Koronautbruddet – dine rettigheter som arbeidstaker og arbeidsgiver

Publisert onsdag, 25 mars 2020 06:30Kunnskap

Usikkerhet og uro legger til rette for en rekke bekymringer, både for bedriftseiere og privatpersoner. Det kan være vanskelig å få oversikt over hvilke rettigheter du har, både som ansatt og som arbeidsgiver. For oss er det viktig å bidra med det vi kan for å dempe denne usikkerheten. John Martin Einvik, som leder vår juridiske avdeling, deler av sin kompetanse slik at du kanskje får svar på noen av det du lurer på.


Elefanten i rommet – permittering

Permittering er et tema som engasjerer mange, og som dessverre rammer flere av oss. Er det slik at bedrifter kan permittere hvem som helst, eller hva sier lovverket?

John Martin forteller at bedriften må ha en saklig grunn for å kunne permittere ansatte. Forholdene som ligger til grunn må være knyttet til bedriften og ikke den ansatte som må permitteres. Nødvendige kostnadsreduksjoner, herunder også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen er at behovet er av midlertidig art. Ved naturhendelser (situasjonen som vi befinner oss i nå) vil normalt sett vilkåret om saklig grunn for permittering være oppfylt.

- Dersom de som leder bedriften vurderer å benytte seg av muligheten til å permittere ansatte, bør dette først drøftes med de tillitsvalgte i bedriften. Det er ingen lovbestemt drøftingsplikt mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt i forbindelse med permittering, men vær oppmerksom på at plikten kan være nedfelt i en tariffavtale. Plikten til drøfting gjelder derfor i utgangspunktet for tariffbundne bedrifter, men det er anbefalt at alle bedrifter følger denne framgangsmåten, sier John Martin.

Les om hvordan du kan ta kontroll på kostandene

Så hvem skal bedriftseieren velge?

Men hvordan løser bedriften dette med permittering, sånn rent praktisk? Dersom permittering er siste utvei, bør arbeidsgiver ta utgangspunkt i ansiennitet ved utvelgelsen av hvilke arbeidstakere som skal permitteres. Men ingen regel uten unntak - foreligger det en saklig grunn kan man vike fra dette prinsippet, og velge basert på andre faktorer. Arbeidsgiver kan for eksempel ha behov for å beholde enkelte arbeidstakere med en kritisk funksjon, eller ansatte som har spisskompetanse på enkelte områder. Som følge av koronakrisen er det også mange ansatte som har behov for fri for å ta seg av egne barn når barnehager og skoler er stengt. Dette vil også kunne vektlegge.

En økonomisk krevende periode for bedriftseiere

Når bedriften går konkurs

Situasjonen vi står i kan virke skremmende, og mediene bidrar kanskje ikke akkurat til å berolige oss. Vi mener at tilstrekkelig informasjon kan være med på å dempe usikkerheten og gjøre oss roligere. Konsekvensene er store for norsk næringsliv og vi frykter dessverre at selv lønnsomme bedrifter kan ende med å gå konkurs. Hva betyr det for deg som privatperson å havne i en slik situasjon, og hvilke rettigheter har du hvis dette skulle bli tilfelle?

- Hvis bedriften du jobber i går konkurs og virksomheten dermed må legges ned, betyr det at arbeidsforholdet ditt avsluttes. I en slik situasjon har du bare 1 måneds oppsigelsestid, uansett hvor lang oppsigelsestid du har i kontrakten din. Hvis virksomheten blir kjøpt opp av nye eiere, har du fortrinnsrett til å få en ny jobb der. Men dersom den nye eieren ikke har behov for alle ansatte, står han eller hun friere til å velge hvem som blir med videre, forklarer John Martin.

Dersom virksomheten opphører umiddelbart, kan ansatte kreve å få utbetalt det de har til gode av lønn. Ansattes lønn kommer før mange andre krav i konkursboet, og skal prioriteres. Dersom det ikke er nok penger i konkursboet til å dekke kravet på lønn, har ansatte krav på utbetaling fra staten. Etter lønnsgarantiloven kan de få dekket forfalte krav på lønn, begrenset opp til 2G (ca. 200 000 kroner). Arbeidstaker kan søke om forskudd på dette kravet hos NAV. Når oppsigelsesperioden er over, kan de søke om dagpenger hos NAV.

Les om hvorfor Amundsen mener at det gikk fort fra veldig ålreit til det nesten var kroken på døra.

Men hva med lånet mitt?

Enten du har privatlån eller bedriftslån, lurer du kanskje på hvordan markedssituasjonen påvirker lånet ditt. Dessverre vil ikke mindre inntekt automatisk gi deg mindre forpliktelser overfor långiver. Vi i Svea er opptatt av å bidra til samfunnsdugnaden og oppfordrer derfor personer som opplever lavere inntekt om å ta kontakt med oss eller andre långivere slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for deg som befinner deg i denne situasjonen.

- Hovedregelen er slik at det ikke er lov å si opp et lån uten saklig grunn. Er du forbruker, vil dette være regulert i finansavtaleloven og da står du sterkt. Det krever stort sett et vesentlig mislighold før vi kan si opp avtalen. Det er viktig for oss å understreke at vi i Svea tar vårt samfunnsansvar på alvor og vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg med å finne en løsning. Derfor lover vi å ikke si opp lånet på bakgrunn av korona alene, legger John Martin til.

Les gode råd fra vår privatøkonomiekspert, Tore Kvigne.

Håper dette ga deg et klarere bilde på dine krav og rettigheter, både som privatperson og bedriftseier. Vi deler av vår kunnskap rundt coronaviruset her. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe annet vi kan hjelpe deg med.