Your browser is not supported

Your browser is not supported. Please download one of the following browsers to be able to get a full Svea experience.

Skip to content

Betalingsoppfølging
- profesjonell oppfølging av faktura

Betalingsoppfølging
- profesjonell oppfølging av faktura

Betalingsoppfølging

Overlat oppgaven med å følge opp fakturaer til oss, så kan du bruke tiden du sparer på andre ting. Vi purrer på kundene dine når det er nødvendig, og sørger for at du får betalt. Med vår erfaring og våre rutiner sørger vi for å opprettholde den gode kunderelasjonen du har til kundene dine, i tillegg til at vi følger det lovbestemte løpet. Med tilpasning til ulike aldersgrupper sikrer vi at budskapet og måten vi henvender oss på er tilpasset dine kunder. Du får avklart sakene og kundene dine får god behandling. Betalingsoppfølging er prosessen fra fakturaen er sendt ut til pengene er på din konto, eller saken må overføres til inkasso.

Du får

  • Du sparer tid og ressurser
  • Vi har etablerte rutiner og lang erfaring
  • Vi ivaretar dine kunder

Vil du vite mer?

Ring oss

21 54 24 00

Send oss en e-post

rad@svea.com