Your browser is not supported

Your browser is not supported. Please download one of the following browsers to be able to get a full Svea experience.

Skip to content

Finansiell informasjon

Finansiell informasjon

”Vi er gründere og derfor forstår vi situasjonen til din bedrift bedre enn de fleste - det er gøy at så mange vil være med oss på reisen.”

Lennart Ågren, Konsernsjef Svea Ekonomi

Årsrapport

Delårsrapport

Kapitaldekning

Delårsrapporter

Her finner du delårsrapporter som dekker perioden fra 1.januar til siste juni inneværende år.

{{toggleText}}

Kapitaldekningsanalyser 

Nedenfor finner du kapitaldekningsanalyser som presenterer informasjon om kapitaldekning og risikohåndtering i Svea Ekonomi. Under hvert år finner du analyser per kvartal.

{{toggleText}}