Vi opplever tekniske problemer med våre tjenester. Feilretting pågår. Vi beklager ulempene situasjonen medfører.

Your browser is not supported

Your browser is not supported. Please download one of the following browsers to be able to get a full Svea experience.

Skip to content

CSR - samfunnsansvar

CSR - samfunnsansvar

Hva er CSR? 

CSR står for Corporate Social Responsibility - bedriftens samfunnsansvar.

Vi i Svea Finans er opptatt av hvordan bedriften påvirker folk, miljø og samfunn, både lokalt og nasjonalt. Disse holdningene skal gjenspeiles i våre verdier – engasjement, kompetanse og handlekraft. Vi skal være opplyste, engasjerte og handle gjennom de tiltakene vi gjør for å bidra i samfunnet.

Viktig for oss

  • Folk
  • Miljø
  • Samfunn

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er ny en lov vedtatt av Stortinget, og den trer i kraft fra 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Vil du vite mer om Sveas arbeid med et ansvarlig arbeidsliv så kontakt oss på apenhetsloven.no@svea.com

Hva betyr det å være Miljøfyrtårnsertifisert?

Alle våre kontorer er sertifisert som Miljøfyrtårn. For oss er det viktig å være en inkluderende aktør som aktivt jobber med lokalmiljøet for en grønn omstilling. Sertifiseringen er et synlig bevis på at vi tar vår del av ansvaret. Miljøfyrtårn er et miljøledelsesystem som hjelper virksomheter i alle størrelser med målrettet arbeid for bærekraftige prosesser. Dette innebærer helhetlig og systematisk arbeid med HMS, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp. Vi vil årlig rapportere vårt klimaavtrykk, konkrete tiltak og måloppnåelse for de tiltak vi har gjennomført og ønsker å gjennomføre.

Mer om Miljøfyrtårn her.

Ønsker du mer informasjon eller kopi av sertifiseringsdokumentasjonen?

Ta kontakt med vår HR-avdeling

Send oss en e-post

hr@svea.com