Dette er suksessformelen for å lykkes med «power couples»

Publisert fredag, 19 januar 2018 13:09Kunnskap

Kulturforskjeller til tross, start-ups og etablerte selskaper kan bli suksessfulle «power couples» med rett innstilling. Her får du tipsene for å lykkes.

Tidligere i oktober gikk Oslo Innovation Week av stabelen. Eventene spente fra fintech til menneskerettigheter, med fokus på å finne nye, innovative løsninger. Årets tema var «Power Couples». Men hva ligger egentlig i det begrepet?

Gjensidig nytte

– Power couples er basert på at det skal være et gjensidig nyttig forhold mellom en stor bedrift og en oppstart, blant annet et gjensidig behov for hverandres kompetanse. De store trenger for eksempel gründernes dynamikk og fart, mens gründerne trenger de stores struktur og nettverk, forklarer rådgiver Rannveig Fadum hos Innovasjon Norge.

– Dessverre går samarbeidet av og til ikke som det burde, men vi mener fortsatt at powercouples er en god form for samarbeid som kan legge til rette for at begge parter tjener på samarbeidet.

Krever respekt for kulturforskjeller

Kulturforskjeller kan skape utfordringer i slike samarbeid.

Etablerte, men trege storselskaper og ivrige, men ustrukturerte startups kan lære av hverandre, men det krever at begge sider tilpasser seg og respekterer hverandres kompetanse og måte å jobbe på.

Den San Franscisco-baserte huben Rocketspace spesialiserer seg på å hjelpe startups og har utarbeidet konkrete råd om hvordan man lykkes med å lære og samarbeide.

Råd for å lykkes med powercouples

De etablerte selskapene må:

 • Være forberedt på dialog og innstilt på å hjelpe startup-en å posisjonere seg.
 • Forvente å bli pushet og utfordret på fleksibilitet og fart.
 • Være tydelig på hva de ønsker av samarbeidet, og ha realistiske tidsperspektiver.
 • Være åpen for muligheter, og være proaktiv og følge opp.
 • Bruke styrkene de har som stort selskap, og bruke ressursene de disponerer til å få ting til å skje.

Startups må:

 • Vise framgang og gjennomføringsevne.
 • Være fleksible og åpne for å prøve nye ting med storselskapene.
 • Vise tålmodighet, å snu et stort skip tar tid.
 • Ikke satse på å finn en power-partner som kan løse alle problemer, det finnes ikke.
 • Forsøk å ikke bli for avhengig av kun ett selskap.
 • Bygge relasjoner på alle nivåer av organisasjonen, ikke bare med en entusiastisk kontaktperson.