En negativ trend som koster dyrt: det finnes flere muligheter knyttet til kvinnehelse

Publicerad onsdag 02 mars 2022 08:18

«Vi må lage flere barn i Norge», sa Erna da hun satt som statsminister i landet. Det kan sikkert mange si seg enige i, men da må det også tilrettelegges for det. Ufrivillig barnløshet eller sekundær infertilitet er et voksende problem i dagens samfunn. Det dukker stadig opp flere private helseforetak som jobber med å hjelpe kvinner, og motvirke denne trenden. Det er viktig med gode nok tilbud og tilstrekkelig fokus på kvinnehelse. Ikke alle får hjelp via det offentlige systemet. Den prosessen som dekkes av staten er heller ikke alltid tilstrekkelig for å lykkes med familieforøkelsen.

Hvordan kan vi bidra til en bedre prosess?

Som nevnt over er det ikke alle som får hjelp av det offentlige til denne type behandling. Dette av ulike årsaker. Flere trenger kanskje ytterligere hjelp, eller mer bistand enn staten kan tilby. Ofte kan slike prosesser være tunge følelsesmessig for parrene dette gjelder, da blir det enda tyngre om de må ta stilling til økonomiske utfordringer i tillegg.

- Vi har i flere år jobbet med å forenkle og forbedre opplevelsen for kundene som benytter seg av våre betalingsløsninger. Ved å flytte betalingen bort fra klinikken, og la kunden sitte i ro og fred når de bestemmer seg for hvordan de ønsker å betale, var målet å skape en trygg og smidig kundeopplevelse, sier Gustaf Holm som er Head of eCommerce i Svea Norge.

Gustaf Holm, Head of eCommerce i Svea Norge.
Vårt samarbeid med Medicus viser akkurat dette. Spesielt viktig for deres kunder; som skal ta store og viktige avgjørelser.

Vi ønsket å bistå med det vi kan for å tilrettelegge for flere, ved å tilby fleksible betalingsvalg. Det å kunne bidra med å øke muligheten for å gjennomføre ønsket behandling, ble viktig for oss da vi inngikk et samarbeid med Medicus. Målet er å gi flere den økonomiske friheten til å kunne benytte seg av slike tilbud, selv om de må søke hjelp hos private selskap. Dette bidrar til flere muligheter for alle – og vil forhåpentligvis være med på å dempe en negativ trend i samfunnet.

Hvordan bedre pasientreisen, slik at den passer for flere?

Det handler om å legge til rette for en bedre pasientreise. Det finnes flere ulike betalingsalternativ og metoder, hvor hverken den ene eller andre passer for absolutt alle. Det er derfor viktig med en løsning som er fleksibel og gjør det overkommelig å gjennomføre behandlinger knyttet til denne tematikken – også privat.

- For oss har det vært veldig nyttig å gå over fra tradisjonell papirfaktura til mobilbetaling fra Svea. Mindre administrasjon og bedre pasientreise er noe som kommer både bedriften, ansatte og pasienter til gode, sier Magnus Finset Sørdal, CEO i Medicus.

Mer om kontaktfri betaling her

Magnus Finset Sørdal, CEO i Medicus.
Finansiering har gjort at våre pasienter enkelt kan velge gode alternativ for betalingsutsettelse eller delbetaling uten å måtte involvere klinikkens personale.

Det handler om å se løsninger

Private helseforetak som Medicus tilbyr en rekke fleksible løsninger som kan hjelpe flere mennesker, med ulike utfordringer - som er i forskjellige situasjoner. Det finnes ikke en standard løsning på alt, og kundens behov må kartlegges for å finne best mulig løsning. Der er de private helseforetakene gode. For å lykkes med pasientreisen er de avhengig av en fleksibel og løsningsorientert partner innen betaling, som også jobber etter disse verdiene og er med på denne reisen.

- Årsaken til at vi valgte Svea var en tydelig løsningsorientering både når det gjaldt å få på plass nødvendige tekniske integrasjoner og finansieringsmodeller for pasientene, avslutter Magnus Finset Sørdal, CEO i Medicus.

Du kan lese mer om integrasjoner her