Dette er Dynamic Precision

Publicerad onsdag 14 mars 2018 10:20

Dynamic Precision utvikler innovative elektroniske løsninger for kunder.

Selskapet startet i det små, men har hatt solid vekst og har i dag 30 ansatte i Norge, 50 i Sverige og 30 ingeniører i Polen. Selskapet leverer hele verdikjeden, fra ideutvikling til produksjon, og har produksjonslokaler på Kjeller ved Lillestrøm. I tillegg har Dynamic Precision databasen NOTEfied, en database over komponenter. I databasen får kundene full oversikt over ulike aspekter ved komponentene, fra at de fortsatt er i produksjon til at de er i samsvar med ulike regelverk.  

Slike regelverk blir stadig mer komplekse, og det er vanskelig å ha oversikt. Et eksempel er bruk av mineraler (conflict minerals), eksempelvis dersom komponenten inneholder gull fra Kongo vil dette være i strid med etiske retningslinjer. Et annet eksempel er opprinnelsesland der du for eksempel kunne få store problemer med å handle med forsvarsindustrien hvis du kjøper komponenter som er produsert i Kina. Det er en unik løsning og et viktig verktøy for mange av våre kunder.