Koronautbruddet; å stoppe pengeflyten kan gjøre vondt verre

Publicerad tirsdag 07 april 2020 04:11Kunnskap

Koronaviruset har allerede medført store konsekvenser for samfunnet, bedrifter og privatpersoner. Mange er bekymret for egen økonomi, og mange bedrifter er kanskje bekymret for at kunden ikke betaler. Burde man gi kundene en hjelpende hånd ved å ikke kreve inn pengene, og sette alle inkassoprosesser på vent? Det vil sannsynligvis gjøre din egen situasjon verre.

Det er som oftest ingen løsning å slutte å sende inkassokrav. Å stoppe pengeflyten vil mest sannsynlig være negativt for deg og din bedrift, men også bidra negativt inn i samfunnsøkonomien. Hensikten med regjeringens krisepakke er å hjelpe bedrifter slik at ting ikke stopper opp. Hvis bedrifter og inkassobransjen setter prosesser på pause, vil dette motarbeide statens tiltak for å opprettholde pengeflyten. Målet må heller være å finne en god balansegang mellom å opptre varsomt og sørge for at bedrifter får betalt for sine varer og tjenester, nå som de trenger det mer enn noen gang.

- Vi vil være mer fleksible og finne tilpassede løsninger for de som trenger det. Sammen med bedriftene vil vi gjøre individuelle vurderinger på et annet nivå enn tidligere, gitt situasjonen vi befinner oss i, sier Anders Halstenstad daglig leder i Svea Finans AS.

Hvordan påvirker koronautbruddet din privatøkonomi?

Ingen er tjent med krisesituasjonen

Når man skal opptre varsomt ovenfor de som skylder penger, og kanskje har havnet i en enda vanskeligere økonomisk situasjon, er det lett å glemme de som skal ha betalt for en vare eller tjeneste de har solgt. Men situasjonen er dessverre like vanskelig for alle. Vi må unngå store økonomiske ringvirkninger ved at pengeflyten stopper opp. Ingen penger å konto, betyr at leverandører ikke får betalt, flere permitteringer, og i verste fall oppsigelser og konkurser. Det er viktig å sørge for at ansatte som nå er permittert har en jobb å komme tilbake til. Det er dette vi arbeider for, forklare Anders Halstenstad.

En utfordrende periode for bedriftseiere

Dette er viktig nå – noen tips

Er du usikker på om du kan forvente å få inn pengene dine? Kanskje er du også usikker på hvordan inkassoprosessen fungerer nå under koronautbruddet? For å dempe usikkerheten er det viktig med involvering. Dette gjør vi nå:

1. Dialog

Tett dialog i denne perioden er avgjørende. Involver der du kan, gi tilstrekkelig informasjon og ha god kommunikasjon med kundene og skyldnerne dine.

2. Tilgjengelighet

Søk rådgivning. Både du og kundene dine burde ha tilgang til rådgivning dersom det trengs. Vi er i denne perioden om mulig enda mer tilgjengelige for å ta imot innkommende henvendelser, og passer på å gi tilstrekkelig med informasjon gjennom hele prosessen.

3. Varsomhet

Basert på vår tidligere erfaring med inkasso i krisesammenheng, utøver vi nå spesiell varsomhet overfor våre inkassokunder. Vi ønsker å gi råd der vi kan, og vil basert på bedriftens unike situasjon vurdere vår mulighet til å:

  • Inngå flere langsiktige avdragsavtaler
  • Gi betalingsutsettelser etter individuell vurdering
  • Anbefale refinansiering etter individuell vurdering
  • Generelt være mer fleksible i alle prosesser

4. Konkurs og tvangssalg

I normaltilstand er begjæring om konkurs og tvangssalg virkemidler man kan ty til i ekstremsituasjoner når kundene dine ikke betaler. Vårt råd er derimot at det ikke vil være hensiktsmessig å benytte konkurs som virkemiddel nå, og vi ønsker ikke å sende ut begjæring om tvangssalg. Forliksklager og utleggsforretninger sendes som vanlig, men disse vil ikke bli behandlet av forliksrådet og namsmannen. I utstrakt grad må man nå vurdere situasjonen til den enkelte person eller bedrift før dette gjøres.

5. Driv inn penger – som vanlig

Vi anbefaler at du under denne krisen fortsette inkassoprosessen som vanlig, med mindre det er avtalt noe annet. Prioriter å ha en tett dialog med skyldnere for å finne gode løsninger. I denne perioden må man ha ekstra fokus på å opptre varsomt.

Her kan du lese mer om inkassotjenester

Hva kan du gjøre overfor dine skyldnere?

Usikkerhet rundt egen økonomi gjør at mange av kundene dine kan be om forlenget betalingsfrist. Dersom du har mulighet kan dette være aktuelt nå, for å betrygge kundene dine i en vanskelig periode. I enkelte tilfeller vil det være økt risiko knyttet til en eventuell utsettelse. Dette kan du løse ved å be kunden stille med sikkerhet.

Mange opplever at kunder slutter å svare. Vår erfaring er likevel ikke at disse nødvendigvis slutter å betale. Bruk vanlige rutiner for fakturering og betalingsoppfølging i disse tilfellene. Dersom kunden har gått konkurs, eller du trenger bistand i prosessen, kan det være lurt å kontakte saksbehandleren din for videre oppfølging.

Flere lurer også på om det er mulig å forutse hvilke kunder som opplever økonomiske utfordringer. Vi har erfaring og verktøy som gjør at vi kan analysere kundene dine og hjelpe til med denne prosessen. Avslutningsvis vil vi minne om at inkassoselskaper bidrar inn i den felles dugnaden for å holde hjulene i gang, slik at krisen ikke forverres ytterligere. Trenger du råd, veiledning eller bistand - ikke nøl med å kontakte oss.