Betalingsløsninger

Hvordan skape en sikker netthandel – for deg og kundene

Betalingsløsninger
Sjekk ut vår Checkout
8 juni 2018

Betalingsløsninger
Nordens største dyrebutikk på nett har valgt betalingsløsninger fra Svea – to ganger
29 november 2017

Published

Stadig mer sofistikerte svindelmetoder stiller nye krav til sikkerhet og systemer. Samtidig er det viktig å balansere sikkerhet og enkelhet, trygge kunder kjøper mer.

Det går ikke en dag uten at vi møter på svindelforsøk, sier Ronny Fossum. Han er partneransvarlig i Svea Finans og jobber mot partnere og utviklere innen netthandel, samt skreddersyr bransjeløsninger.

– Selv om svindel alltid har vært et problem i netthandel har metodene blitt mer sofistikerte – og krever andre typer kontroll, forteller Fossum. Samtidig må kontrollen ikke ødelegge for kundereisen. Enkelt og sikkert er de to viktigste faktorene når kunder skal betale for varer i en nettbutikk.

Vi må ikke glemme at de fleste kundene er gode kunder, og de skal få en effektiv og kundevennlig løsning som fungerer.

Angrep i økning

Rask teknologiutvikling og sterk konkurranse om nye betalingsløsninger har ført til store endringer i betalingstjenestemarkedet de siste årene, ifølge Finanstilsynet.

Tilsynets årlige ROS (Risiko og Sårbarhets) -rapport viser nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere i 2015, sammenlignet med året før. Men økningen i tap ved handel ved betalingskort der det ikke er krav til ekstra sikkerhet har vært stor de siste årene, med en nær fordobling fra 2013 til 2015. Samlede tapstall for kortbruk økte med 25 millioner kroner fra 2014 til 2015, en økning på 15 prosent.

Selv om antall svindelangrep er økende, er de direkte tapene er små. Lave tap skyldes i stor grad forebyggende tiltak som er iverksatt, slår rapporten fast.

Forebygging og fokus

Ronny FossumDe to viktigste forebyggende tiltakene er bank-ID og kundekonto, ifølge Fossum.

– Dersom kundene lager en konto gir det langt bedre muligheter til å kontrollere opplysningene. Telefon, e-post, IP-adresse, alt dette kan vi sjekke og kryssjekke, så vi vet at kunden er den han oppgir å være. Og så er det selvsagt alltid et spørsmål om å balansere sikkerhet med enkelhet. Blir det for mye fokus på sikkerhet kan man miste salg. Nesten 30 % av de som avbryter et kjøp oppgir betalingsalternativer som årsak, samtidig vet vi at trygge kunder handler mer – så balansen er viktig, og noe hver bedrift må vurdere.

– Er noen bedrifter eller bransjer ekstra utsatte for risiko?

– Det er åpenbart større risiko når det er store summer med i bildet. Ellers er lettomsettelige varer som datamaskiner og mobiler ekstra risikabelt, sier Fossum.

– Vi ser også at kunder som er vant til å drive fysisk butikk men nå skal over på nett ofte har mindre forståelse for hvor viktig sikkerhet er. De som kun driver netthandel, og kjenner denne måten å drive handel på, har mer erfaring med problemstillingen, sier Fossum.

Identifiserer risikokundene

Svea Finans har løsninger som klarer å identifisere risikoprodukter og risikokunder, slik at de riktige kundene får handlet slik de skal.

– Vi mener at handel på nett skal fungere for alle kundegrupper, fra privatkunder til bedrift og offentlig sektor. Sikkerhet og trygghet skal ikke gi unødige begrensinger, slår Fossum fast.

Han presiserer at en viss risiko for svindel alltid er der.

– Vi kan bidra til å begrense risikoen, og det som slipper gjennom våre systemer – det tar vi risikoen på!

Gjennom WebPay tilbyr Svea Finans betalingsløsninger som sørger for at dine kunder får betalt på en effektiv måte, tilpasset din virksomhet og dine behov.

Fossum og kollegene jobber daglig med egen kundeportefølje, oppfølging av risiko og å avdekke svindelforsøk. Den samme avdelingen vil følge sluttkundene tett og skal kjenne din bransje. På denne måten vil vi være en sparringspartner for våre kunder.

– I Svea Finans samarbeider vi med kundene for å finne de beste løsningene, vi tar tross alt risikoen på det som slippes gjennom med kundene så dette er noe vi prioriterer høyt, sier Fossum.

– Vi har betalingsløsninger som er tilpasset både privat- og bedriftsmarkedet og tilbyr en totalløsning med fokus på sikkerhet, samt kunnskap og kompetanse.

Fem tips bedrifter bør se over/ tenke over når det gjelder sikkerhet:

  • Identifiser kunden og ha kontroll på leveransen.
  • Velg riktig leverandør av betalingsløsning og ha fokus på trygg handel samtidig som du ikke begrenser mulighet for salg.
  • Har du omsetning utenfor Norge, så er dette noe du må ta hensyn til med tanke på muligheter for svindel.
  • Unngå manuelle rutiner for håndtering av salg. Ved større ordre eller mistanker bør du ha en leverandør som kan bistå med risikovurderingen.
  • Ha kontakt med dine kunder, vær tilgjengelig og kunnskapssøkende.

Skrevet av Mona Evensen


Published