Compliance for nybegynnere

Publisert torsdag, 15 februar 2018 13:38Kunnskap

Du er ingen dumrian selv om du ikke har grepet om fagområdet compliance. Det lureste du kan gjøre nå er å sette seg inn i hva det kan bety for din bedrift. 

Som leder av en liten eller mellomstor bedrift har du mange hatter. Du er beslutningstager, HR-direktør, HMS-ansvarlig, coach, strateg, Compliance Officer og regnskapsansvarlig. Vent litt, hva? Det nest siste der - hva er det egentlig? Fagområdet compliancehar opplevd stor vekst det siste tiåret. Selv om området ikke er nytt, har begrepet fått ny aktualitet de siste årene, og det blir stadig viktigere. Samtidig er mange usikre på hva som egentlig ligger i begrepet. Her tar vi deg gjennom hva compliance er, hvorfor du bør forstå det og hvordan du som leder av en mindre bedrift kan jobbe med dette.

Hva er compliance?

Compliance handler i bunn og grunn om den gyldne middelveien, der du følger reglene, tar ansvar og reduserer risiko, samtidig som du legger til rette for vekst og framgang for din bedrift. Google-translate oversetter compliance med  «samsvar» - og hvem er vel vi til å krangle med Google? Compliance kan også oversettes med «etterlevelse» eller «tøyelighet».

Så hvorfor sier vi ikke samsvar, tøyelighet eller etterlevelse, da?

Tja, hvorfor sier vi hamburger, når Store norske leksikon foreslår «oksekarbonade lagt mellom f.eks. brødstykker»? Compliance er fagterminologi og fagtermer er ofte på engelsk. Mange bedrifter bruker også ord som «risikostyring og etterlevelse» om feltet, men compliance er altså et begrep vi også bruker på norsk.

Hva betyr compliance når det brukes i næringslivet?

På helt enkelt og godt norsk kan kanskje compliance forklares med: Å følge reglene. Man kan selvsagt si det mer komplisert og utdypende, som at: Compliance betyr at alle aktiviteter skal gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og eventuelle andre bestemmelser – og dessuten i tråd med interne retningslinjer.

Hvorfor er compliance viktig?

En rapport fra PWC om compliance-funksjonen i norsk næringsliv, finner at funksjonen er mer aktuell og mer krevende enn noen gang. Det er fire hovedgrunner til dette:

  • Økende omfang og kompleksitet i regulatoriske krav 
  • Strengere sanksjoner fra tilsynsmyndigheter for manglende etterlevelse 
  • Økende forventninger til etisk og bærekraftig virksomhet fra samfunnet generelt
  • øre til at investorer, forbrukere, kunder og leverandører mister tillit til virksomheten

Se rapport her.

Hva kreves for å jobbe med compliance?

Compliance har vært i voldsom vekst siden 2008. Dersom du søker på «compliance» på Finn.no finner du hele 76 stillinger. Det som etterspørres er oftest bakgrunn fra jus eller økonomi, men å jobbe med compliance-feltet krever også god forståelse av regnskap, internkontroll, IT og etikk og samfunnsansvar.

Må alle bransjer og bedrifter jobbe med compliance?

For finansbransjen har compliance vært i voldsom vekst, mye grunnet strengere reguleringer. De ligger i dag langt framme på dette området. Store virksomheter har nok også mer behov for klarere linjer og mer systematisk tilnærming til feltet, men alle bedrifter og bransjer har ulike former for regelverk å forholde seg til. Å bryte reglene kan få alvorlige konsekvenser, både i form av sanksjoner og tap av omdømme, uansett om du er liten eller stor.

Hvordan kan du jobbe med compliance i en mindre bedrift?

En rapport om Compliance fra BusinessEurope som ble gitt ut i fjor, retter seg mot SMB-segmentet.  Den viser konkret hvordan man kan jobbe med compliance i mindre bedrifter på en god måte. Et sted må man starte, og Business Europe har fire punkter man bør ta utgangspunkt i, dersom du ikke har ressursene til å ansette egne folk på området.

  • Ingen kan forventes å gjøre alt, men alle forventes å gjøre noe. 
  • Samtidig er det essensielt at noen har hovedansvaret, og at denne personen er klart definert. Ansvaret må ligge hos noen som har mulighet til å gjennomføre og ha myndighet til å ta tak i eventuelle situasjoner som oppstår. 
  • Det må også bygges en bedriftskultur der det er helt klart at unnskyldninger for å bryte regelverket ikke er ok. Unnskyldninger kan være «Men konkurrentene gjør det sånn» eller «Men vi mister salg på å følge regelverket». For å lykkes må strategien forankres hos ledelsen. Dere bør utforme et «compliance statement» - og dette bør være i klarspråk, så alle ansatte kan forstå det. 
  • Så nå kan du alt som er å vite om compliance, og det er bare å sette i gang? De aller fleste trenger juridisk hjelp til dette arbeidet, og den hjelpen kan man kjøpe seg eksternt. Heldigvis er det mange dyktige eksperter som kan hjelpe deg videre på den gylne middelveien!

Rapport om Compliance fra BusinessEurope her.