Nye mva-regler fra nyttår – er du forberedt?

Publicerad tirsdag 23 januar 2018 03:15Kunnskap

Fra 1.1.2017 erstattes dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift med skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen).

Det vil si at fra 1. januar 2017 må regnskapet føres med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset mva-meldingen. Dette er nødvendig for å få ut tall spesifisert på mva-meldingens nye og endrede poster. Den nye MVA-meldingen vil få 19 poster mot dagens 11.

Frister for innlevering og betaling endres ikke som følge av statens nye mva-regler.

Se fristene på Skatteetatens kalender for næringsdrivende.

Nye mva-regler gir likviditetsfordel

Bakgrunnen for endringene er regjeringens arbeid for en mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. Den nye ordningen representerer også en harmonisering med internasjonalt regelverk.

De fleste land i EU har denne ordningen, blant andre Danmark og Sverige, mens Finland vil innføre ordningen fra 2018.

I den nye ordningen vil innberetning og fradragsføring for merverdiavgift ofte skje i samme mva-melding, en løsning som lenge har vært ønsket av næringslivet. Det vil også gi en likviditetsfordel, siden man ikke lenger må forskuddsbetale mva.

Hva bør du forberede i 2016:

Regnskapssystemet ditt må være tilpasset den nye mva-meldingen. Hvis du ikke har en oppdatert versjon av systemet, vil ikke dataene du får ut stemme med det nye skjemaet.

Sjekk med din systemleverandør eller regnskapsfører hvordan du skal oppdatere. Ta kontakt med din systemleverandør om du har spørsmål. Dette gjelder selv om du ikke importerer noe.

Mva-koder og regnskapskonti må være tilpasset. Det kan være nye mva-koder og nye regnskapskonti som må tas i bruk for å spesifisere regnskapet slik at det kan rapporteres i mva-meldingen.

Importerer du varer må du sette deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift. Virksomheten har ansvaret for beregning, innberetning og innbetaling av innførselsmerverdiavgift. Sett deg inn i hvordan du finner beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift, blant annet tollverdi.

Sjekk dine avtaler med regnskapsfører og eventuelle deklaranter/speditører. Du bør gå gjennom avtaler og rutiner med disse partene, og se hva som eventuelt må endres eller krever ny kompetanse. Se for eksempel på hvem som trenger tilgang til deklarasjonsoversikten i Altinn og tolldeklarasjonene.

Tollvesenet tilbyr fra 2017 en ny løsning for dette.

Kilde: Skatteetaten