Your browser is not supported

Your browser is not supported. Please download one of the following browsers to be able to get a full Svea experience.

Skip to content

Samfunnsansvar 

Samfunnsansvar 

Samfunn

SOS-barnebyer jobber for at alle barn skal få vokse opp i en omsorgsfull familie, og arbeider både nasjonalt og internasjonalt. Vi setter pris på dette arbeid og støtter organisasjonen med et månedlig beløp. Vi støtter også andre veldedige organisasjoner ved høytider. Blant annet støtter vi Røde Kors sin redningstjeneste i fjellet, slik at alle kan ferdes trygt i påsken.

Svea Finans har nulltoleranse for korrupsjon og hvitvasking, og arbeider kontinuerlig for å avverge forsøk på svindel.

Vi støtter

  • SOS-barnebyer
  • Røde Kors
  • Andre veldedige organisasjoner