Your browser is not supported

Your browser is not supported. Please download one of the following browsers to be able to get a full Svea experience.

Skip to content

Vi bryr oss 

Vi bryr oss 

Folk

Vi bryr oss om mennesker, både internt og eksternt. Det er viktig for oss å hjelpe til der vi kan. Vi bidrar til samfunnet ved at vi rekrutterer arbeidsledige og hjelper folk med å få endene til å møtes ved å delta i personlige oppfølgingsmøter, samt gjennom våre produkter og tjenester. I tillegg kan våre ansatte søke om sponsorpenger til sine hjertesaker.

Vi bryr oss 

  • Rekruttering via aktører
  • Sponsorordning
  • Ansattes rettigheter

Hva gjør vi eksternt? 

Alle mennesker skal få en mulighet til vise frem sine ferdigheter og bidra med det de er gode på. Vi støtter derfor aktører som bidrar til å få arbeidsledige ut i jobb, deriblant unge med hull i CV eller mennesker med nedsatt funksjonsevne. Flere av våre ansatte er rekruttert gjennom slike aktører.  

Vi ønsker også å hjelpe de som er i arbeid, men fortsatt har utfordringer med å få endene til å møtes. Vi kommer ofte i kontakt med mennesker som har behov for hjelp fra NAV for å få betalt strømregningene sine. I disse tilfellene kan vi være med i forhandlingsmøter mellom nettselskapene og de representerte kommunene. Med lang erfaring kan vi redusere risikoen for at de som opplever økonomiske utfordringer skal få ytterligere vansker. Målet er å hindre at disse menneskene pådrar seg ytterligere gjeld, og at nettselskapene stenger strømmen. Det har ofte en positiv innvirkning på utfallet at vi er med i disse møtene. 

Svea har utviklet svært gode segmenteringsløsninger innenfor samhandling med våre debitorer, og benytter disse for å skreddersy oppfølging og behandlingsløp. I Sveas seniorprofil har vi fokus på en forsiktig oppfølging for ikke å ramme de eldre unødvendig hardt. Våre rutiner sikrer en oppfølging av utestående med respekt, smidighet og forhindrer unødvendige omkostninger og bekymringer. Videre er vi særdeles forsiktige og lydhøre når vi ringer ut til disse kundene.

Hva gjør vi internt?

En intern sponsorordning forankrer de gode holdningene og verdiene internt. Våre ansatte skal ha kompetanse, vise engasjement samt handlekraft, også i arbeidet med CSR. På bakgrunn av dette har vi utviklet et system for sponsorater, hvor alle ansatte kan legge inn et ønske om sponsorpenger til sitt lokalmiljø eller sin hjertesak.  

Ansattes rettigheter er viktig for oss i Svea Finans, og at dette ivaretas tilstrekkelig har stor innvirkning på konsernets utvikling. Vi jobber for at alle ansatte internt, hos kunder og leverandører skal føle seg ivaretatt.

Send oss en e-post

hr@svea.com

Ring oss

40541661