Vekst er dyrt, slik sikrer du sunn topplinje

Publicerad fredag 19 januar 2018 12:47Finansiering

Veksthuset Rekruttering har hatt enorm vekst siden oppstarten. Nå har de planer om å doble veksten. Det setter store krav til en sunn topplinje. Vi hjelper dem.

Administrerende direktør Christian Amundsen startet opp Veksthuset Rekruttering for 16 år siden. Uten bransjeerfaring, men med bakgrunn som salgssjef hadde han drevet mye med bemanning.

– Jeg bare startet opp, og siden har det ballet på seg, sier den suksessrike gründeren.

I dag har Veksthuset Rekruttering, som er totalleverandør av vikar- og rekrutteringstjenester, hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Trondheim, Tønsberg, Elverum, Brumunddal, Hamar og Otta. I fjor omsatte de for hele 78 millioner, men de har ingen planer om å gi seg der.

– Vi har økt jevnt og trutt i alle år. Nå satser vi offensivt og i løpet av de neste to-tre årene skal vi åpne flere avdelinger og doble omsetningen. Nå er vi på jakt etter nye, flinke folk slik at vi kan nå målene våre, sier Amundsen.

Lokalt engasjement

Hva som ligger bak de gode tallene? Sølve Aarflot, avdelingsleder for Oslokontoret og partner i rekrutteringsselskapet, trekker fram lokale ressurspersoner med sterkt engasjement som et suksesskriterium. I tillegg gjør små, konsentrerte enheter at de kan gi skreddersydde løsninger og tett oppfølging til både kunder og kandidater. Selskapet har også utviklet systemer og rutiner som resulterer i gode bemanninger og fornøyde kunder.

– Vi engasjerer oss i det som skjer i lokalmiljøet og er aktive på flere plan. Vi er tilstede på idrettsarenaene og kjenner lokalsamfunnet både på fritiden og i arbeidslivet. Det er folkene som er de sentrale, det er de som utgjør firmaets verdier. Noen av disse har også blitt partnere, sier Aarflot.

Store krav til topplinje

Administrerende direktør Christian Amundsen legger heller ikke skjul på at det er en kapitalkrevende bransje, og at det har vært helt avgjørende å ha et godt samarbeid med en finansinstitusjon for å få det til.

– Svea Finans har vært en viktig støttespiller for oss som ønsker å vokse, og når vi vokser får vi et større kapitalbehov. Bemanning skjer i bølger og blant annet forskutterer vi lønninger. Da er det ekstremt viktig å ha en god finansieringsløsning i bunnen, sier han.

Utestående fordringer

Samarbeidet med Svea Finans startet i 2007, da Veksthuset slet med mange utestående fordringer.

– Vi hadde ikke tid til å drive å purre innbetalinger, det var ikke noe vi hadde fokus på. Hos Svea Finans har vi fått en samarbeidspartner som tenker litt på samme måte som oss. De er nære og inkluderende, og de valgene vi har tatt har vi tatt sammen med dem. På mange måter er de en forlengende arm inn i vårt regnskapsarbeid, sier Amundsen.

Fakturabelåning

Ved å overlate kundefordringene til Svea Finans, får du betalt dagen etter fakturering, i stedet for å vente på dine kunders innbetalinger 30–60 dager senere. Tjenesten kalles fakturabelåning. Fakturabelåning er en administrativ, så vel som en finansiell tjeneste. Tjenesten gir deg større likviditet, samt gir deg frihet til å fokusere på din kjernevirksomhet.

– Det er stadig flere bedrifter som ønsker å benytte våre administrative og finansielle tjenester, fremfor å bruke tid og ressurser på fakturering og innkreving selv, sier finanskonsulent Camilla Sagmo Voje i Svea Finans.

– Vi har hele verdikjeden; fakturering, administrativ oppfølging, purreservice og inkassotjenester. I tillegg tilbyr vi fakturakjøp og fakturabelåning som forbedrer likviditeten og reduserer kredittrisikoen.

Se vår film om topplinjefinansiering og fakturaadministrasjon