Eika og Svea løfter det lokale næringslivet

Publicerad mandag 21 november 2022 03:58

For et år siden hadde Eika-gruppen et ønske om å komplettere lokalbankenes produktportefølje for sine bedriftskunder, med factoring og fakturakjøp. Dette dannet grunnlaget for vårt samarbeid med Eika. Vi tok en prat med Joachim Jensen, kommersiell leder i Svea, for å høre litt om hvordan samarbeidet har gått frem til nå. Han leder samarbeidet mellom Eika og Svea i Norge.

Joachim Jensen, kommersiell leder
Det er veldig gledelig når vi ser hvor mye Eika og Svea kan hjelpe den lokale bedriften, for å sikre en økonomisk trygghet og videre vekst.

1) Hvordan opplever du samarbeidet har gått så langt?

Vi er så langt veldig godt fornøyde med samarbeidet. Måten mine kollegaer har blitt tatt imot på hos de ulike Eika bankene, har vært fantastisk.

Eika og Svea har gjennom året 2022, lært hverandre å kjenne. Og har delt mye av produktinformasjon og erfaringer, med hverandre. Vi har reist rundt og besøkt snart alle Eika-bankene i Norge, for å bli kjent godt kjent med de ulike BM lederne og BM ansatte hos bankene.

 

2) Fortell litt om status på samarbeidet Eika + Svea

Samarbeidet betyr at bedriftene i det lokale næringslivet kan få flere finansielle tjenester enn de hadde tidligere, noe som er til stor hjelp i et krevende makrobilde slutten av 2022 ser ut til å bli.

Bedriftenes behov for å tilgjengeliggjøre arbeidskapital gjennom Svea sine Factoring og Fakturakjøps produkter, og kombinert med en kassakreditt har vært stor. Opptil flere hundre henvendelser har kommet fra bankene og bankenes kunder.

Bedrifter kan ikke lenger være bank for sine kunder, og behovet for utfakturert kapital dagen etter fakturering blir stadig høyere.

 

3) Hva er behovet i markedet nå?

Kundene etterspør arbeidskapital. Det å vente 45-60 dager før pengene kommer på konto er tøft for mange bedrifter, og går ut over muligheten for å betale for innkjøpte varer eller nye innkjøp som er nødvendig for videre vekst.

Kravet til gode faktureringsrutiner kan være avgjørende fremover. Det vil si at dersom jobben er gjennomført i begynnelsen av en måned og bedriften har faktureringsrutiner den 1 hver måned med 45-60 dagers kredittid til sine kunder, vil den effektive kredittiden være mellom 75-90 dager.

 

4) Hva ser du på som den største utfordringen i tiden fremover?

Med økte råvarepriser, høye strømpriser, økt bensin og dieselpriser og stadig økende renter vil det fremover være et tøft marked for norske bedrifter.

Dersom bedriftene ikke klarer å legge økte varekostnader over på kunden, vil bedriften få det tøft fremover.

 

5.) Hvordan er utsiktene for videre samarbeid?

Svea og Eika skal jobbe tett sammen i mange år. Og et slikt samarbeid vil ta tid å implementere og rulle ut for alle bankene og deres ansatte. Mange banker får nye finansielle produkter som de må lære seg, og tilby sine kunder i deres hverdag. Dette vil ta tid. Men det er også veldig gledelig når vi ser hvor mye Eika og Svea kan hjelpe den lokale bedriften, for å sikre en økonomisk trygghet og videre vekst sier Jensen