Your browser is not supported

Your browser is not supported. Please download one of the following browsers to be able to get a full Svea experience.

Skip to content

Inkasso kundeteam
- behandler kundene dine på best mulig måte

Førstelinjen i Svea er kundesenteret. De som jobber her er ikke rene kundeservicemedarbeidere, men rådgivere. Dedikerte ansatte som ønsker å levere i tråd med det kunden forventer av dem, og jobbe mot målene som er satt.

Ansatte er utdannet med minimum en bachelorgrad. Hos oss er ikke kundeservice en avdeling på siden, men kjernen i det vi leverer. Det er lav turnover i avdelingen og ansatte som trives godt, yter også godt. Alle henvendelser håndteres i tråd med verdiene til Svea; handlekraft, kompetanse og engasjement.

For å møte de ulike kundene bedre, slik at flere kunder skal føle seg forstått, kan vi ha dialogen på 14 ulike språk; norsk, svensk, engelsk, tysk, kurdisk, bosnisk, serbisk, kroatisk, albansk, filippinsk, arabisk, urdu, fransk og spansk. Kundesenterets ansatte utgjør omtrent en tredjedel av Svea sine ansatte i Norge.

Kompetanse

I år scoret Svea høyest innenfor kategorien best kunde- behandler i kåringen av årets Kundesenter 2021.

Vi utfører også kontinuerlig egne kundetilfredshetsundersøkelser, i gjennomsnitt fra 01.01.2021 og til i dag scoret vi med 5,25 poeng på en skala fra 1 til 6. Kundesenteret ønsker hele tiden å forbedre seg, og kan tilby kundeundersøkelser rettet kun mot dine kunder alene.

Produktspekteret i Svea er bredt, derfor samarbeider rådgivere, kundeansvarlige og saksbehandlere tett for å sikre kompetansebygging og best mulig oppfølging av ulike kunder og bransjer.


Tilgjengelighet

Kundeteamet er tilgjengelig mellom 08.00-20.00 mandag – torsdag, 08.00-16.00 fredag, og 10.00 - 15.00 på lørdager. Vi er også tilgjengelig på Facebook, til enhver tid for å hjelpe deg eller dine kunder.

Kommunikasjonen med kunder og debitorer skjer via den plattformen som passer deg og kundene dine best. Vi yter service via telefon (vi ringer selvfølgelig tilbake så du slipper å vente), Min side, e-post, chat, SMS, Facebook og via post.


Løsningsorienterte

Hos oss slipper kundene å vente i kø, da normal ventetid er 27 sekunder. I gjennomsnitt løser vi 73 % av gangene kundens utfordring i løpet av første samtale. 92 % av alle samtaler besvares innen 35 sekunder.

Felles målsetninger

  • Kompetent kundeteam
  • Løsningsorienterte
  • Flerspråklige
Artboard Created with Sketch.
Respodent i årets kundesenter 2021
Denne samtalen var slik alle burde være til et inkassoselskap. Rolig og forståelsesfull kundebehandler som var der for å hjelpe og ikke se ned på de som ringte inn og hadde økonomiske problemer. Jeg fikk en koselig og god avslutningshilsen også.