Sikrer din likviditet

Slippe oppfølging og administrasjon?

Løsningen er helautomatisert og allerede integrert i ditt regnskapssystem Sanimalis. Med et enkelt tastetrykk kan du nå selge fakturaen til oss, og du har pengene på konto allerede neste dag. Dette frigjør tid og sikrer din likviditet. Du får mer handlingsfrihet til å gjøre mer av det du er best på, og i mellomtiden tar vi oss av det administrative. Vi er opptatt av din kunderelasjon, og følger opp videre. All informasjon oppdatereres i ditt regnskapssystem, og risikoen ligger hos oss.

Fordeler for deg som veterinær

  • Vi tar oss av det administrative
  • Allerede integrert i ditt regnskapssystem
  • Sikrer din likviditet

Om løsningen


Allerede integrert i Sanimalis

Løsningen er helautomatisert og allerede integrert i ditt regnskapssystem.

Slipp tungvinte prosesser

Ofte har fakturaer lang kredittid, og det kan være tungvinte og tidkrevende manuelle prosesser. 

Klikk og selg

Med et enkelt tastetrykk kan du nå selge fakturaen din til oss når du skriver inn behandlingen og genererer fakturaen.

Ingen administrasjon

Vi overtar dine faktura med følgende risiko, og tar oss av administrajonen rundt oppfølging, purring og inkasso. Allerede neste dag har du pengene på konto.

 

Du har full oversikt i sanntid

Fakturainformasjonen skjer i sanntid, slik at du til enhver tid har full oversikt over alle innbetalinger i ditt regnskapssystem.

Kundeservice

Vi er opptatt av å ta vare på kunderelasjonen, derfor er det viktig for oss å følge opp kundene dine på en god måte.