De vanskelige vurderingene i årsoppgjøret - tap på krav

Publicerad torsdag 13 januar 2022 10:22Fakturering

Siste nedstenging som kom på bakgrunn av pandemien nok en gang, kan ha vært nådestøtet for mange bedrifter. Trolig sitter det nå tusenvis av økonomer og vurderer hvor høy avsetning for tap på kundefordringer som skal være i årsregnskapet for 2021.

Dette innebærer en gjennomgang av kundesaldoer, for å identifisere enkeltfordringer med spesielt høy kredittrisiko. Et viktig arbeid for å sikre at regnskapet gir et dekkende bilde av fjorårets inntekter, utgifter, eiendeler, gjeld og egenkapital. I år er dette ekstra vanskelig!

Hva er årsaken?

Årsaken er at det finnes to piler som peker i hver sine retninger. Inkassooppdragene mot næringslivsaktører har økt kraftig siste året. Samtidig viser året 2021 rekordlave konkurstall (hele 33 % færre konkurser i 2021 mot «normalåret» 2019).

Hvorfor ble det slik?

Dette skyldes at myndighetene har forsøkt å hindre en konkursbølge på grunn av koronapandemien, og derfor hjulpet bedriftsmarkedet med kreditt på skatt, moms og offentlige avgifter, eller med andre tiltakspakker. Gjennom pandemien har omkring 10 000 foretak i Norge fått betalingsutsettelse på over 4 milliarder kroner. Dette skal nå betales tilbake, noe som trolig vil slå ut i et økt antall konkurser i år.

Mer om betalingsutsettelse her


Hva anses som tap på krav

Skattemessig anses en kundefordring som endelig tapt dersom:

 • Det er foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves.
 • Fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall – til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller.
 • Offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo, gjør det klart at bo midlene hverken gir eller vil gi fordringen dekning.
 • Fordringen, ut fra en ellers samlet vurdering, må anses som klart uerholdelig.


Hva bør du gjøre nå?

Petter Rossbach, salgssjef i Svea
En ny gjennomgang av kreditt- og innfordringsrutinene dine kan redusere dine tap

Videre forteller Petter at omkring 15 % av alle fakturaer blir betalt etter forfallsdato:

- De aller fleste som ikke har betalt fakturaer i tide begrunner dette med uoppmerksomhet. En tommelfingerregel som kan være verdt å kjenne til, er at jo lenger tid fra forfallsdato – jo høyere er sannsynligheten for at du ikke får inn pengene dine i det hele tatt.


Det er derfor viktig med faste rutiner for oppfølging av forfalte fakturaer

Petter har satt opp et forslag til noen enkle rutiner, som kan være lett å følge.

 • Send ut inkassovarsel tidlig. Du kan sende purring eller inkassovarsel allerede fra første dag etter forfall, men du kan først legge til purregebyr etter 14 dager.
 • Send en betalingspåminnelse, for eksempel via SMS, fem dager etter forfall. Ofte skyldes manglende betaling rett og slett en forglemmelse. Da vil en slik påminnelse være effektiv – og bli tatt godt imot hos kunden. Dette er viktig, også fordi målet er å behandle kundene sine best mulig i slike prosesser.
 • Etter 14 dager har du anledning til å legge til et purregebyr. Maks sats på dette er 35 kroner.
 • Du kan pålegge næringskunder et forhøyet gebyr og i tillegg sende inkassovarsel kort tid etter forfall, i henhold til forsinkelsesrenteloven. Per nå er det satt en maks sats på 390 kr. Det kan differensieres på en rekke kriterier for å finne ut av akkurat hvem som skal pålegges dette og hvilket gebyr de skal motta. Høyt fakturabeløp kan eksempelvis bety et høyt gebyr, og motsatt kan et lavt fakturabeløp bety et lavere gebyr. Du kan også sørge for en kunde med høy kredittrisiko kan motta et høyere gebyr enn en med lav kredittrisiko. Alt dette handler om å stimulere til raskere innbetaling.
 • Husk å behandle omtvistede krav raskt.
 • Få tak i rapporter over hvilke kunder du bør sperre for ytterligere kreditt. Dette kan være kunder som allerede har krav som har gått til inkasso eller andre kriterier. Vi kan sende slike oversikter automatisk til våre kunder.
 • Be om garantier, kausjoner eller forskuddsbetaling allerede ved bestillingstidspunkt dersom du er i tvil.

Mer om inkassotjenester her


Ta kontakt

Ta kontakt med oss dersom du ønsker en samtale rundt innfordringsrutiner og hvordan du kan redusere tap på krav. Vi i Svea er her for å hjelpe deg!