Your browser is not supported

Your browser is not supported. Please download one of the following browsers to be able to get a full Svea experience.

Skip to content

Kontraktsfinansiering/avtalefinansiering

Finansierer verdien av kontrakten

Kontraktsfinansiering/avtalefinansiering

Finansierer verdien av kontrakten

Finansiering av kontrakter - avtalefinansiering

Denne tjenesten gir deg penger på konto når du trenger det. For eksempel i forbindelse med etablering av nye kunder. Mange selskap kan oppleve utfordringer knyttet til sin kundevekst. La oss finansiere verdien av kontrakten ditt selskap har med kunden, slik at du kan selge mer til enda flere - oftere. Vi dekker kostnader knyttet til de nye kundene, mens du bruker tiden din på å skape videre vekst. Velger kunden din en abonnementsløsning eller å dele opp betalingen, får du likevel penger på konto med en gang. Vi tar oss av all fakturering og oppfølging av dine sluttkunder, slik at du kan selge mer, uten å være bekymret for voksesmerter.

Du får

  • Ekstra penger
  • Frigjort tid og ressurser
  • Tilrettelagt oppfølging av dine kunder

Slik fungerer kontraktsfinansiering eller avtalefinansiering

1

Registrere nye kunder og avtaler

Registrering av både sluttkunder/privatpersoner, bedrifter, borettslag eller annet skjer gjennom digitale løsninger og egenutviklede kundesystemer. Ønsker du at vi skal finansiere verdien av en avtale kan dette også gjøres i systemet. Du kan laste opp avtalevilkår mellom ditt selskap og sluttkunden, inkludert eventuelle angrerettskjema. Avtalen er designet som en avtale mellom selskapet og sluttkunden, og kan signeres med bankID eller andre løsninger.

2

Finansiering av avtalen

Dersom du f.eks. trenger finansiering for å dekke varekostnader som oppstår når selskapet tar inn en ny kunde er denne løsningen god. Kan brukes opp mot privatpersoner, bedrifter eller andre selskapsformer – med forutsetning om at sluttkunden er kredittgodkjent. Du får penger på konto dagen etter en godkjent avtale sendes til oss. Løsningen kan brukes for å finansiere oppstarts, -installasjons, - eller engangskostnader du har knyttet til kunden.

3

API - kobling med eksisterende løsninger

Har selskapet ditt egne nettsider, eller andre løsninger, kan dette integreres gjennom API. Slik kan du beholde kundereisen i ditt system, mens kundeinfo blir overført til våre systemer. Eksempel på informasjon som kan overføres; info om produkter og tjenester kunden har kjøpt, avtaleperiode, rabatter etc.

4

Kredittsjekk av kunder

For at selskapet ditt skal få finansiert en avtale mot en sluttkunde, gjøres det en kredittsjekk av kunden i forkant. Dette har vi gode systemer for internt. Du kan enten bruke våre løsninger, eller vi kan legge det inn som et API på ditt eget nettsted.

Fakturering av kunder i avtaleperioden

Abonnement med eller uten bindingstid

Vi bistår med fakturering på vegne av ditt selskap i avtaleperioden. Mange ønsker også at vi tar dette i etterkant slik at sluttkunden får best mulig opplevelse.

Kan din kunde nedbetale?

Dersom kunden din ønsker å nedbetale et produkt eller en tjeneste over flere år er dette mulig hos oss, uavhengig av om det er en privatkunde, et borrettslag eller en bedriftskunde.

Hvem kan nedbetale?

Det kan gjelde alt fra infrastrukturer til elbilanlegg for borrettslag eller elbilladere, til boligalarmer, telefoner, brannalarmer eller lignende produkter.

Fakturering etter bindingstiden

Etter avtalens løpetid er avsluttet kan sluttkunden fortsatt faktureres det som er avtalt, frem til kundeforholdet mellom deg og sluttkunden avsluttes.

Når får vi utbetalt pengene?

Vi betaler ut pengene dagen etter den godkjente avtalen er sendt til til oss i Svea. 

Hva kan finansieres?

Vi finansierer alle kostnader du måtte ha knyttet til din nye kunde. F.eks. innkjøp av utstyr, salgskostnader, markedsføring etc.

Ikke bruk tid på manuelt arbeid

Digital løsning for kontrakter

Svea har utviklet en ny digital løsning! Nå kan hele kundereisen gjennomføres digitalt, inkludert kredittsjekk av kunden og signering av kontrakten med BankID.

Når salgsprosessen er gjennomført sendes det ut tre kopier av kontrakten. Et eksemplar til selskapet, et til Svea, og et til sluttkunden.

Løsningen fungerer både for kunder som selger B2C og B2B.

«Enklere – Raskere»

Hvordan fungerer Digisign

Vil du vite mer om løsningen? Her kan du se hvordan Digisign fungerer for deg. Enklere og raskere med online signerer av dine kontrakter. 

Vil du vite mer?

Send oss en e-post

joachim.jensen@svea.com

Ring oss

977 17 044