Vi opplever for øyeblikket at noen utgir seg for å være fra Svea. Vi kontakter deg aldri på telefon eller e-post for å oppfordre om å gi ut sensitiv informasjon.

Your browser is not supported

Your browser is not supported. Please download one of the following browsers to be able to get a full Svea experience.

Skip to content

Sammen gjør vi det mulig

Slik jobber vi mot koronaviruset

Sammen gjør vi det mulig

Slik jobber vi mot koronaviruset

Slik jobber vi i Svea for å redusere risikoen for smitten av koronavirus.

Vi er alle i en spesiell situasjon nå, og hos oss i Svea tar vi den pågående situasjonen med koronavirus på alvor. Vi har gjort en rekke tiltak for å redusere risikoen for smitte, og beskytte både kunder og ansatte mot utbruddet.

Vi holder oss oppdatert på rådene fra folkehelseinstituttet og helsedirektoratet. Disse justeres og oppdateres i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen. Vi har alle et felles ansvar, og det er viktig at vi alle bidrar med det vi kan for å begrense smitten.

Som et av Nordens største finanshus har vi utviklet gode digitale løsninger, som gjør at tjenestene våre kan leveres som alltid. Selv om våre ansatte i størst mulig grad jobber hjemmefra, er vi tilgjengelige for deg som vanlig. Ikke nøl med å ta kontakt! Vi er her for deg - denne stormen står vi i sammen!

Hva kan du lese om her?

  • Hva gjør vi for å redusere risikoen
  • Vi deler av vår kunnskap
  • Hvordan kan vi hjelpe norsk næringsliv?
  • Vi står sammen i denne stormen

Det er en krevende tid for Norge og norsk næringsliv.

Vi står overfor tidenes dugnad for å få samfunnet gjennom en periode med offensive tiltak for å begrense Corona-viruset. Fra dag til dag presenteres det løpende endringer som vi som privatpersoner, arbeidsgiver, selskap og medmennesker må forholde oss til. Svea og vi som arbeider i Svea må ta vårt ansvar for å holde hjulene i Norge i gang, og vi er bevisst vår rolle som en samfunnsaktør og at den vil være viktig fremover.

Det er en utfordrende situasjon for oss alle, og vi må stå sammen om å få til dette. Det har vært et fantastisk engasjement fra alle i organisasjonen for å håndtere den situasjonen som har oppstått på best mulig måte.

Vi i Svea skal sammen klare å komme oss gjennom den neste perioden, og både våre ansatte og kunder skal føle seg ivaretatt til enhver tid.

- Olav Grøndahl, CEO Svea Norge

Hvordan kan vi støtte næringslivet?

Hjelp med likviditet

Ved å selge oss en faktura, overtar vi risikoen og følger opp kunden din. Du får penger på konto innen 24 timer.

Tilgjengelig kreditt

Kan du stille med sikkerhet? En tilgjengelig buffer kan virke betryggende i urolige tider

Kompetansedeling

Hvordan påvirker situasjonen meg som privatperson, eller hva skjer hvis kunden min går konkurs?

Mange lurer på det samme - kanskje du kan finne svar her?

Er sparepengene mine trygge?

Jeg bli kanskje permittert. Hvordan kan dere hjelpe meg med forbrukslånet jeg har hos dere?

Hva har ansatte krav på med tanke på stengte skoler og barnehager?

Kan man få ekstra finansiering gjennom en vanskelig tid?

Ved permittering, hvilke regler må følges?

Finansiering med hjelp fra staten, hvordan vil dette fungere?

Hvilke tiltak er gjort for selvstendig næringsdrivende og frilansere?

Hva skjer dersom arbeidsgiveren min går konkurs på grunn av koronautbruddet?

Kan dere si opp lånet mitt på grunn av koronautbruddet?

Kan arbeidsgiver permittere hvem som helst?

Hvordan kan koronaviruset påvirke regnskapet?

Hvilke regnskapsmessige konsekvenser kan koronaviruset gi?

Hva med den finansielle rapporteringen nå?

Har ansatte krav på lønn ved permittering?

Hva skjer med lønnen min når permitteringsperioden er over?

Hvor lenge skal arbeidsgiver betale sykepenger og omsorgspenger

Gjør myndighetene noe med fristen for innbetaling av merverdiavgiften og forskuddsksatt?

Gjøres det noe med Momssatsen?

Gjøres det noe med arbeidsgiveravgiften?

Jeg er lærling og har mistet lærlingplassen. Hva skjer nå?

Hva gjør jeg som selvstendig næringdrivende/frilanser når inntektsgrunnlaget forsvinner?

Har jeg krav på dagpenger?

Kultur og idrett har sett intektsgrunnlaget forsvinne. Gjøres det noe for å lette på situasjonen for disse?

Jeg er student og mister inntekten min pga. corona-epedemien. Gjøres det noen tiltak?

Noe du lurer på?

Send oss en e-post

marked@sveafinans.no

Ring oss

21 54 24 00