede porteføljen som gjør det mulig for oss å være så konkurransedyktige som vi er. Når Frøya Life tok kontakt, tente vi umiddelbart på tjenesten og konseptet. Vi ser frem til en meget spennende reise sammen med Frøya, forteller Steinar Tyssedal som er salgsdirektør og partneransvarlig i Svea.

Her finner du mer info om finansiering 

Økonomisk handlingsrom for alle som trenger tjenesten

Både IVF-behandling og nedfrysing av egg koster mye for den som trenger det. Prosessen eller veien man må gå for å få barn er umulig å kartlegge på forhånd. Dette fører til en del usikkerhet knyttet til hva behandlingen vil koste i sin helhet, men her har helseforetaket funnet en løsning Frøya ønsker med sitt fertilitetsprogram å tilby en trygg ramme og stabile økonomiske forutsetninger i forkant av prosessen, uavhengig av hvor lang den blir. Derfor betaler alle som deltar i programmet én fast og lik pris, som dekker hele løpet uavhengig av hvordan det utspiller seg. Noen vil trenge flere behandlinger enn andre, og hvem som faller innunder hvilken kategori er det umulig å si i forkant. Hele beløpet for behandlingen betales med en gang, men med gode finansieringsalternativer kan kvinnene som fryser egg betale i det tempoet som passer den enkelte.

Petter Berge, daglig leder i Frøya Life AS
De har vært den beste partner vi kunne tenke oss, også fordi de forstår hvordan en nystartet health-tech bedrift tenker.

Svea satser på betalingsløsninger for helseforetak

Det er delingsøkonomien vi ønsker å tilrettelegge for og bygge oppunder. Slik blir det mulig for enda flere å dra nytte av Frøya sin virksomhet. Integrerte fleksible betalingsløsninger er spesielt viktig for akkurat denne bransjen, for å være med på å dempe den negative utviklingen omkring barnløshet blant unge kvinner.

Å tilrettelegge for god helse blant befolkningen er viktig for oss, derfor har vi satt sammen et bredt helseteam, som jobber tett med ulike bransjer. Våre rådgivere er kjent med utviklingen de ulike bransjene står overfor, samtidig som de er oppdatert på markedet for betalingsløsninger. Det handler om å skape økonomisk handlingsrom for de som trenger det.