Vekst er ikke alltid positivt – om voksesmerter

Publicerad mandag 06 november 2017 10:27Finansiering

Voksesmerter kan knekke bedriften din, dersom du ikke tar grep. Det innså heldigvis Fredrik Eibak i HSS Transport.

Da Fredrik Eibak, eier og daglig leder i HSS Transport, tok kontakt med oss i 2011 var det etter at bedriften hadde vært gjennom sterk vekst i flere år. Det gikk rett og slett veldig bra. Oppdragsmengden økte, kundene var fornøyde.

Det var som det skal være, de fleste bedrifter ønsker vekst. Men det koster masse penger å vokse. For HSS Transport førte veksten til typiske voksesmerter: En større andel av pengene ble bundet opp i anleggsmidler og fordringer, og lønnskostnadene økte. Samtidig hadde de problemer med kunder som betalte for sent. En typisk fallgruve er at kundene ikke betaler i tide, samtidig som kostnadene øker. Da risikerer man å stå i en situasjon der man ikke har penger til å betale egne regninger – eller lønn til de ansatte. Eibak slet med likviditeten.

Voksesmerter er vanlige

Han er ikke alene. Slike vekstperioder kan være intense for bedrifter og ledere. Det er mye å passe på, i en annen skala enn tidligere – og voksesmerter kan være krevende.

Vekst er ikke alltid positivt, det kan også bety kroken på døra.

Den amerikanske konsulenten Lee Colan tar opp risikoer ved vekst i en artikkel i INC magazine. En av de vanligste farene er å «vokse ut» av bedriftens infrastruktur.

Mange selskaper i vekst blir så opptatt av å produsere akkurat nå, at de ikke klarer å holde fokus framover, og bygge infrastruktur som understøtter virksomhetens vekst over tid. Med infrastruktur menes de systemene som holder virksomheten oppe. Det inkluderer alt fra arbeidsmetoder, kommunikasjonskanaler, regler, belønningsordninger og rekruttering.

Dersom du merker at bedriften din begynner å vokse ut av de rammene du er vant til å jobbe innenfor – gjør noe! Ta deg tid til å gå gjennom bedriftens systemer og se hva som må gjøres annerledes – og helst bedre.

Fikk orden på likviditetsproblemene

Fredrik EibakEibak forsto at han trengte hjelp, og at problemene med fordringene ikke kom til å gå over, men tvert imot vokse sammen med bedriften. Økonomisjefen i HSS Transport hadde tidligere erfaring med factoring, og etter en anbudsrunde inngikk bedriften et samarbeid med oss i Svea Finans. I begynnelsen maksbelånte de alle fordringene sine, etter hvert har de gått over til å låne ved behov. I dag er de større, og voksesmertene er over. Eibak tror det ville vært langt vanskeligere å komme gjennom likviditetsproblemene uten en factoringavtale.

HSS transport har fortsatt en ansatt som jobber med fakturering, men anslår at de sparer ett årsverk på å bruke våre løsninger.

Ved å sette ut oppgaver som fakturahåndtering frigjør du tid til å fokusere på veksten, ikke minst strategisk.

Vi har lang erfaring med å jobbe med bedrifter i ulike faser, og forsøker alltid å finne de beste finansielle løsningene for bedriften. Og husk: Dersom bedriften din vokser, gjør du NOE riktig. Vi kan hjelpe deg videre.