Your browser is not supported

Your browser is not supported. Please download one of the following browsers to be able to get a full Svea experience.

CSR

CSR

Hva er CSR? 

CSR står for Corporate Social Responsibility - bedriftens samfunnsansvar.

Vi i Svea Finans er opptatt av hvordan bedriften påvirker folk, miljø og samfunn, både lokalt og nasjonalt. Disse holdningene skal gjenspeiles i våre verdier – engasjement, kompetanse og handlekraft. Vi skal være opplyste, engasjerte og handle gjennom de tiltakene vi gjør for å bidra i samfunnet.

Viktig for oss

  • Folk
  • Miljø
  • Samfunn