Enklere hverdag med
Integrerte løsninger

Når data sendes begge veier

Integrerte løsninger handler om å få systemene til å snakke sammen. Stadig flere prosesser blir digitale og flere bedrifter tar i bruk mer teknologi. Vi integrerer løsninger tilpasset ditt system. Dette gjør at vi kan ta oss av det administrative rundt fakturering, betalingsoppfølging og tilby dine kunder tilpassede betalingsløsninger. Alt dette i systemet du allerede bruker. Med rett teknologi går prosessen automatisk og du får frigjort tid og ressurser som du kan bruke til det du er best på.

Dine fordeler

  • Integrert i ditt system
  • Frigjør tid og ressurser
  • Bedre kunderelasjon

For deg og dine kunder


Ingen administrasjon

Vi tar oss av all administrasjon, slik at du kan bruke tid på din kjernevirksomhet.

Ingen tungvinte prosesser

Du slipper tungvinte og tidkrevende manuelle prosesser. 

God kundeservice

Vi er opptatt av å ta vare på kunderelasjonen, derfor er det viktig for oss å følge opp kundene dine på en god måte.

Vil du vite mer?


Ring oss

951 74 937

Send oss en e-post

integrasjon@sveafinans.no