Full kontroll? Feil ledelse

Publicerad torsdag 12 juli 2018 01:23Kunnskap

Detaljstyring er demotiverende for ansatte - og energikrevende for lederen. Tør du å slippe kontrollen for å finne balansen - og dermed bli en bedre leder?

Som leder skaper du resultater gjennom andre. Men mange som starter opp bedrift har ikke så mange «andre» rundt seg - det er kanskje deg og kanskje et par ansatte eller samarbeidspartnere. Du må altså gjøre det meste selv.

Dersom bedriften opplever vekst, større omsetning og flere ansatte, endrer lederrollen seg. For plutselig er det nye roller som skal fylles, nye oppgaver og andre krav. Fra å være gründer og fagperson, skal du nå være leder. Mange ledere sliter med å takle denne endringen.

Alle taper på total kontroll

En måte dette viser seg på, er ved at man ikke tør å la andre gjøre jobben sin, og forsøker å detaljstyre alt og ingenting. Det tar enormt mye tid og krefter å lede på denne måten.

Ansatte opplever slik detaljstyring som negativt -  det svekker moralen og går utover produktiviteten. Denne typen kontrollerende ledelse ødelegger altså både de ansattes arbeidsmoral og produktivitet - og ditt fokus på de store linjene. Alle taper altså. Og sånn vil du vel ikke ha det?

Kommer av usikkerhet

Et slikt kontrollbehov kommer i stor grad av lederens egen usikkerhet, ifølge Karen Dillon, forfatter av HBR Guide to Office Politics.  Derfor må du begynne med deg selv, og forsøke å forstå hvor dette behovet for å kontrollere kommer fra. La folka dine få gjøre jobben! Sett klare rammer og tydelige forventninger – og følg opp, men ikke ved å henge over skulderen deres til enhver tid.

Endring kan være vanskelig, men verdt det. Å gi de ansatte mer autonomi og tillit gjør at du får mer tid til viktige oppgaver - og de ansatte leverer bedre. Noen som sa vinn-vinn?

Her er seks steg for å slippe kontroll - og bli en bedre leder.

1. Gå i deg selv.

Dersom du sliter med å delegere, og føler at du må ha kontroll på alt - alltid - har du et problem. Anerkjenn problemet.

2. Begynn i det små.

Bli bevisst når du får et kontrollbehov. Kanskje du har fått for vane å endre andres arbeid litt, bare for å gjøre det. Husk at vaner kan endres.

3. Ha klar kommunikasjon.

I stedet for å konstant sjekke opp hva de ansatte gjør -  og når og hvor og hvordan du ville gjort det i stedet - gi klare mål og tydelige beskjeder. Avklar når du kommer til å sjekke arbeidet, og hva du forventer.

4. Ikke heng deg opp i detaljene.

Som leder er jobben din å sørge for at bedriften når sine mål. Dersom du henger deg opp i alle detaljer, mister du det store bildet. Forsøk å være bevisst dette - bruk tiden og energien din på de store linjene som leder mot målet.

5. Sett i gang.

Begynne å endre dette ved å finne et par oppgaver som lett kan delegeres. Tenk over hva som kreves for å klare de oppgavene, og deleger til en medarbeider du tror kan klare det. Pust med magen og la vedkommende gjøre jobben.

6. Gi de ansatte tillit - og tillat feil.

Avklar hvilke beslutninger ansatte kan ta i ulike prosjekter - og ansvarliggjør dem.

Men husk at ingen er perfekte, og det kan hende folk gjør feil. Aksepter det, og husk at i det lange løp vil det å gi ansatte ansvar og tillit gjøre de bedre i stand til å løse problemer selv - og du vil stole mer på dem. Alle vinner!