Fra enmannsbedrift til omsetning på 450 millioner

Publicerad mandag 06 november 2017 10:36Finansiering

For tretti år siden startet brødrene Langset et enkeltmannsforetak. I dag omsetter konsernet for en halv milliard. Kombinasjonen av ambisjoner og optimisme – samt stå-på-vilje og god likviditet har vært viktig for å lykkes.

Grafene går jevnt, skarpt opp. Litt ned innimellom, men mest opp.

­– Det er jo moro å se på dette i etterkant, sier Jan Tore Langset og blar seg gjennom sider med regnskap og årsrapporter for Langset AS. For bak tallene og grafene ligger historien om hvordan et lite enkeltmannsforetak bygget seg opp til et konsern med 24 selskaper, 500 ansatte og omsetning i 2016 på 450 millioner. Budsjettert omsetning i 2017 er 550 millioner.  Det har selvsagt ikke gått av seg selv, men det har gått.

­– Bak grafene ligger mye historie, og jeg husker jo alt. Både resultatene, valgene vi måtte ta og ikke minst alt arbeidet som ligger bak disse pilene, sier Langset. Han er i dag CEO for selskapet, mens broren Odd Arne er styreleder. Var planen alltid å bli så store?

– Ja, egentlig, sier Langset ettertenksomt. – Om ikke planen så i hvert fall ambisjonen. Når man starter opp et selskap må man ha det: ambisjoner, troen på at det kan gå bra – men og en realistisk tilnærming til hvor stor vekst man kan forvente, og ikke minst hvor mye arbeid det vil bli, sier gründeren.

Fra Hammerfest til Tønsberg

La oss begynne ved den spede begynnelsen, i den lille Romsdalskommunen Nesset. Her vokste brødrene Jan Tore og Odd Arne opp på Langset gård. I 1987 startet de opp enkeltmannsforetaket Langset murerservice. To år senere ble Brødrene Langset AS etablert. Tretti år etter har konsernet fire kjerneområder: olje og gass, bemanning, shipping og maritim samt prosessindustri. I tillegg driver flere av datterselskapene innen andre områder, som oppdrett, innredning av skip, biomasse og teknologi.

Kurt Asle, Jan Tore og Odd ArneHovedkontoret ligger fortsatt i Molde, men konsernet har selskaper i hele Norge, fra Hammerfest til Tønsberg, samt i Sverige og Polen. Framover ser de utover, og har planer om å etablere virksomheter i flere land. Blant annet jobber de med etablering i Russland hvor de har oppnådd flere kontrakter på kompaktfabrikker for fiskemel.

 

Flere bein å stå på – mer å holde styr på

ENK-et har blitt konsern men motivasjonen er for så vidt den samme for toppsjefen.

– Både jeg og broren min har vel det vi kaller gründerånd, vi har en genuin interesse for å bygge og få til ting. Det ligger i bunnen, uansett hvor stort det blir. Det handler fortsatt om å ta gode avgjørelser og posisjonere seg riktig. Det er jo det som er gøy med å drive bedrift – man skaper, tar valg og ser resultater.

Samtidig er det annerledes å drive et stort konsern enn et enkelt ENK.
– Vi har flere bein å stå på, men også flere ben å holde styr på, ler Langset.

– Kjernen i konsernet er industri. Nettopp derfor er vi helt avhengige av innovasjon.

De siste årene har konsernet etablert eller gått inn i flere selskaper som utvikler innovative, nye løsninger ­– som igjen kan brukes i industrien.

Som Trondheimsbaserte Hybond, som i samarbeid med NTNU har utviklet en helt ny teknologi for sammenføying av aluminium, en teknologi som har vunnet flere priser, blant annet NTNUs og SINTEFs teknologipris i 2009. Her er Langset AS en av hovedeierne, sammen med Statoil og NTNU.

Et annet datterselskap, iTecSolutions Systems & Services, har utviklet undervannskameraet BIO 3000, som kan utføre dimensjonsmålinger av strukturer og utstyr under vann. Teknologien er basert på kameraer som allerede brukes offshore, men videreutviklet for å kunne utføre dimensjonsmålinger på biomasse, først og fremst oppdrettsfisk. Innovasjonen er forventet å ha stort potensial i havbruksnæringen ­– og selskapet forventer sterk vekst.

Klare selv!

Hvor mye detaljkunnskap må du som leder ha om de ulike bransjene og prosjektene du går inn i?

Haha, ja det var det ja, ler Langset. For det er noe mange ledere kan kjenne seg igjen i. Man vil gjerne «klare selv».

Jeg har selv sittet og programmert, fordi jeg ville gjøre alt selv. Men det er folk som er flinkere enn meg til å programmere – selv om jeg for så vidt lærte meg å programmere. Det er ofte en tendens hos ledere til å ville gjøre alt selv og ha kontroll. Og det er ikke alltid så lett å slippe kontrollen, men det er også noe av det viktigste man lærer som leder; Ansett flinkere folk enn deg selv, ha rett folk på rett plass og la de gjøre det de kan, anbefaler Langset. – Vis medarbeiderne tillitt ­– men forstå at du fortsatt er sjefen. Du tar avgjørelsene. Når det er sagt har avgjørelsen om å vise medarbeiderne mine tillitt vært veldig viktig, kanskje det aller viktigste for selskapets suksess. Jeg har utrolig dyktige folk under meg, men forstår at jeg sitter på toppen. Rollen som leder endrer seg ettersom man vokser, i dag er min jobb å ha oversikt og tenke strategi. Samtidig er det viktig med nær kontakt med de ulike delene av konsernet for å ha den oversikten og kunne ta gode avgjørelser.

Cheryl Wilen, som er gift med Jan Tore Langset og kommunikasjonsdirektør i selskapet,  skyter inn:

Fagfolk– Jan Tore er god i sjakk og spiller mye. Det er en trening i å tenke strategisk, man må ligge noen trekk foran som leder.

 

Tunge valg en del av jobben

Da krisen i olje slo til for fullt i 2015 lå Langset de trekkene foran.

– Vi så konturene av krisen allerede i 2013. Først som små endringer i markedet, men etter hvert så vi jo hvor det bar. Da måtte vi gjøre endringer. Vi var rigget for vekst, men måtte forholde oss til en ny virkelighet og endre strategi til kostnadskontroll. Og vi kuttet og sparte. Det var tøffe tider. Vi gikk fra en omsetning på 534 millioner i 2014 til 348 millioner i 2015, men klarte å gå i – nesten – null. Vi hadde noen tusen i underskudd, men gitt situasjonen er jeg fornøyd med det resultatet. Bak det resultatet var det tøffe avgjørelser. Ikke minst måtte vi nedbemanne, og det er noe av det verste du kan gjøre som leder, å la dyktige ansatte gå, sier Langset alvorlig. – Samtidig står jeg inne for valgene, fordi vi slik reddet bedriften og dermed mange arbeidsplasser. Og som leder kommer du ikke unna tøffe avgjørelser. Det å «bare gjøre som før» er å pisse i buksa for å holde seg varm.

Gode finansieringsløsninger

I tøffe tider blir det å holde fokus på kostnadskontroll. I oppgangstidene er det å finne rett kompetanse og ha likviditet til å satse. Uansett må man kunne omstille seg, og forholde seg til omstendighetene.

– Fordelen med å ha et så stort konsern er jo at vi kan støtte selskaper vi har tror på kan levere, selv om de sliter økonomisk i perioder. Da sørger vi for å tilføre kapital og midler for å holde de flytende, og finner en løsning.

En del av den løsningen er et samarbeid med Svea Finans.

– Noe du ikke kommer utenom dersom du skal lykkes er gode finansieringsløsninger og god likviditet. Hos Svea Finans har vi funnet en samarbeidspartner som både er grundige og fleksible. Du føler du kan legge kortene på bordet, og så få en god og ærlig helhetsvurdering. Likviditet er utrolig viktig for alle bedrifter, og selv om Langset AS har store verdier kan vi også ha utfordringer med å ha nok likvide midler. Vi har mange store kontrakter og bedre likviditet gir oss muligheten til å forhandle fram bedre betingelser. Så i det store bildet – som jeg som CEO jo skal ha – lønner samarbeidet med Svea Finans seg. Det gir oss muligheter til å realisere det vi ønsker å få til. I tillegg opplever jeg Svea Finans som en samarbeidspartner som er ryddige å forholde seg til og som stiller opp. De tar telefonen. De finner løsninger.

Skal innrede Hurtigruten

Høsten 2016 vant Langset-selskapet Norwegian Marine Interior (NMI) kontrakten om å innrede de nye båtene som skal bygges for Hurtigruten. Første fase er innredning av to båter, men NMI har også opsjon på å innrede de to siste båtene. Avtalen er finansiert av Svea Finans.

NMI startet opp i 2014 og har allerede vunnet flere store kontrakter. Et av mange eksempler på hvordan Langset konsernet bruker kunnskapen sin og erfaringen på nye områder og slik skape synergieffekter.

– Å se nye muligheter er viktig for vekst, sier Langset. – I tillegg vil jeg trekke fram viktigheten det å bygge nettverk for gründere. Et godt nettverk gir så mange fordeler. En ting er at du får, og får til, prosjekter, men det er også så mange gode ideer som kommer ut av å bruke tid med andre mennesker. For å få et slikt godt nettverk må du være en man kan stole på. Det har vært sentralt for oss fra dag en; Alle skal kunne stole på oss, fra kunder til myndigheter til finansinstitusjoner. Og når vi har blitt større har den type goodwill vært sin vekt i gull.

– For å lykkes som gründer må du ha den der kombinasjonen av optimisme og realisme. Tørre å satse, samtidig forstå hvilke rammer du har, avslutter Langset.

Les mer om finansieringsløsninger fra Svea Finans.