5 spørsmål som kan gjøre deg til en bedre leder

Publicerad fredag 19 januar 2018 10:43Kunnskap

Disse spørsmålene kan hjelpe deg til å bli en bedre leder. Du får også et godt tips til hvem du bør spørre hvis du lurer på om du er en god leder i dag.

Steve Jobs startet hver dag med å se i speilet og spørre seg selv: «Hvis i dag var den siste dagen i livet mitt, ville jeg gjort det jeg kommer til å gjøre i dag?».

Hvis svaret var nei mange dager på rad, visste han at noe måtte endres.

«If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?’ If the Answer is ‘no’ for too many days in a row, I know I need to change something. Steve Jobs

Hverdagen som leder er krevende, enten du leder et milliardkonsern som Apple eller – mer sannsynlig – en mindre, norsk bedrift.

For å lykkes som leder må du ha et ønske om å lede og ha en sterk indre vilje til å forbedre og forandre. Du må klare å motivere dine medarbeidere, både i medgang og motgang. Samtidig må du ha gjennomføringsevne, og være robust nok til å takle endringer.Du må både se det store bildet og følge opp den daglige driften – og selv om du ikke trenger å detaljstyre alt må du ha kontroll.

Samtidig må du være nysgjerrig og åpen for nye løsninger, se måter å gjøre ting bedre. Gode ledere er kognitivt sterke – det vil si at de har evne til å løse komplekse oppgaver og problemer.

Forresten: Hva spiste du til frokost i dag?

Nå tenker du nok på akkurat det. For spørsmål hijacker hjernen vår. Det er en slags mental refleks. Når hjernen får et spørsmål slipper den alt den har i hendene og fokuserer på svaret – enten det gjelder enkle spørsmål om frokost eller komplekse problemstillinger om strategi.

Og apropos strategi. Forskning har vist at det å stille spørsmål faktisk påvirker vår atferd. Siden spørsmål får oss til å vurdere alternativer som svar gjør det det mer sannsynlig at vi gjør noe med det.

Derfor er det å stille spørsmål et så viktig verktøy i lederutvikling. Å lede er et «work-in-progress» – som leder er du aldri ferdig utlært. Samtidig er det å stille spørsmål og finne svar en effektiv måte å lære på.

Fem spørsmål til inspirasjon

Hvordan kan du bli en bedre leder? Det finnes ingen fasit – og det er bra. Det betyr at du kan bli den beste lederen for akkurat din bedrift og dine ansatte. Og en måte å utvikle seg på som leder er altså å stille spørsmål. Spørsmål som kan hjelpe deg å reflektere over lederrollen, dine valg og gi deg et nytt blikk på bedriften. På situasjonen i dag og strategien framover. Under har vi samlet noen spørsmål som har fått andre ledere til å tenke nytt – til inspirasjon.

Så hent en kopp kaffe og sett av noen minutter, eller måneder, til å reflektere over disse spørsmålene:

Spørsmål 1: Hvis du ikke gjorde ting slik du gjør det i dag – ville du begynt med det? Og hvis nei – hva skal vi gjøre med det?

Da Jack Welch tok over som CEO for General Electrics i 1981 brukte han den kjente ledelseseksperten Peter Drucker, av mange kalt ledelsesfagets far, som mentor. Drucker stilte den nye topplederen disse to spørsmålene. Det ble inspirasjonen for Welchs kjente «fiks, selg eller legg ned»-strategi. Den strategien er omdiskutert, men tok GE fra klassen «solid selskap» til et av USAs største konsern, 24-doblet verdien av selskapet og gjorde Jack Welch til en ledelsesguru.

Strategien tar utgangspunkt i at ikke alt man gjør fungerer. Og det som ikke fungerer må fikses, selges eller legges ned.

Det første du som leder kan gjøre er å gå gjennom «ting slik du gjør det i dag».  Hva fungerer, hva fungerer ikke? Hva gjør du i dag som du ikke ville begynt med, dersom du skulle starte bedrift nå? Og så må du forsøke finne bedre løsninger.

Drucker brukte spørsmål som verktøy for å bli bedre som leder, og ga ut en bok med fem essensielle spørsmål for entreprenører.

Og ledelsesfagets far var forøvrig fan av Pareto-prinsippet.

Spørsmål 2: Hva teller – som vi ikke måler?

Alle bedrifter måler; inntekter, utgifter, produktivitet, effektivitet, kvalifikasjoner og så videre. Men når slike målinger tar overhånd kan de gi en illusjon av oversikt og kontroll, og man mister det store bildet.  Overdreven måling kan virke demotiverende på ansatte, i følge norsk forskning, og det er en risiko for at man får feil fokus – man blir for opptatt av det som er lett å måle.

I følge toppleder og forfatter Chip Conley er et av de viktigste spørsmålene du kan stille deg: Hva teller som vi ikke måler?

Hva skaper verdier for din bedrift uten at dere måler det, eller kan måle det?  Eksempler kan være bedriftens omdømme eller ansattes lojalitet og engasjement.

Conley har også en Ted Talk der han ser nærmere på hvordan man kan tenke nytt rundt mål og målinger.

Spørsmål 3: Hva er den minste endringen vi har gjennomført de siste månedene med mest positivt resultat? Hvorfor har denne endringen lykkes?

Robert Cialdini er professor i markedsføring og psykologi ved Arizona State University og har gitt ut flere bøker. Han anbefaler å tenke smått innimellom, og fokusere på hva man faktisk har fått til.

Endringer trenger ikke være store og dramatiske. Noen ganger kan små ting gi store resultater, da er det viktig å være bevisst hvorfor – og følge opp.

Spørsmål 4: Hvis jeg fikk sparken i morgen og styret satte inn en ny toppleder – hva ville han ha gjort?

Svingdør-spørsmålet kalles dette. Spørsmålet stammer fra en konkret samtale mellom Intels Andy Grove og Gordon Moore: La oss late som om vi kommer inn fra utsiden og spørre oss hva de ville gjort – og så gjøre det.

Svarene de kom fram til førte til at Intel skiftet fokus fra minnebrikker til mikroprosessorer, og videre til at de ble markedsledende på feltet og en enorm vekst de neste 30 årene.

Som i det første spørsmålet handler det om å forsøke å se hvor man er og hvor man skal med nye øyne.

«Escalation of commitment» er et begrep fra organisasjonsforskning, som en forklaringsmodell på hvorfor så mange prosjekter feiler. Ofte er det klare indikasjoner på at man har tatt gale valg – samtidig som man overser dem. I etterpåklokskapens lys sitter man der og grunner: Hvordan kunne man overse så mange viktige faktorer? Hvorfor ble ikke prosjektet stoppet på et tidligere tidspunkt? Hvorfor grep ikke ledelsen inn tidligere?

«Escalation of commitment» handler om at man binder seg til allerede valgte strategier og avgjørelser, og ikke klarer å se bedre løsninger. Det er helt normalt, svært kostbart og kan altså unngås ved å forsøke å se på situasjonen med nye øyne.

Spørsmål 5: Er jeg en god leder?

Vet du hvem som sikkert har noen meninger om det? Dine ansatte. Spør dem.

En rapport fra ledelsesutviklingsfirmaet Zenker Folkman viser en klar sammenheng mellom å spørre ansatte om feedback og suksess som leder. Du må være åpen for konstruktiv kritikk og lage en kultur der slik feedback er velkommen. Men dine ansatte har nok noen interessante svar på det store spørsmålet: Hvordan bli en bedre leder?