Tipsene for å få team til å lykkes

Publicerad fredag 19 januar 2018 11:00Kunnskap

Å sette sammen et team som fungerer optimalt, er ofte nøkkelen til å nå bedriftens eller avdelingens mål. Men hvordan gjør du det best?

Alle som er det minste interessert i fotball, vet at verdens 11 beste fotballspillere ikke nødvendigvis gir et godt lag. På samme måte var det fantastisk lagspill og lagånd som førte Island helt til kvartfinalen i fjorårets Fotball-EM.

Slik er det også i arbeidslivet. Mange arbeidsoppgaver løses best i team. Men forskjellen på et team som fungerer og et som ikke gjør det, er enorm. Evnen og viljen til å samarbeide avgjør om bedriften oppnår budsjettmålene, får fornøyde kunder, og om de ansatte trives eller søker seg vekk. Det kan også bidra til lavere sykefravær.

Suksessfaktorene for å lykkes med team

Svea Finans har lenge organisert avdelingene i team, med stort hell. Det skyldes bevisst jobbing fra blant andre avdelings- og teamledere som Cecilie Myhre og Tommy Clementz i inkassoavdelingen.

Her kan du lese mer om hvordan de tenker når de skal:

  • Sette sammen team
  • Rekruttere nye medarbeidere
  • Bidra til at teammedlemmene lærer av hverandre
  • Fordele arbeidsoppgaver
  • Sikre et godt arbeidsmiljø
  • Motivere hver enkelt ansatt

Ulik erfaring er en fordel

– Det er en styrke med forskjellig bakgrunn i teamet, både faglig og hva de har jobbet med tidligere. Alle må selvfølgelig ha en eller annen relevant kvalifikasjon. Men å ha teammedlemmer med ulik utdanning og yrkeserfaring, gjør at de ser ting fra litt ulike vinkler, sier Cecilie Myhre.

dame i trappPå samme måte prøver hun å skape en god miks av erfarne medarbeidere og folk som er relativt ferske innen inkasso.

– Det er selvfølgelig viktig å ha noen teammedlemmer med lang erfaring. De har tyngde og sikkerhet, og kjenner alle prosesser. Men ansatte som er nye innen fagfeltet, har ofte lettere for å stille spørsmål til arbeidsmetodikken og å foreslå nye og enklere løsninger, forklarer hun.

Variasjon er også en faktor når hun skal rekruttere nye ansatte til et team.

– Hvis to kandidater står nokså likt, teller det definitivt positivt, sier hun.

Også Clementz forteller at han forsøker å hente nyansatte som kan tilføre nye perspektiver til teamet. På samme måte tilstreber han å få 50/50-fordeling av menn og kvinner i hvert team.

Stor takhøyde

Med medarbeidere som har ulik kompetanse og hver sine styrker og svakheter, er det også viktig å bidra til at de lærer av hverandre.

– Vi har et veldig åpent miljø i teamene våre, hvor folk er flinke til å gå bort til hverandre for å spørre og forklare. Vi har også høy takhøyde for hva man kan si uten at det oppfattes som kritikk, sier Tommy Clementz.

– Det er viktig å få de erfarne medarbeiderne til å oppleve det som positivt å dele av erfaringen sin. Min erfaring er at de stort sett syns det er ålreit å lære bort til «ferskingene» i teamet. Og det er selvfølgelig gunstig også rent praktisk: Å svare på spørsmålet tar kanskje ett minutt, mens det tar mye lengre tid å rette en eventuell feil, sier Cecilie Myhre.

Riktig fordeling av arbeidsoppgaver

Også riktig fordeling av arbeidsoppgavene, er viktig. Tommy Clementz sier at oppgavefordelingen for en stor grad bestemmes av de ansatte selv.

mann– Jeg spør jevnlig hver enkelt hva han eller hun har lyst til å jobbe med, og hva som gir motivasjon. Noen er raske, mens andre liker å jobbe mer i dybden med færre saker. Jeg stiller åpne spørsmål, og lar dem få snakke fritt. På den måten kan jeg ta tak i arbeidsoppgavene fort, slik at vi får det beste ut av hver medarbeider, sier han.

 

 

Arbeidsmiljø i teamet

Med mange ulike personligheter i hvert team – i Clementz’ og Myhres avdelinger har hvert team maks 12 medlemmer – er arbeidsmiljøet også en viktig suksessfaktor.

En god miks av menn og kvinner, yngre og eldre, er et av tipsene de to gir for å bygge et godt miljø. I tillegg arrangerer de jevnlig sosiale sammenkomster etter jobb.

– Vi har et eget sosialt budsjett for teamet, som de ansatte selv velger hvordan de vil bruke. Det kan bli noen middager i året, eller kanskje en reise. I tillegg arrangerer Svea Finans sentralt egne happenings for de ansatte. Og hvert tredjeår tar konsernet alle ansatte med på tur, som de seneste årene har gått til Sardinia, Kroatia og Mallorca. Den slags er moro og gir en skikkelig motivasjonsboost, sier Cecilie Myhre.

Hun legger til at en god porsjon smalltalk – av typen «Hvordan var helgen?» – er selvskrevent for å sikre godt samhold og miljø i teamet.

Tredelt bonus for ekstra motivasjon

I tillegg til all innsatsen teamlederne gjør for å skape godt samarbeid og arbeidsmiljø, har Svea Finans også bonusordninger for å motivere de ansatte til å yte det lille ekstra. Ordningen er tredelt, med mål for både hele Svea Finans i Norge, inkassoselskapet isolert, og den enkelte avdeling. Målene for hva som må til for å utløse bonusutbetaling, settes i samarbeid med hvert enkelt team. Og deler av bonusen blir utbetalt selv om bare ett eller to av målene nås.

Tommy Clementz mener at økonomiske incentiver gir god motivasjon.

– Jeg har lest mye forskning som sier at bonus ikke har effekt. Men når du spør de ansatte, svarer de unisont at penger er viktig for motivasjonen, sier han.

– Teambasert bonus kan selvfølgelig slå begge veier. Det kan bli et irritasjonsmoment hvis én person aldri klarer å levere. Men det motiverer også til at alle drar i samme retning. Og det er med på å bygge en kultur der du ikke legger deg på latsiden hvis du har ledig kapasitet, men heller spør sidemannen om han trenger hjelp til noe, sier Cecilie Myhre.