Tre trender som vil endre outsourcing i 2017

Publisert fredag, 19 januar 2018 08:40Fakturering

Ny teknologi og økt fokus på sikkerhet og kvalitet – outsourcing handler ikke lenger kun om å kutte kostnader.

Outsourcing har blitt comme-il-faut for store deler av næringslivet de siste tiårene. Tjenesteutsetting har opplevd enorm vekst, både i Norge og internasjonalt, og vært en av de sterkeste trendene i næringslivet de siste årene. Markedet globalt anslås å være på nærmere 5000 milliarder dollar.

Veksten har i stor grad vært motivert av kostnadsreduksjon, men hva og hvordan vi setter ut tjenester har også endret seg – det handler ikke lenger om å flytte enkle oppgaver til lavkostland. Stadig mer komplekse oppgaver – ofte hele prosjekter eller avdelinger – settes ut til eksterne tilbydere. Dette stiller selvfølgelig nye krav til både underleverandører og bedrifter som ønsker å sette ut tjenester.

Her er tre trender som vil prege outsourcing i 2017:

1. Teknologi endrer roller

Roboter og automatisering endrer arbeidslivet dramatisk, og dette preger også hva og hvordan vi outsourcer. En forskningstudie fra BI slår fast at digitalisering vil resultere i en ny arbeidsdeling mellom mennesker og maskiner. Men maskiner kan ikke erstatte mennesker for å løse kreative og sosiale oppgaver, det er grenser for hvor mye av arbeidet som kan automatiseres.

For outsourcing vil dette si at begge parter må redefinere sine roller og identifisere touch-pointene mellom automatiserte prosesser og menneskelig arbeid, i følge teknologimagasinet CIO.com. Dette krever både fleksibilitet, klare forventninger og gode avtaler mellom de som setter ut tjenester og de som leverer, dersom man ønsker å lykkes.

2. Sikkerhet

Det er lett å glemme å regne inn risikoen for sikkerhetsbrudd når man sitter og knuser tall for å se om det lønner seg. Men det kan koste dyrt. Cyberkriminalitet koster næringslivet milliarder av dollar årlig, og det tallet vokser i skremmende fart. Derfor slår CIO.com fast at sikkerhet må settes i førersetet framover.

Underleverandører har ofte vært det svakeste ledd i sikkerheten til store bedrifter. Sikkerhet kommer derfor til å bli mer sentralt i avtaler; underleverandører må rett og slett garantere å bli sikrere. Utviklingen kan også by på muligheter for leverandører som kan tilby gode løsninger for utfordringene knyttet til dette. Framover vil vi se en økning av spesialiserte sikkerhets-tilbydere, særlig i skyen.

3. Fra billig til best

Hvorfor man outsourcer er også i endring. I 2009 slo Outsourcingsbarometeret til BI fast at hovedmotivasjonen for å outsource tjenester var kostnadsreduksjon. Og at noen kan gjøre jobben billigere og bedre enn deg er ikke irrelevant, men bildet har blitt bredere. I dag fokuserer bedrifter på verdiskapning, ikke kun kostnadsreduksjon.

Man ser en todeling, der bedrifter både ønsker å jobbe med tilbydere som kan dekke et spekter av tjenester og ta ansvar for prosesser fra start til slutt, men også med frilansere gjennom ulike portaler, der man kan finne akkurat den kompetansen man trenger, enten man setter ut enkle oppgaver eller komplekse prosjekter.

Et område som man særlig ser er i sterk vekst, er Business Process Outsourcing og da særlig regnskaps- og økonomi-tjenester i Norden.

Ønsker helhetlige løsninger

Hos Svea Finans merker de en økt etterspørsel etter mer helhetlige løsninger.

– Senest i går var jeg ute på kundebesøk i en mindre bedrift, som har en forretningsmodell basert på abonnement og dermed mange fakturaer, forteller Sven Rambech, Partner Manager i Svea Finans.

– De hadde en svært enkel løsning for fakturahåndtering, som de hadde valgt fordi prisen var lav. Men når man ser på alle parametrene rundt, som kundeservice og oppfølging, var vilkårene dårlige, og de ønsket å finne en ny leverandør som kan levere bedre, selv om prisen blir høyere. Så ja, vi merker absolutt at bedrifter har en annen innstilling til outsourcing enn at det skal være billig. De ser etter spesialiserte løsninger som gjør det enklere å drive bedrift, og det kan vi levere. Svea Finans har det jeg liker å kalle en godt fylt verktøykasse, som kan tilpasses den enkelte bedrifts behov.

Den verktøykassen inneholder selvsagt også de to andre trendene, sikkerhet og gode, automatiserte systemer.

– Automatisering frigjør tid så bedriftene kan fokusere på kjernevirksomheten, sier Rambech.

– Automatiserte løsninger innen regnskap og finans er kanskje ikke så nytt og spennende lenger, men våre løsninger har en del ekstra elementer som mange bedrifter ikke har selv, som spesialiserte formater for fakturaer. Det gjør rett og slett jobben enklere.

Vårt mantra er at bedrifter bør gjøre det de kan best. Det vi kan best er gode finansierings- og administrative løsninger – tilpasset den enkelte bedrift.