Mye å lære av årets økonomi-prisvinnere

Publicerad onsdag 24 januar 2018 09:00Kunnskap

Årets nobelpris i økonomi gikk til forskning på kontraktsteori. Som leder har du alt å vinne på å omsette disse teoriene i praksis.

Mandag ble det klart at årets vinnere av nobelprisen i økonomi, eller rettere sagt «Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016», går til professor Oliver Hart ved Harvard University og professor Bengt Holmström ved MIT for deres bidrag til forskning på kontraktsteori.

Nyttige verktøy

«Den moderne økonomien holdes sammen av utallige kontrakter. De nye teoretiske verktøyene som Hart og Holmström har utviklet, hjelper oss å forstå virkelighetens kontrakter og institusjoner, og å unngå fallgruver når det gjelder å skrive kontrakter», skriver komiteen i en pressemelding.

Holmströms arbeid viser hvordan man kan optimalisere kontrakter ved å balansere risiko mot insentiver. Hans arbeid tar utgangspunkt i principal-agent modellen, og ser på hvordan man gjennom kontrakter kan sørge for å få samsvar mellom ledelsens mål og eierens mål.

Hart har forsket på feltet ufullstendige kontrakter. Fordi det er umulig å dekke absolutt alle eventualiteter i en kontrakt, er det viktig å definere rettighetene til kontroll, altså hvilken part som skal ha rett til å ta avgjørelser i ulike situasjoner.

Hans forskning har hatt stor betydning for eierskap og kontroll i bedrifter, og har gitt oss teoretiske verktøy for å kunne ta bedre avgjørelser om alt fra fusjoner til finansiering.

Krevende å lage en god kontrakt

– Å jobbe med kontrakter krever både et øye for detaljer og en god evne til å se helheten i avtalen. Man må også klare å forutse hvilke skjær i sjøen som finnes, for å regulere løsninger for mest mulig av de eventualitetene som kan oppstå, sier Edvard Dahl, juridisk rådgiver i Svea Finans. For han og kollegene i juridisk avdeling er det å skrive og lese kontrakter en stor del av arbeidet.

 

– Det å ha gode avtaler og kontrakter, er en del av det å være en profesjonell aktør i næringslivet. Men mange, særlig små og mellomstore bedrifter, kan bli bedre på å prioritere dette arbeidet. Kontrakter og deres utforming er kanskje ikke særlig spennende for andre enn de spesielt interesserte. Men like fullt er det et obligatorisk verktøy når man er næringsdrivende.

– For meg som er jurist kan det vel knapt legges nok ressurser i det arbeidet, sier Dahl.

Når er en avtale bindende?

Uansett hvor gode avtaler man har – uten grundig arbeid med kontrakten kan det bli dyrt.

– Kort forklart er den skriftlige kontrakten et verktøy for å skrive ned alt partene har blitt enige om, så begge parter vet nøyaktig hva avtalen går ut på og at den blir gjennomført slik begge parter har forutsatt ved inngåelse av avtalen, forklarer juristen.

– Mange tror at man først er bundet til en avtale når en kontrakt er signert. Men som utgangspunkt er en avtale bindende når partene er enige om størstedelen av innholdet i den. Dette gjør at selv svært omfattende avtaler av stor økonomisk betydning kan være inngått allerede før det er signert en skriftlig kontrakt. Men ingen regel uten unntak, det finnes enkelte avtaler som må inngås skriftlig for å være gyldige. Videre kan man forutsette i en forhandlingsprosess at bindende avtale først er inngått når skriftlig avtale er signert. Et slikt forbehold bør gjøres skriftlig hvis man ønsker å kunne bevise det i etterkant.

Hva er fallgruvene?

– Problemer oppstår særlig der partene ikke har vært flinke nok til å sørge for at det er samsvar mellom sin tolkning av avtalen og den skriftlige kontrakten. Det kan være svært ulike tolkninger. Og å finne ut av hva partene har avtalt når den skriftlige kontrakten ikke gir et klart svar, blir ofte en kostbar prosess. Samtidig kan også resultatet bli kostbart, hvis kontrakten tolkes i motpartens favør. Derfor er det viktig å skrive ned alt partene har blitt enige om, og å avklare alle detaljene i forkant, sier Dahl.

– Generelt vil jeg anbefale alle som inngår avtaler med andre parter, om å få dokumentene kvalitetssikret av noen med god erfaring innenfor kontraktsrett. Ved å få utarbeidet et standarddokument er man godt sikret ved uenighet mellom partene, og bare man unngår én tvist i rettsapparatet er utgiftene trolig inntjent, sier han.