Vi opplever tekniske problemer med våre tjenester. Feilretting pågår. Vi beklager ulempene situasjonen medfører.

Your browser is not supported

Your browser is not supported. Please download one of the following browsers to be able to get a full Svea experience.

Skip to content

Inkasso rådgivning 
- hos oss er alle nøkkelkunder

Vi er store nok til å ha optimale system, rett teknologi, mulighet for å utvikle tilpassede løsninger internt og kunne tilby deg et eget prosjektteam. Samtidig er vi så små at alle kunder blir sett og hørt – hos oss er alle nøkkelkunder.

Vi lover at du ikke blir «en i mengden», hos oss har vi tid til kundene våre. Alle får et eget kundeteam til disposisjon, med et sett dyktige rådgivere. Disse streber hver dag etter å utvikle samarbeidet, dele av sin kompetanse og erfaring, lære mer om din bransje – for så å veilede og gi deg råd.

Hvordan?

Ved oppstart får du som kunde tydelig kontaktinformasjon og vi går igjennom deres forventninger til samarbeidet. På denne måten kan vi jobbe mot det målet som er viktigst for dere. Du skal bli godt kjent med teamet som jobber med dine saker. Sammen med dere settes det opp en kundeplan og et årsjul som legger føring for samarbeidet videre. Vi tar ansvar for fremdriften, slik at du kan lene deg tilbake og følge med på inkassoarbeidet fra sidelinjen.


Kompetansedeling

Det er viktig for oss at du føler deg trygg på inkassofaget, regler, justeringer og eventuelle lovendringer. Derfor vil vi kontinuerlig dele av vår kompetanse og informere deg om lov og rett i inkassobransjen. Vi opplyser deg ved eventuelle endringer som måtte komme, og forklarer hvordan det påvirker akkurat deg som kunde. I tillegg legger vi frem hvordan eventuelle lovendringer påvirker dere økonomisk. Vi tilbyr også kurs og seminarer jevnlig, med både interne og eksterne foredragsholdere, for å dele kompetanse med deg. Vårt mål er å alltid være et steg foran, slik at du konsentrere deg om egen bransje – mens vi holder oss oppdatert på inkassofaget. For oss er egenutvikling og kompetanseheving viktige faktorer for å lykkes med dette.


Hvorfor?

For å sikre at du få innbetaling på alle krav, spesielt de store og avgjørende eller de det erfaringsmessig er vanskelig å få innbetaling på.


Fokus på samarbeid

I kundeplanen og det årshjulet som er bestemt, får du full oversikt over møter, plan for oppfølging, kurs, seminarer osv. På denne måten jobber vi målrettet med å få inn pengene fra kundene dine, så raskt som mulig.

I et enkelt oppstartskurs går vi gjennom samarbeid, behov, årshjul og kundeplan. Vi lærer mer om dere og deler enkel informasjon om innfordring og inkassofaget. Slik kan vi sette målene sammen og styre arbeidet deretter. Dere får også opplæring i og tilgang til kundeweb. Slik at dere ser hvordan innsynsløsning og analyseverktøy fungerer. Får vi tilstrekkelig informasjon om dere ved oppstart gir det oss større mulighet for å få inn pengene raskt. Tilpasning av teknologi og integrasjonsløsninger vil gjøre arbeidet med effektivt og føre til en høyere løsningsgrad og raskere inn betaling. 

Personlig kundeteam

  • Kompetansedeling
  • Fokus på samarbeid
  • Tilpasset teknologi
Artboard Created with Sketch.
Lars-Erik, kredittsjef i Ahlsell
Helt konkret så har vi hatt en reduksjon i forfalte poster eldre enn tretti dager på over 90 %.